تحقیق در مورد انرژی زمین گرمایی

عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: روش مشاهده مستقیم نیز گاهی مورد استفاده قرار میگیرند. دیگر نام این سیاره ناهید است، همچنین در زمان فارسی به نامهای بیدخت و بیلفت نیز شناخته میشد؛ واژه بیدخت در شکل کهنتر خود بغدخت و به معنای دختر خدا بوده است. اورانوس 27 قمر شناخته شده داردو نام 5 قمر اصلی آن، میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و ابرون است. ۵ قمر بزرگ این سیاره عبارتند از ابرون، آمبریل، آریل، میراندا و تیتانا است که بزرگترین آن تیتانا با قطر ۱۵۸۰ کیلومتر است. تایتان برجستهترین قمر زحل و دومین قمر بزرگ منظومه شمسی پس از گانیمد (ماه مشتری) است.

این سیاره کشف شده ابعادی مانند مشتری داشت اما درحال چرخش با فاصله بسیار نزدیک به ستاره مرکزی بود. دمای این سیاره از آنجایی که نزدیک به ستاره خود میچرخد بسیار بالا است. ذ- نزدیک ترین سیاره به خورشید … ناسا این ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی رو به طور آنلاین قرار داده و هیچ تغییری در آنها شکل نمیدهد. طرز شکل گیری حلقه های این سیاره با شکسته شدن یک یا چند تا از قمرهای آن صورت گرفته است. سعید با اولین موجود فضایی که برخورد کرد او را با سلاح جدیدش مورد حمله قرار داد و آدمک ها با تقلید از او هر موجودی را که می دیدند به او حمله می کردند , موجودات فضایی که تازه متوجه جریان شده بودند ابتدا سعی کردند تا با استفاده از دستگاه های کنترل دستی آدمکها را کنترل کنند اما چون دستگاه کنترل مرکزی از کار افتاده بود این اقدامات موثر واقع نشد ، بنابراین سعی کردند با استفاده از سلاح ها پیشرفته.

در اورانوس با تمام شدن زمستان طولانی و سرد، خورشید به محض ورود به این مناطق سرد، جو را گرم کرده و طوفان های بهاری به بزرگی آمریکای شمالی ایجاد می کند. تصاویر رایانه ای نشان می دهد ابرهای آمونیاکی به بزرگی 2 تا 4 کیلومتر در زیر جو اورانوس ودر ارتفاعات پایین قرار دارند و این ابرها در استوا در طی 15 ساعت یک بار دور سیاره میزنند ولی در نزدیکی قطب اینمقدار به 15 ساعت می رسد . به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از فارس، محققان آمریکایی با بررسیهای جدید خود به این نتیجه رسیدند که در سیارههای زحل و مشتری از آسمان الماس میبارد و این اتفاق به دلیل فعل و انفعالات صورت گرفته در جو کرههای مذکور صورت میگیرد.

از میان اجرام آسمانی در طول دایره البروج عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل به طور قابل توجهی از ستارههای اطراف درخشانترند که به دلیل مجاورت آنها با خورشید است زیرا روشنایی آنها انعکاس نور خورشید میباشد. دلیل این صحنه زیبا و دیدنی که همه ما تجربه آن را داریم، فاصله ی بسیار زیاد آنها با زمین است و البته به خاطر همین فاصله، ما ضرورتا هر ستاره را به شکل یک نقطه ی نورانی می بینیم؛ به شکل دایره ای با قطر بسیار اندک. نام سیاره پاندورا است وبه اسطوره اولین زن در اساطیر یونان اشاره دارد البته پاندورا نام یکی از اقمار سیاره زحل در منظومه شمسی نیز هست واژه پاندورا در استوره های یونان به معنای هدیه است واژه پاندورا بیان کننده زن محوری در این فیلم است .هویت زنانه پاندورا در کانون اصلی این حیات این سیاره آشکار می شود که ناویها آن را در درخت مقدس خود به نام ایوا میدانند .

در ناهید نیز گاز چگال دیاکسید کربن تقریباً همین رفتار را دارد. حال که در مورد این مجموعه ارزشمند نسل هشتمی از این سری زیبا با شما صحبت کردیم زمان آن می رسد که جمع بندی و نتیجه گیری کاملی را در مورد بازی Borderlands انجام دهیم و با توجه به بررسی تک تک بخش های این عنوان به صورت مجزا، ارزش کلی این عنوان را بر اساس عملکردش بسنجیم. اما در سیارات دیگر جهت وزش بادها از شمال به جنوب است.

اما اندازهگیریهای تابش گرمایی نشان داد که دما بالاتر از حد مورد انتظار است و به حدود 100 کلوین میرسد. حدود ۳٫۵ میلیارد سال بعد، خورشید ۴۰ درصد درخشانتر از امروز خواهد شد. هائومیا در سال ۲۰۰۳ کشف شد و در سال ۲۰۰۸ به پنجمین سیاره کوتوله ما تبدیل شد. در منظومه شمسی ما ابتدا سیارات خاکی را داریم و پس از آنها شاهد حضور سیاراتی مانند مشتری که غول گازی است و در نهایت به نپتون میرسیم.

در طول یک دوره خشونتآمیز و مخرب به نام بمباران سنگین متأخر، عطارد دو برابر ضربات ماه را متحمل شد – و همسایه قمری ما کاملاً پر از دهانهها است. به گفته محققان، بارش تگرگ در زحل و مشتری با دانههای الماس انجام میشود و از آنجای که سطح دو سیاره یاد شده دمای بسیار زیادی دارد، دانههای الماس پس از برخورد با آن ذوب میشوند. در حدود یک دهه پیش، شهاب سنگی 4 متری به نام آلماهاتا سیتا (Almahata Sitta) در ارتفاع 37 کیلومتری منطقه نوبیان در صحرای بزرگ آفریقا در جو زمین آتش گرفت و بقایایی را از سقوط خود به جا گذشت.

اکنون دانشمندان این اثر را در زمین بازسازی کردهاند. این کاوشگرها که رادارهای خاص خود را دارند این کمپیها را با وضوح بالا بررسی خواهند کرد تا دانشمندان دریابند آیا این صفحات از زمان شروع کار کاوشگر ماژلان حرکت کردهاند یا خیر. به طور کلی نظریههای مربوط به شکلگیری الماس های فضایی کوچک داخل چنین شهابسنگهایی به سه گروه تقسیم میشود؛ دسته اول برخورد سهمگین اجرام آسمانی را عامل احتمالی شکلگیری کریستالها معرفی میکند، نظریه دیگری این الماسهای نادر را حاصل یک فرآیندهای شیمیایی میداند و در حالت سوم هم فشار شدید و طولانی مدت داخل سیارهها موردتوجه قرار میگیرد.

گرافیت می توانست بیش از 300 فوت ضخامت داشته باشد و فشار برخورد سیارک ها برای تبدیل 30 تا 60 درصد آن به چیزی که او آن را «الماس شوک» می نامد کافی بود. این گروه سالها به گونهٔ برنامهریزی شده برای یافتن چیزهای نو درسامانه خورشیدی کار کرده بود و پیش از آن چند جسم دیگر مانند سدنا را هم یافته بود. به این علت كه هم به خورشید نزدیك است، هم به زمین. شاید ملموسترین مثال برای ساکنان زمین انعکاس نور خورشید توسط ماه باشد. حدود 5 میلیارد سال دیگر ذخایر انرژی خورشید تمام شده و خورشید به یک غول سرخ تبدیل میشود و افزایش حجم میدهد.

بدین ترتیب، چگالی نپتون از دیگر سیارههای غول بیشتر است. به صورت کلی سیارات موجوداتی هستند که در دسته ستارگان قرار نمیگیرند به این معنی که از خود نوری ندارند و معمولا حول یک جسم دومی میچرخند. همچنین سیاراتی کشف شدند که حول چهار ستاره میچرخند که بنابر تعریف گذشته دانشمندان نباید آنها را جزو سیارات محسوب کنند درحالی که چنین نیست. دانشمندان فکر میکنند که فشار شدید، هیدروژن و کربن را در این سیارات به الماس تبدیل میکند. در این دنیاهای یخی، فشار شدید و دمای بسیار بالا موجب پدید آمدن بارانهای الماس میشود.

طبق مدلسازیهای انجام شده این سیاره عمدتا از کربن تشکیل شده است و با توجه به فشار بالایی که در آن وجود دارد احتمالا این کربن تبدیل به الماس شده است. مانند بسیاری از جهانهای دیگر منظومه شمسی، از جمله جهان ما، عطارد جوان با اقیانوسهایی از ماگما پوشیده شده بود که بعدا سرد و سخت شد. مدتها پیش، تعداد کمی از مردم به یاد داشته باشید که او بود. اگر منظور ما از حیات، حیاتی شبیه به انسان باشد پارامتر وجود آب مایع در سایر سیارات مطرح خواهد شد. این در حالی است که در میان این بقایا، آثاری از الماس های فضایی کشفشده که به احتمال قوی اطلاعات جالبتوجهی را در مورد منظومه شمسی ما آشکار میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید