اندیشکده ایرانزمین – مانیفست فلسفی و دانشی ایرانسالاری و ایرانگرایی از دیدگاه شهریگری (تمدنی)

یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا تشکیل ستارگان غول پیکر را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند. این شبیهسازیها نشان داد که هیچ مکانیسم متفاوتی برای تشکیل ستارههای غول پیکر وجود ندارد و ستارگان غول پیکر نیز دقیقاً مانند ستارههای کم جرم از طریق فرآیندهای افزایشی شکل میگیرند. این سنگ دارای مزایای بسیاری میباشد اما از ویژگیهای مهم آن میتوان به تراکم بسیار بالا، مقاومت سایشی زیاد و جذب آب بسیار کم آن اشاره کرد. اگر به آسمان شب نگاه کنید، طیف گستردهای از روشناییهای ظاهری را بین ستارهها مشاهده میکنید، با این حال بیشتر ستارهها آنقدر کم نور هستند که برای تشخیص آنها به یک تلسکوپ احتیاج دارید.

همچنین اندازه ستارگان و درخشندگی آنها متفاوت است. در کشور و شهرهای جهت جلوگیری شیوع به سایر شهرها و بررسی چگونگی عوامل دخالت در انتشار از جمله فرهنگ و روابط اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، آب و هوا از جمله گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیتهای بشر یکی از مشکلات عمده زیست محیطی و به وجودآمدن بیماری های واگیر ویروسی و .. و تاثیر بسزاری برسلامتی شهروندان و جمعیت شهری شده است. آشفتگی و اختلال در اعماق این ابرها گرههایی با جرم کافی تولید میکند و سبب میشود گاز و گرد و غبار تحت تاثیر جاذبه گرانشی خود شروع به فروپاشی کنند.

گاهی یک اختلال گرانشی مانند انفجار ابرنواختر یا برخورد کهکشانها باعث فروپاشی ابر گازی شده و روند تشکیل ستاره آغاز میشود. ممکن است آپارتمان، برج یا کوهی جلوی دیدن آنها را بگیرد. برای مقایسه ستارگان با یکدیگر، درخشندگی آنها را بر حسب درخشندگی خورشید میسنجیم. مقدار نوری که در هر ثانیه از یک ستاره به یک منطقه معین (مثلاً یک متر مربع) میرسد را درخشندگی ظاهری مینامیم. مهمترین ویژگی یک ستاره درخشندگی است، منظور از درخشندگی مجموع انرژی تمام طول موجهایی است که در هر ثانیه منتشر میشود. طبق این نظریه دیسک گازی اطراف ستاره جوان به اندازه ای بزرگ است که به دلیل ویژگی خود-گرانشی گاز و غبار، بازوهای مارپیچ به همراه توده هایی در داخل آنها شکل می گیرند.

ویژگی اصلی جداکننده ستارهها و سیارات نیز جرم است. در مورد بزرگترین ستارهها هنوز اختلاف نظر وجود دارد، اما تصور میشود جرم این ستارگان حدود 150 برابر جرم خورشید باشد. مشاهدات توسط رصدخانه اشعهایکس Chandra در ناسا انجام شد و در نهایت یک توضیح احتمالی برای این پدیده ارائه شد، برهمکنش بین میدان مغناطیسی ستارههای جوان و گازهای اطراف باعث میشود روشنایی به صورت تصادفی افزایش یابد. همان طور که گفته شد، جرم یک ستاره مشخص کننده ویژگیهای ستاره است. خواص یک ستاره با توجه به مقدار جرم ستاره مشخص میشود.

چرخش ابر گازی در هنگام فروپاشی منجر به تشکیل دیسک مواد برای تغذیه پیشستاره در حال رشد میشود. نیروی گرانش، مواد داخل ستاره را در کنار هم نگه میدارد و آن را فشرده میکند. پیشستارگان در مرکز ابر گرد و غبار با فروپاشی گرانشی همه هیدروژن و هلیوم ابر گازی و گذشت زمانی در حدود 100,000 سال گرم و داغ شده و به ستاره «تی ثوری» (T Tauri) تبدیل میشوند. ستارگان با سوزاندن هیدروژن به هلیوم در هسته های خود میدرخشند و در طول عمر خود عناصر سنگینتری ایجاد میکنند.

هنگامی که دمای هسته ستاره به 15 میلیون کلوین برسد سوختن هیدروژن آغاز میشود. هسته داغ در مرکز ابر گرد و غبار در حال فروپاشی به عنوان یک پیشستاره شناخته میشود که یک روز به یک ستاره تبدیل میشود. از دلایل این امر، یکی احتمال وجود حیات، آنچنانکه برای ما شناخته شده است، در گذشته این سیاره است. رنگ قرمز این سیاره ناشی از اکسید آهن (زنگزدن) در خاک خود است. جرم سبکترین ستاره ممکن است در حدود 75 برابر بیشتر از جرم سیاره مشتری باشد. همه این مواد به عنوان بخشی از ستاره ها نیستند و غبار باقی مانده میتواند تبدیل به سیارات، سیارکها یا دنبالهدارها شود یا ممکن است به عنوان گرد و غبار باقی بماند.

شبیهسازیهای آنها نشان داد که در اثر فروپاشی گاز غبارآلود به داخل هسته در حال رشد یک ستاره بزرگ، با وجود فشار تابشی به سمت خارج و جذب مواد به دلیل گرانش به سمت داخل، ناپایداریهایی حاصل میشوند که باعث خروج تابش از ابر به فضای بین ستارهای میشوند. اگر همه ستارهها درخشندگی یکسان داشته باشند، میتوانیم از تفاوت در روشناییهای ظاهری آنها استفاده کنیم و فاصله ستارگان نسبت به خودمان را بسنجیم. نور ستارهها از کجاست؟ اگر با تلسکوپ بتوانید زهره را ببینید معمولا آن را به صورت هلال از پشت تلسکوپ خواهید دید. طبق تصاویر و اطلاعات کاوشگر های فضایی وویجر 1 و 2 همچنین تلسکوپ فضایی هابل، در جو زحل گاهی اوقات طوفان های عظیمی رخ می دهد که حتی با تلسکوپ های بزرگ نیز از زمین قابل مشاهده است.

هنگامی که سرانجام فوتونها به سطح ستاره میرسند انرژی عظیمی از دست دادهاند و از پرتوهای گاما پرانرژی به طول موجهای مرئی تغییر کردهاند. با آزاد شدن فوتونها از سطح ستاره و عبور از فضای خلاء، ستاره را یک جسم نورانی میبینیم. طی یک فرآیند که میتواند بیش از 100,000 سال طول بکشد فوتونها بطور مداوم ساطع میشوند و سپس توسط اتمهای خورشید جذب میشوند. سرانجام پس از گذشت حدود 100 میلیون سال از فروپاشی ابر گازی، دما و فشارهای موجود در هسته به میزانی میرسد که همجوشی هستهای میتواند آغاز شود. هرچه یک ستاره کوچکتر شود، اصطکاک گرانشی باعث گرم شدن هسته میشود.

با فروپاشی ابر، هسته متراکم و داغی شکل میگیرد که حاوی گرد و غبار و گاز است. بهترین انتخاب، انتخابی است که هم به دلایل شخصی برای شما با معناست و هم دلایل عمومی ای دارد که برای دیگران قابل درک است. تصور کنید که شما در یک سالن کنسرت بزرگ قرار دارید و به جز چندین لامپ 25 واتی که در وسایل اطراف دیوارها قرار گرفتهاند بقیه سالن تاریک است. در بالای لایه های رسوبی موجود در هر دو نیمکره کلاهک یخ آب وجود دارد که در تمام سال به شکل یخ باقی می مانند.

هلیوم است. این مقادیری است که از مهبانگ بزرگ باقی مانده است. یعنی اتمهای هیدروژن از طریق یک فرآیند چند مرحلهای با یکدیگر برخورد میکنند تا هلیوم تشکیل شود. ستارگان اجسام کروی شکل و بزرگی از پلاسمای داغ هستند که از هیدروژن، هلیوم و عناصر دیگری که مقدار کمتری دارند تشکیل شدهاند. ولی نسبت به جایی که شما نشستهاید درخشندگی ظاهری لامپها را یکسان مشاهده نمیکنید، افراد نزدیکتر به لامپها آنها را درخشانتر و افرادی که دورتر از شما نشستهاند لامپها را با نور کمتری مشاهده میکنند. با این وجود زحل ماه های زیادی دارد که داستان آنها می تواند متفاوت باشد.

بخشی از سطح گانیمد، با تعداد زیادی حفره تیرهرنگ، بسیار قدیمی است؛ و مناطق تا حدی جوانتر، پر است از شیار و پشته. مدت زمان زیادی دانشمندان این سوال را مطرح میکردند که آیا تشکیل ستارگان غول پیکر نیز مانند دیگر ستارگان اتفاق میافتد؟ آیا فرآیند تشکیل ستارگان غول پیکر متفاوت است؟ از طرف دیگر ستارههای غول پیکر طول عمر بسیار کوتاهی دارند. این عناصر در ابرهای پایدار بزرگ متشکل از گاز مولکولی سرد وجود دارند.

۱۱. هری ملینگ که در «گامبی وزیر» نقش هری بلتیک قهرمان شطرنج را بازی میکند، در یک اقتباس سینمایی معروف دیگر نیز بازی کرده است. در همین زمان گاز داخل ابر از طریق کانالهای دیگر در حال کاهش است. ـ مشکل: همواره به نظر میرسد که در محل کار فرصت ارتقاء و یا پیشرفت را از دست میدهید. خود من هم همین الان اعتراف میکنم که در مواردی دوست داشتهام در هنگام دیدن یک فیلم یا خواندن یک رمان داستان کلیاش را بدانم!

در برخی از موارد بیشتر سعی شده است الگویی به شما معرفی شود که کار شما را در تکمیل و تدوین فایل راحت نماید. اگر جواب شما مثبت است، خوشحال میشویم تا نظرات خود را درباره آن با تیم پلازامگ و خوانندگان مقاله به اشتراک بگذارید. به عبارت دیگر اگر 74 مشتری پیدا کنیم و آنها را با یکدیگر مخلوط کنیم، میتوانیم یک ستاره سبک تولید کنیم. اگر نور مرئی ستارگان در مسیر حرکت خود با چیزی برخورد نکند میتواند برای میلیونها میلیارد سال و یا حتی تریلیونها سال به حرکت ادامه دهد.

مشخصه اصلی و مشترک ستارگان همجوشی هستهای است اما یک ستاره میتواند از نظر جرم متفاوت باشد. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تصاویری که بهتازگی از سطح سیاره زهره به زمین ارسال شده ماده شیمیایی عجیبی را روی سطح این سیاره نشان داده است. آیا گرانش روی سرس وجود دارد؟ پس از چهار قمر گالیلهای، دستهی دیگری از قمرهای مشتری که به قمرهای درونی یا گروه آمالتئا (Amalthea Group) معروفند وجود دارد.

از نظر اندازه و جرم شبیه زمین است و اغلب به عنوان “خواهر” یا “دوقلو” زمین توصیف می شود. مانند تمام اجرامی که منظومه مداری دارند، پلوتون و کارن نیز به دور یک مرکز جرم مشترک می چرخند. 1) 0.16 تعداد قمر 0 اندازه کره ماه در مقایسه با سایر اقمار منظومه شمسی متوسط است. با فروپاشی ابر گرد و غبار، مواد در مرکز ابر شروع به گرم شدن میکنند. این دیسک از نظر گرانشی ناپایدار است، با این وجود باعث جمعآوری مواد و تشکیل مجموعهای از ستارگان کوچک ثانویه میشود که اکثر آنها در نهایت با پیشستاره مرکزی برخورد میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید