آسمان در سیارات دیگر چه شکلی است؟

صفحه گازی اطراف ستاره جوانTW Hydrae نزدیکترین نمونه شناخته شده به زمین بوده و در فاصله تنها حدود 170 سال نوری با آن فاصله دارد. ۶. پس از دریافت تصاویری از سوی کاوشگر Venera-13 از زهره در سال ۱۹۸۲، دانمشند روسی Leonid Ksamfomaliti ادعا کرد که احتمالاً اشکالی از زندگی عقرب مانند بر روی سیارهی زهره وجود دارد. در این جریانات ماجرای چند نفر دنبال میشود، از همه مهمتر چارلز دارنه، اشرافی فرانسوی سابق که علیرغم ذات خوبش، قربانی هیجانات ضد تبعیض انقلاب میشود و سیدنی کارتن، وکیلی بریتانیایی که فراری است و تلاش میکند زندگی ناخوشایندش را با عشق به همسر دارنه، لوسی مانه نجات دهد.

این نمونهها سپس در عملیاتی که توسط ناسا و سازمان فضایی اروپا انجام خواهد شد، به زمین منتقل میشوند و محققان در آزمایشگاههای سراسر جهان آنها را با جزئیات کامل و به دنبال نشانههایی از زندگی و سرنخهایی در مورد تاریخ تکامل سیاره سرخ در آنها بررسی میکنند. استقامت افزون بر کاوش در مریخ، قصد دارد زمینههایی را برای مأموریتهای سرنشیندار به سیاره سرخ که ناسا میخواهد در دهه ۲۰۳۰ آن را انجام دهد، فراهم کند. ۲ــ شیوهٔ به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه، زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟ انقلاب صنعتی توان کشورهای اروپایی را چند برابر کرد دگرگونی درحوزه سیاسی اجتماعی وفرهنگ به وجود آورد ومبنای دگرگونی های نظامی وسیاسی شد.یعنی اگر در زمان صفویان افشاریه زندیه احساس نیاز می شد وما مطابق با اروپاییان حرکت می کردیم همانطوری که اروپاییان در فرهنگ ایران کندوکاو می کردند ما هم احساس نیازمندی می کردیم عقب نمی ماندیم ودر دوره قاجاریه آنقدر امتیاز نمی دادیم و در زمان عباس میرزا ازروسهاشکست نمی خوردیم .

آقای گینگریچ گفته است در این کمیته، نظر زمین- اخترشناسان ( دانشمندانی که به بررسی اجرام آسمانی در سیاره ها و قمرهای مربوطه می پردازند) در بررسی تعریف سیاره ها مد نظر قرار گرفت و گروه دیگر احساس کردند که چون در مجموع، طرف مشورت قرار نگرفته اند به آنها بی احترامی شده است. گروه دوم که شامل مشتری(برجیس)، کیوان(زحل)، اورانوس و نپتون است را سیاره های گازی(بیرونی) می نامند. مریخ از دید اندازه، جرم و گرانش سطح، حالتی میان زمین و ماه (ماه زمین) دارد؛ ماه قطری برابر یک دوم قطر مریخ دارد، در حالی که قطر زمین حدود دو برابر قطر مریخ است، زمین دارای جرمی در حدود ده برابر جرم مریخ است، در حالی که جرم ماه ده برابر کمتر از مریخ است.

سیاره به جرمی گفته می شود که در مداری به دور خورشید می چرخد و دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذب اجرام کوچک تر اطراف مدار خود باشد. کوچکترین سیاره ها را در فاصله های کمتر از خورشید پیدا می کنیم در صورتی که بزرگتر ها در فاصله هایی نسبتا بیشتر قرار گرفته اند اما این روند یک روند منظم ندارد. با قرار دادن ماهوار ه هایی در فضا، اطلاعات را به زمین می فرستد و تجزیه و تحلیل آنها انجام می شود.

البته سرانجام کاوشگر استقامت از عهده انجام این کار پیچیده برآمد و روی سطح مریخ مستقر شد. اما با این حال کاوشگر استقامت که به اندازه یک خودرو است باید ابتدا از آنچه مهندسان ناسا آن را «هفت دقیقه وحشت» مینامند، جان سالم به در برد. به گفته این مقام مسئول، برجیس در حداکثر درخشش، با قدر۲.۸- میدرخشد، تقریباً به اندازه اوج درخشش ۲.۹- بهرام و درخشانتر از ستاره شباهنگ (شعرای یمانی) درخشانترین ستاره آسمان که قدر ۱.۴- دارد.

آیو نزدیکترین قمر از اقمار گالیلهای مشتری به آن است، این قمر از نظر اندازه کمی بزرگتر از ماه است و با ۴۰۰ آتشفشان فعال، فعالترین جرم از نظر زمینشناختی در منظومهٔ خورشیدی است. منظومهٔ شمسی شامل هشت سیاره و قریب به دویست قمر طبیعی، چند خرده سیاره، میلیون ها سیارک و اجسام سنگی دیگر است که حجم بزرگی از فضا را اشغال کرده اند و همگی به دور خورشید در حال گردش هستند. خورشید که یک ستاره است جهت های جغرافیایی را تعیین نمود. به این ترتیب یک هدف ایده آل برای ستاره شناسان در جهت بررسی این صفحات است.

یک گروه از ستاره شناسان برای بررسی مواد شیمیایی صفحه گازی TW Hydrae ، از آرایه بزرگ میلیمتری/ زیرمیلیمتری آتاکاما (ALMA) که قدرتمندترین رصدخانه موجود برای نقشه برداری از ترکیب شیمیایی و انتشار گاز سرد در صفحات نزدیک است، استفاده کردند. تشخیص این ماده به ستاره شناسان در درک فرآیندهای شیمیایی که طی شکل گیری منظومههای سیارهای رخ داده و در نهایت به ایجاد مواد اولیه تشکیل دهنده لازم برای حیات منجر می شود، کمک میکند. نتایج اولین تحقیقات عملی بسیاری از پیش فرضهای دانشمندان روی زهره را رد می کرد. در طی دو شب در سال ۱۸۴۶، گاله نپتون را به عنوان یک سیاره شناسایی کرد و کمتر از یک درجه با محلی که لو وریر پیش بینی کرده بود تفاوت داشت.

می توان زمان محلی را تعیین کرد. هم چین مطالعه میکنیم در مورد محلی که قرار است فرود بیاید که بتوانیم بیشتر و بیشتر ایدهای داشته باشیم که به کجا باید رفت و ازکجا باید حفاری کرد و از کجا باید نمونه برداری کرد؟ زماني اين سياره را x يا مجهول مي دانستند كه قرار بود در ماوراي مدار پلوتو باشد، همان طور كه پلوتو زماني سياره x بود. بالا بردن عزت نفس فرآیندی مستمر و پیوسته است و هیچ گاه به پایان نخواهد رسید، بنابرین همواره به رشد و حرکت خود ادامه دهید، صبوری پیشه کنید و هیچ گاه از تلاش برای تقویت حرمت نفس خودتان غافل نشوید و در این راه پشتکار داشته باشید.

علاوه بر این ، فراهم بودن شرایط اقتصادی (راه) ، سیاسی (مرکزیت) و کشاورزی (آب زاینده رود) اصفهان موجب شد که این شهر در ادوار مختلف به عنوان پایتخت ایالتی (در دوره آل زیار) و پایتخت حکومتی (در دوره سلجوقیان) انتخاب شود. جستوجوی نشانههایی از حیات باستانی در مریخ، فراهم کردن زمینه برای مأموریتهای آتی سرنشیندار به این سیاره سرخ به پرواز در آوردن اولین بالگرد در جهان فرازمینی و مخابره صدای مریخ به زمین از اهداف کاوشگر استقامت در این مأموریت است. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی فایننشال اکسپرس، هفته گذشته، پروفسور اندرو کوتس دانشمند حوزه فضای دانشگاه کالج لندن که ۲۰ سال سرگرم مأموریتهای مریخ بوده است، گفت: استقامت یک پیشرفت بزرگ در زمینه همه فرودگرها و مریخنوردهایی محسوب میشود که قبلاً به این سیاره ارسال کردهایم.

به عنوان مثال، استقامت نیز مانند مریخنورد «تیان ون- ۱» چینیها مجهز به رادارهای نفوذپذیر به زیر سطح مریخ برای یافتن یخ-آب است. کاوشگر استقامت پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰ (نهم مرداد ۱۳۹۹) زمین را به مقصد سیاره سرخ ترک کرد. مریخ به راحتی قابل مشاهده است و مثل ناهید اتمسفر ضخیمی ندارد. گروه اول که شامل تیر(عطارد)، ناهید(زهره)، زمین(ارض) و بهرام(مریخ) است را سیاره های سنگی(درونی) می نامند. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاره مشتری یا “برجیس” بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی و تقریبا هزار برابر زمین است. تابشهای پیدرپی هم از سطح مشتری و ذرات پرانرژی کمربند پرتوزای مشتری میآیند.

بیش از 90 درصد این سنگ های فضایی در ناحیه ای به نام کمربند اصلی سیارک ها، که بین مدار مریخ و مشتری واقع شده است، تمرکز یافته اند. به طور دقیقتر، الماس های فضایی موردنظر باعث مطرح شدن این ادعا شدهاند که شهاب آلماهاتا سیتا که با نام “2008 TC3” هم شناخته میشود، در گذشته جزئی از یک سیاره باستانی و گمشده در منظومه ما بوده است. گیم پلی بازی جذابیت ها و چالش های خاص و ویژه ای دارد و تنوع سلاح، مراحل و نقشه ها باعث شده است که بازیکنان هر لحظه منتظر یک چالش جدید باشند و قدرت پیش بینی بازی را نداشته باشند.

هر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند. این فلزات در زمره فلزات گرانبها و کمیاب در زمین به شمار میآیند. «استقامت» از هفت ابزار خود برای توصیف سطح دهانه «جزرو» در نزدیکی خط استوای مریخ و جستوجوی نشانههایی از حیات باستانی در مریخ در شعاع ۴۵ کیلومتری سنگهای این دهانه که میلیاردها سال پیش میزبان یک دریاچه و یک دلتای رودخانهای بوده است، استفاده خواهد کرد.

ماهواره های هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوا، به هواشناسان کمک می کنند. در جو مریخ، ابرهایی ساخته شده از ذرات یخ زده دی اکسید کربن در ارتفاعات بالا شکل می گیرند. همزمان با فرود این کاوشگر روی مریخ، ناسا فیلم فرود آن را بهطور زنده پخش کرد و میلیونها نفر از سراسر جهان آن را تماشا کردند. به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها. جاذبه گرانشی متقابل، در کنار هم، جمع شد ه اند.

رودخانه شگفتانگیز و پر پیچ و خمی که در این مورد از زیباترین تصاویر زمین از فضا میبینیم، آوالو (Ivalo) نام دارد و جاذبه توریستی مهمی در شمال فنلاند به حساب میآید. از خورشید فاصله دارد و فاصلهٔ اریس تا خورشید سه برابر فاصلهٔ پلوتون تا خورشید و ۳۸ تا ۹۷ برابر فاصلهٔ زمین تا خورشید است. براساس این نظریه، زمین دررمرکز عالم، واقع شده است و خورشید و بقیهٔ سیارات در منظومهٔ شمسی در حال چرخش به دور زمین بودند. آیا تا کنون به معنی واقعی قمر در عقرب پی بردهاید؟

قمرها جامد هستند؛ ماهوار ه ها، قمر مصنوعی هستند؛ زیرا بشر آنها را می سازد و با فرستادن به فضا، آنها را در محدودهٔ گرانش سیارهٔ زمین قرار می دهد. بررسی ها نشان می دهند، بر اساس دادههای بدست آمده در سطح قمر تیتان نواحی وسیعی مانند تپههای شن و ماسه و دریایی از مواد هیدروکربنی به چشم میخورد. ماهواره ها بر اساس نوع مأموریت وکاربرد در ارتفاع متفاوتی به دور زمین می گردند.کار ماهواره های مخابراتی، امکان ارتباطات تلفنی، ارسال برنامه های رادیو و تلویزیونی و امواج راداری است.

دیدگاهتان را بنویسید