آشنایی با سیاره زحل

در واقع، بسیار هیجان انگیز است که ببینیم این یافتهها چگونه میتواند در مقیاسی کیهانی مطابقت پیدا کند.» در اینجا باید خاطرنشان کرد که دی متیل اتر جزو سادهترین اترها محسوب میشود و در فضا غیر معمول نیست. اگر چه برخی از ستاره شناسان با قراردادن پلوتو در رده سیاره های کوتوله مخالفند و همچنان آن را یک سیاره معمول می دانند. ب- در نوشته های ادبی برای بیان مکث به کار برده می شود.

سیاره کوتوله دارای جو یا اتمسفر نازکی بوده که از نیتروزن، متان و مونواکسید کربن تشکیل شده است که این گازها در تعادل سهمی با یخ خود در سطح پلوتو هستند. بزرگترین قمر زحل، تیتان (Titan)، جوی ضخیم تر از جو زمین دارد و از عطارد بزرگتر است. محدودهای از منظومه شمسی را که شامل مشتری، زحل، اورانوس و نپتون است، ناحیه بیرونی منظومه شمسی در نظر میگیرند. در منظومه شمسی سیارات، هم به شکل غول های گازی مثل مشتری، نپتون وجود دارد و هم به شکل اجرام سنگی مثل زمین و عطارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که تغییرات آب و هوایی آتی بر همگرایی ملی جوامع و صلح و امنیت پایدار و امنیت نظام بین الملل تاثیراتی غیر قابل انکار بر جای خواهند گذارد و منشأ انواع جدیدی از منازعات خواهند شد.

میماند سه سیارهی دیگر كه دو عدد آنان، یعنی ماه و خورشید، یكی نشان روشنی مفرط و فراگیری و دیگری علامت زیبایی و سادگی به حساب میآیند كه فعلن از بحث ما خارج هستند. پلیس راهنمایی رانندگی آمد و علامت های لازم را برای دانش آموزان شرح داده و آنها را به عبور از گذرگاه پیاده امر کرد . از لحاظ فیزیولوژی، آنها “نیاز” یا “محرک” های شما محسوب میشوند. به این معنی که سیارات درونی نزدیکتر به خورشید، مانند عطارد، زهره و زمین، نسبت به سایر سیاراتی، چون نپتون یا اورانوس دمای بالاتری دارند.

اگر گازهای گلخانهای مانند بخار آب، دی اکسید کربن، متان و ازن نبودند، دمای سطح زمین حدود ۳۰ درجه خنکتر از میانگین فعلی آن که 15 درجه سانتیگراد است، میشد. میانگین دمای زهره 864 درجه فارنهایت می باشد. میانگین فاصله آن از خورشید ۵۸میلیون کیلومتر، قطر استوایی آن ۴,۸۸۰ کیلومتر، تناوب چرخش محوری آن ۵۹ روز زمینی، و سال آن برابر حدود ۸۸ روز زمینی است. انحراف محوری زمین در حدود °۲۳ است. بنابر این اورانوس بر خلاف سایر سیاره ها، روی محوری تقریباً افقی می چرخد. همچنین این سیاره را صاحب جیش (فرمانده سپاه) شمس نیز نامیدهاند و منجمان این سیاره را بعد از كیوان كه نحس اكبر است، به عنوان نحس اصغر معرفی كردهاند».

در لغتنامهی دهخدا در توصیف همین سیاره آمده است: «زهره كه ادبا آن را مطربه فلك و اعراب آن را ناهید مینامند، ستاره ایست در فلك سوم كه به علت سپیدی رنگش نزد شاعران فارسی به عنوان سعد اصغر شناخته شده است. شاعران فارسیگو با برخورداری از اطلاعات نجومی و ستارهشناسی مطابق زمان خود اقدام به بیان و توصیف این اعتقادها و داستانها در باور همگان نمودهاند. بد نیست در ابتدای این مطلب با بیان اطلاعات کلی و معرفی بازی Journey to the Savage Planet کار را آغاز کنیم. با خواندن این مقاله میتوانید اطلاعات کلی و مفیدی از سیارات به دست آورید؛ در صورتی که میخواهید مطالب بیشتری در این رابطه بخوانید، میتوانید مقالهی کامل را از اینجا تهیه نمایید.

سیاره پلوتون و کشف رازهای آن می تواند باعث درک کلی منظومه شمسی کمک کند. زمانی معلوم شده بود که حلقه ها، آن طور که در یک تلسکوپ به نظر می رسند، یک قرص جامد نیستند،بلکه ذرات بیشماری اند که زمان گردش مداری آنها بنا بر فاصله شان از این سیاره، فرق می کند. روزهای سیاره پلوتون بسیار تاریک است و طول هر شبانه روز پلوتو(زمانی که سیاره، یک بار حول محور خود می چرخد) معادل ۱۵۳ ساعت زمینی می باشد. در اشكال تخیلی قدیم كه از این سیاره رسم شده آن را بهشكل جنگجویی مسلح و با سپر و شمشیر یا تیر و كمان نشان دادهاند.

بر طبق اطلاع مآخوذ از نجوم قدیم و آنچه از گفتهی شاعران به دست میآید نحوست طالع شخص یا واقعهای همواره با سیاره كیوان یا زحل همراه بوده است. تمام سیاره ها طبق یک برنامه معین همانطور که به دور خورشید می چرخند، به حرکت خود ادامه می دهند که این حرکت به عنوان نوعی خط سیر در آسمان طرح ریزی شده است. ناگفته نماند كه دربارهی این سیاره و جهات و جنبههای تأثیر آن روایتها و داستانهای گوناگونی در دیگر ملل و فرهنگها یافت میشود كه بیتاثیر در تلقی شاعران فارسی زبان از آن نبوده است.» از جمله: «در فرهنگ باستانی دیگر ملتهای شرق مشتری نموداری از خدای خدایان آسمانی بوده است كه بر پایهی استورههای این ملتها پدرخود، یعنی زحل (مریخ، خدای جنگاوری) را از فرمانروایی جهان خلع و خود بدون رقیب بر تمام آسمانها برتری یافت.

اما وجه تسمیهی دیگر آن این است كه میگویند مریخ به معنی تیر بدون پر است. به معنی فاتح و جنگجو و درهمشكننده است. اما لفظ زحل عربی و به معنی بلند است و به سبب دوریش از زمین به این نام خوانده شده است. پس از غروب خورشید از نظر ساکنان زمین سیارات مثل ستاره ها درخشان هستند و برخلاف ستاره ها که چشمک می زنند با نوری ثابت می درخشند.

برعكس سیارههای دیگر كه گاه از این جهات دو وجهی شمرده شدهاند، مثل زهره كه هم سعد و هم نشان شادی و طرب بوده كیوان را تنها به نحوستش میشناسند و جز این، مگر بلندی آن، صفتی برای آن نداشتهاند. مریخ 687 روز طول می کشد تا به دور خورشید بچرخد که نشان دهنده یک سال مریخی است. یخچال بزرگ نیتروژنی موجود در این سیاره وسعتی به اندازه کشور فرانسه داشته و پیش بینی می شود این یخچال بزرگ که به دشت اسپوتنیک معروف می باشد، چندین سال عمر داشته باشد. مدار بیضوی شکل این سیاره طولانی ترین مدار در منظومه خورشیدی است.

طبق همین قوانین پلوتو دیگر سیاره نبود، چرا که مدار چرخش خود را از حضور سایر سیاره ها پاکسازی نکرده بود. تا سال ۲۰۱۲، طبق تحلیل دادههای ریزهمگرایی گرانشی، تخمین زدهشدهاست که به ازای هر ستاره در کهکشان راه شیری، ۱٫۶ سیاره وجود دارد. این سیاره ۵۳ قمر تأیید شده و ۲۶ قمر موقت دارد. روی این سیاره مناطق تیره ای وجود دارد اما نمیتوان با اطمینان بیان کرد که در این مناطق نیتروژن با متان یخ زده وجود ندارد زیرا اگر چنین باشد این احتمال وجود دارد این مناطق اندکی گرمتر از بقیه بخشهای سیاره باشند. زیرا این تقریر را چه تکانگاری نوع (ب) بدانیم و چه نوعی دوگانهانگاری، باز هم مبتنی بر این باور است که در جهان مکان-زمان، نهایتاً یک مؤلفهی بنیادی مستقل برای هستی وجود دارد و نه دو یا حتی بیشتر.

و سرانجام در فرهنگ دهخدا: «مریخ یا بهرام نام سیارهی فلك پنجم است و از ستارههای نحس است و وجه تسمیهی آن به بهرام به خاطر جنگ و خصومت و خونریزی است. به همان نسبت كه سعد اكبر و سعد اصغر داشتهایم، میتوان دریافت كه علاوه بر نحس اكبر نحس اصغر هم میباید وجود داشته باشد ، و آن نیست مگر سیارهی مریخ كه نام فارسیاش بهرام و پنجمین سیاره از سیارههای منظومهی شمسی به حساب میآید. كه نام دیگرش برجیس و از بزرگترین سیارههای منظومهی شمسی است. مشتری یكی از بزرگترین سیارههای منظومهی شمسی است كه پس از زهره درخشانترین سیارهها است و دارای ١٢ مقر (نقطه طلوع) است كه نامهای دیگری مانند اورمزد و برجیس دارد..» (ذیل واژهی مشتری).

دیدگاهتان را بنویسید