بارانی از الماس در سیاره اورانوس و نپتون! – مجله ایران اکازیون

البته گروه ما هجوم اینهمه عارضهی جدید را پیشبینی میکرد؛ یعنی ما پیش از رسیدن فضاپیما به مدار فهرستی از اسامی را آماده و تصویب کرده بودیم. در تصاویر باکیفیت این فضاپیما دهها عارضهی سطحی کشف شدند. من (نویسندهی مقاله)، در مقام رئیس زیرگروه نامگذاری اجرام دوردست منظومهی شمسی، نامهای پیشنهادی جدید برای دهها عوارض سطحی را، که فضاپیمای Dawn آنها را کشف کرده است، مرور کردهام (کادر «نامگذاری عوارض وستا» را ببینید). در نشست عمومی IAU در سال 1973 این انجمن بار دیگر کمیتههای مسئول نامگذاری را سروسامان داد و زیرگروههای مستقلی برای ماه، عطارد، زهره، مریخ، و بقیهی منظومهی شمسی تشکیل داد.

جرم مشتری ۲٫۵ بار از مجموع جرم دیگر سیارههای سامانه خورشیدی بیشتر است. هائومیا به سرعت در حال چرخش است و کوتاه ترین روز را در تمام سیاره های کوتوله دارد، تنها ۳٫۹ ساعت. از میان همهی عوارض و اجسام در منظومهی شمسی فقط دنبالهدارها و سیارکها را ممکن است به نام افراد زنده نامگذاری کنیم. کاشف این سیاره، ویلیام هرشل، به جای مراجعه به اسطورهها سراغ ادبیات رفت و نامها را از میان ارواح انتخاب کرد.

درخشندگی زهره به سبب آن است که ابرهای زردفام روشن و موجداری سرتاسر آن را احاطه کرده است.واین سیاره نزدیک خورشید قرار گرفته است.زهره بعد از عطارد،نزدیکترین سیاره به خورشید است.این سیاره که فاصله اش تا خورشید 108 کیلومتر است به اندازه دو برابر زمین در نور خورشید غوطه ور است.ابر متراکم زهره به آسانی قسمت اعظم این نور را منعکس می کند،در نتیجه این سیاره را یکی از خیره کننده ترین اجسام آسمان می سازد.(سیارات و اقمار، نوشته ویلیام جی.کافمن، ترجمه:علی درویش).

کمیتهی نامگذاری اجسام خُرد در سال 1984 تأسیس شد تا عوارضی را بر سطح سیارکها و دنبالهدارها نامگذاری کنند؛ بعدها نامگذاری اجرام کمربند کایپر و قمرهای جدید پلوتو هم به وظایف این زیرگروه اضافه شد. با بازشدن مرزهای جدید پس از آغاز عصر فضا کار نامگذاری اجسام و عوارض جدید گسترش یافت. کپلر به زودی پس از مرگ از خاطرها رفت و هیچ کس آثار او را مطالعه نمیکرد، ولی دوران افتخار او زمانی آغاز گردید که ((اسحاق نیوتن)) و ((لاپلاس)) شناخته شدند، او خود قبلاٌ در این خصوص چنین نوشته بود، من کتاب خود را مینویسم خواه خوانندگان آن مردان فعلی یا آیندگان باشند تفاوتی ندارد.

این کمیته بسیاری از نامهای منتخب جووانی باتیستا ریچیولّی را حفظ و استانداردسازی کرد؛ او کشیش و منجمی ایتالیایی بود که در سال 1651 مشهورترین کتاب خود Almagestum Novum (یا مجسطی نو؛ دایرهالمعارفی 1500 صفحهای) را منتشر کرد. نخستین گزارش در سال 1935 منتشر و در میانهی دههی 1960 دوباره روزآمد شد. مسلم است که وقتی IAU گزارشهای خود را منتشر میکرد دانشمندان میدانستند واقعاً دریایی بر ماه وجود ندارد اما این عنوان به افتخار دانشمندان قدیم حفظ شد.

دو قمر بعدی، اِریل (Ariel) و یومبرِیل (Umbriel)، نام خود را از شخصیتهای رمان منظوم یورش بر طُره اثر الکساندر پوپ، شاعر و منتقد انگلیسی، گرفتهاند. این برچسب، که همچنین واژهی توصیفکننده نام دارد، باید از خاستگاه و منشأ آن عارضه متمایز باشد؛ زیرا تفسیرهای جغرافیایی عوارض خاص ممکن است طی سالها تغییر کنند. تلسکوپ،این واقعیت را آشکار می سازد که زهره،مانند عطارد و ماه،دوری کامل از اهله را طی می کند و در این دور،تغییرات عمده ای در قطر ظاهری آن مشهود می افتد. انتظار می رود طی چند هفته آینده مناظر زیادی با رنگ نارنجی قرمز مشاهده کنید، زیرا مریخ نورد کنجکاوی اولین عکس های خود را از مناظر ناهموار مریخ به اشتراک می گذارد.

ریک بهطرز بیمارگونهای مورتی را آزار میدهد، مورتی بهطرز بیمارگونهای او را میبخشد و این چرخه از نو تکرار میشود. داخل هواپیما شانگ چی قصهی زندگیاش را برای او تعریف میکند و حالا آنها به سراغ یک ماجراجویی بسیار پردردسر میروند. او دو قمر نخست را تایتانیا (Titania) و آبرون (Oberon)، از شخصیتهای نمایشنامهی رویای شب نیمهی تابستان اثر ویلیام شکسپیر، نامید. شخصیت های عجیب و غریب بازی به بهترین و حرفه ای ترین شکل ممکن صداگذاری شده اند و حتی نوع حرف زدنشان هم در عجیب تر نشان دادن آنها بسیار تاثیر گذار است و صداپیشگان کار فوق العاده ای را به انجام رسانده اند.

شیب محوری کم عطارد (۰.۰۳۴°) و سرعت چرخش مداری آن نشان دهنده این امر است که هیچ فصلی بر روی عطارد دیده نمیشود. نامهای وستالهای معمولیتری مانند کاپارونیا (Caparronia)، مینوچیا (Minucia)، و اسکانتیا (Scantia) به همراه وستالهای افسانهای مانند کلاودیا (Claudia)، مارچیا (Marcia)، و رئا سیلویا (Rhea Silvia) – مادر دوقلوهای رومولوس (Romulus) و رموس (Remus) بنیانگذاران امپراتوری روم – در میان این گودالها دیده میشود. در تصویر فوق، برونزدی از ماسه سنگهای دارای لایهبندی در بخشی از کوه شارپ (Sharp) دیده میشود. گودال آبیرنگ دگا با گودال برونته (راست تصویر) همپوشانی دارد. حلقههای زحل. فضاپیمای کاسینی این تصویر پاناراما با رنگهای طبیعی را از حلقههای زحل زیر نور آفتاب به زمین ارسال کرده است.

قمرهای زحل به نام خواهران و برادران خدا-پدربزرگ ساترن، یعنی تیتانها (مثل یاپتوس، فوبه، و خود تیتان)، و همچنین نوادگان آنها (مثل کالیپسو) نامگذاری شدهاند. دیگر آثار شکسپیر و پوپ الهامبخش نامگذاری قمرهای دیگری هم بودهاند. نامگذاری قمرهای اورانوس، خدای آسمانها، عرف متفاوتی دارد. مدار پلوتون 17 درجه نسبت به دایرة البروج ، صفحه مدار زمین انحراف دارد و این در حالی است که سایر مدارهای سیارهای فاصله بسیار کمی با صفحه دایرة البروج دارند. این نامگذاریها اغلب موضوعی خاص دارند.

مثلاً دانشمندان عارضهای با برچسب patera را دهانهی آتشفشانی یا کالدِرا تفسیر میکنند اما این واژهی توصیفکننده فقط به معنای «گودالی نامنظم یا پیچیده با لبههای دالبرمانند» است. بیش از 70 شی وجود دارد که می توانید در بازی بسازید.از ابتدا نمی توانید همه چیز را بسازید. سنتها نقش مهمی در نامگذاری اجرام و عوارض منظومهی شمسی دارند اما نه به این معنا که جایی برای خلاقیت وجود ندارد. نخستین اولویت برای این گروه استانداردسازیِ روش نامگذاری عوارض ماه بود. کمیتهی IAU نامگذاری عوارض مریخ را بر اساس روشی استوار کرد که جووانی شیاپارلی، اخترشناس ایتالیایی، در قرن نوزدهم بنیان گذاشته و ائوگِنِس آنتونیادی، اخترشناس یونانی، در سال 1929 آن را توسعه داده بود.

این قمر بیشتر توسط یخهای تازه و تمیز پوشانده شده است که آن را به یکی از بازتابندهترین اجسام منظومه شمسی تبدیل میکند. بسیاری از ستاره شناسان معتقدند که شانس اخترشناسان و محققان برای یافتن سیاره نهم در رصدخانه ورا روبین پنهان شده است که در حال حاضر در بالای کوه شیلی قرار دارد و هنوز در حال ساخت است. انجمن بینالمللی نجوم (IAU) بر سر این موضوع بحثهایی داشت که آیا درست است از همین واژه برای اشاره به پهنههای عظیمی از متان و اتان مایع بر تیتان، قمر زحل، که در دادههای فضاپیمای کاسینی کشف شدند، نیز اشاره کند یا نه.

انجمن بینالمللی نجوم زیرگروهی را ویژهی مریخ تشکیل داد تا عوارض جدیدی را نامگذاری کنند که سه فضاپیمای مارینر در گذر خود در دههی 1960 از کنار سیارهی سرخ آنها را کشف کرده بودند. از جمله خط الراسی که سه چهارم دور آنرا گرفته است. این دوره تناوب، که آنرا از روی تغییر میدان مغناطیسی تعیین کردهاند، سرعت بخشهای درونی مشتری را منعکس میکند، یعنی جایی که میدان مغناطیسی زاده میشود. این کاتالوگها نامها و مختصات عوارض سطح ماه را فهرست کردند و به منبعی مطمئن برای نامگذاری عوارض ماه تبدیل شدند.

برای افزایش مشارکت جهانی و برای رسیدن به ترکیب درست داوری، عضویت در هر زیرگروه فقط مستلزم دعوتشدن است. 56.مرطوب ترین مکان : مایسینرام در مقالایا هند ، مرطوب ترین مکان بر روی زمین است به طور میانگین ،روزانه 11.871 میلی متر بارش دارد. بادهای منطقه ای در جو اورانوس دارای قدرتی است که می تواند به سرعتی معادل 250 متر بر ثانیه (900 کیلومتر در ساعت) برسد و طوفان هایی مانند لکه قرمز مشتری را ایجاد کند. این سیاره با سرعت ۲۴ کیلومتر در ثانیه بدور خورشید می گردد. این پدیده به لطف ترکیب گاز متان (CH۴) با فعالیتهای بادی این سیاره به وجود میآید.

دیدگاهتان را بنویسید