بهترین فرصت برای رصد سیاره مشتری را از دست ندهید

آدم بزرگ ها این جورند دیگر. درخت ایوا را می توان در درخت زندگی جاودان یافت که بودا در زیر آن نشسته و ارتباط حیاتی آن را با دیگر موجودات را می توان در نیلوفر آبی آیین هندو یافت که از ناف ویشنو سبز شده و برهما، خدای آفریننده، بر آن نشسته است. به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سيما، اگر فکر میکنید همهچیز را درباره منظومه شمسی میدانید، بهتر است در مورد آن تجدیدنظر کنید. عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی است و نزدیکترین سیاره به خورشید است.

پرسش : آیا خورشید به دورخودش می چرخد؟ پاسخ : بلی هم به دورخودش می چرخد و هم به همراه منظومه شمسی درکهکشان راه شیری می چرخد. پاسخ : گردش زمین به دورخودش را حرکت وضعی وگردش زمین به دورخورشید را حرکت انتقالی می گویند. مدت زمان حرکت انتقالی اریس به دور خورشید حدوداً ۵۶۰ سال زمینی است. پرسش : حرکت وضعی زمین وحرکت انتقالی آن راتعریف کنید. پرسش : دو مورد ازخصوصیات ماه را بیان کنید. پاسخ : ازیک بارگردش کامل ماه به دورزمین که حدود چهارهفته یا 28 روزطول می کشد ماه قمری پدید می آید.

پرسش : ماه قمری چگونه به وجود می آید؟ پرسش : زمین درآسمان به چه شکلی دیده می شود؟ پرسش : زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ پرسش : بزرگ ترین سیّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟ پرسش : مدار درمنظومه ی شمسی به چه چیزی گفته می شود؟ پاسخ : به مسیرحرکت سیّاره ها ودیگرچیزها به دورخورشید درمنظومه ی شمسی مدارگفته می شود. پرسش : کدام سیّاره را صبح وعصردرنزدیکی خورشید می توان دید؟ این چگالی دلالت بر این دارد که ترکیبات مشتری شبیه خورشید با فراوانی حدود 75 درصد هیدروژن ، 24 درصد هلیوم و یک درصد تمام عناصر سنگینتر (از لحاظ جرمی) است.

اریس با فاصله 97 واحد نجومی( دو برابر فاصله پلوتو از خورشید ) که از ما دارد بسیار سردتر از پلوتو است. به علت کوچکی پلوتو، وزن در آن بسیار کاهش مییابد به طوری که اگر وزنهای روی زمین 32 کیلوگرم باشد، وزن آن روی پلوتو 2/5 کیلوگرم میشود. در قسمتهایی از این مدار فاصله پلوتو تا خورشید از فاصله نپتون تا خورشید کمتر است. اما همین دما هم بیست برابر گرم تر از داغ ترین اجاق های آشپز خانه است .روزی می رسد که خورشید همه ی سوخت های گازی اش را مصرف کند و بمیرد اما این رویداد در زندگی شما یا فرزندانتان یا حتی نوه ی شما نیز روی نمی دهد !

پرسش : کوچک ترین سیّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟ پرسش : نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟ نیرو های بدخواه بر سر عرضه انحصاری گرانبها ترین منبع موجود در سیاره منفجر میشوند. پرسش : نزدیک ترین سیّاره به خورشید درمنظومه ی شمسی چه نام دارد؟ پرسش : مریخ یا بهرام به چه رنگی درآسمان دید می شود؟ به گفته دکتر الیس، یکی از مشکلات عجیب در مورد نژاد انسان ، دردهای آزاردهنده در قسمت کمر است.

پرسش : اوّلین سفرفضایی انسان به کجا بوده است؟ پرسش : کدام سیّاره به زمین شبیه است؟ پاسخ : سیّاره زهره را. پاسخ : به نورماه مهتاب می گویند. پیشنهاد می کنم اگر به هر شکلی به عنوان Journey to the Savage Planet علاقمند هستید یا از یک اکشن اول شخص فضایی با استایل هنری خاص که بر پایه ماجراجویی در سیارات و جمع آوری آیتم های مورد نیاز از سیارات برای ساخت و ساز و مبارزه با هیولاهای گوناگون و برگشتن به مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند، بنا شده است، خوشتان می آید، در ادامه مطلب “نقد و بررسی بازی Journey to the Savage Planet” با من و گیمفا همراه شوید.

فن دانیکن نیز به ساخت این ادعاهای دروغین ادامه می دهد. فراتر از همهی این گفتهها، سیارههایی که در محدودهی زیستپذیر ستارهی کوتوله قرمز حرکت میکنند، بهطور طبیعی از نظر جاذبهای قفل میشوند، به این معنی که یک طرف سیاره همواره در معرض تابش ستارهای قرار میگیرد. ستارهها و سیارههای بزرگ از تراکم گازها و غبارهای میان ستارهای ایجاد میگردند و علت آن همان نیروی جاذبه موجود بین ذرات منفرد است و چون نیروی جاذبه متوجه به مرکز جسم جذاب است، لذا پدیدههای تراکمی الزاما کروی هستند. ما نباید این علم جدید را مسخره کنیم و بخندیم، چون ضایع میشویم و بهتر است بیشتر از این خودمان را عقب مانده حساب نکنیم.

در نهایت،عوالم عالی و دانی بدان جهت خلق شده اندکه چون حاجب و دربانی واسطة بار یافتن به نزد سلطان حق باشند:«مثل عالم طبایع در مُلک خدا چون مَثَل دربان سلطان است که بدون شناخت آن هیچ کس را از رعیت سوی او بار نباشد و مثل عالم روحانی که قوّت و فرمان او درین عالم طبایع روان است چون مثل حاجب سلطان است» (ناصرخسرو،1998 :42). اگر کتاب شازه کوچولو را مطالعه نکرده اید ، اصلاً مهم نیست ؛ این کتاب صوتی یک نسخه ی بی نظیر از کتاب است ، که شما را به دنیای زیبایی متصل می کند .

در این پست سوالات فصل ۱۰ همراه با پاسخ متن کتاب علوم تجربی کلاس نهم قرار داده شده است. پرسش :آیا ماه همیشه درآسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟ پرسش : آیا ماه به دور خودو زمین وباآن به دورخورشید می چرخد؟ پرسش : یک شبانه روز چگونه به وجود می آید وتقربیاً چندساعت است؟ نور و گرمای ما را در روز خورشید تامین می کند. ووقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

این سیاره هم اکنون در فاصله 128 میلیون کیلومتری زمین و 241 میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد. پرسش : دورترین سّیاره دربین سیّاره های خوانده شده ی منظومه ی شمسی درکتاب علوم چهارم چه نام دارد؟ پرسش : ما برای زنده ماندن ورشدکردن به چه چیزهایی نیازداریم؟ عکس های راداری به ما نشان می دهند که مریخ یک دوره یخبندان را پشت سر گذاشته، دوره ای که ۴۰۰ هزار سال پیش به پایان رسیده است. پرسش : اوّلین رصدخانه ی ایران چندسال پیش ودرکدام شهرساخته شد؟

دیدگاهتان را بنویسید