جهان فارسایت در مرحله توسعه است

براون می گوید: «خاطره ی آن ها زنده شد. این تلسکوپ هم توانایی جمع آوری نور زیادی دارد و هم میدان دید آن خیلی باز است. این یک ماموریتی است که از طریق سازمان فضایی اروپا دو سال دیگر به مریخ فرستاده شود و این ماموریت تواناییهای بسیار جالبی داره، مثلا برای اولین بار میتواند تا ۲ متر بر روی سیاره مریخ حفاری بکند و این اولین بار است که یک مریخ پیما تا چنین عمقی دست پیدا کند و من سوالهای بسیار زیادی در مورد زمین شناسی مریخ در مورد گذشته مریخ، اینکه آب و هوای مریخ چگونه تغییر کرده ؟

3600 سال طول می کشد تا نیبیرو مدار خود را یک دور کامل کند و آخرین باری که از خورشید گذشته است، حدود 1600 سال قبل از میلاد مسیح بوده است. این لکه در واقع، یک توده ی گازی چرخان است که به گردباد شباهت دارد. به هر صورت فراتر از همه ی این بحث ها، مهم این است که بتوانیم سیاره ی ایکس را پیدا کنیم. اینجاست که انسانها ابتدا یک مامور خود را با حمایت چند مامور دیگر در ظاهر شبیه سازی شده ی ناویها به عنوان نفوذی راهی سرزمینهای آنها می کنند تا آنها را راضی به نقل مکان از مناطق خود کنند و وقتی این مامورها در انجام وظیفه خود موفق نمی شوند تصمیم گرفته می شود که به ناویها حمله نظامی کنند و به زور آنها را از سرزمینهای خود اخراج کنند تا بتوانند به سرمایه عظیم سنگهای معدنی دست پیدا کنند.

4- یک کهکشان دور که بسیار جوان و هنوز در مراحل آغازین شکل دهی اولین ستارگانش است . در مقایسه با اتفاق مشابهی در چمنزارهای این منطقه که حجم بسیار بیشتری داشت و بیش از ۵۰۰ کیلومترمربع را سوزاند، دود ایجاد شده در تصویر بالا بسیار بیشتر است. زمانی که ماهوارهی “چیاپس” در حال تصویربرداری از منظومهای در فاصلهی ۵۰ سال نوری بود این سیاره ناگهان وارد تصویر شد. مدار این ۶ جرم مدار سیاره ای ایکس را قطع می کند ولی نه زمانی که این سیاره نزدیک آن ها است و می تواند کاملا مدار آن ها را به هم بریزد.

زمانی که هنوز این سامانه پر از غبار و گاز بود. در این فواصل، قرص پیش سیاره ای که از گاز و غبار تشکیل شده بود باید آن قدر باریک و رقیق می بود که سیاره ای نتواند تشکیل شود. سیاره ما زمین که در آن زندگی می کنیم بخشی از منظومه شمسی است. همانطور که در کتاب های مقدس قدیمی و در علم ستاره شناسی باستانی مان بوده، این باور وجود دارد که استفاده درست و مناسب از یک سنگ قیمتی می تواند تغییرات مثبت و قابل توجهی را در زندگی فرد ایجاد کند.

شپرد که به همراه تروجیلو قبلا مشکوک به وجود سیاره ی ایکس شده بودند می گوید که باتیگن و براون: «نتایج ما را یک مرحله جلو بدند. پس از فوت یزدگرد، بزرگان ایران شاهزاده­ای به نام خسرو را بر تخت نشاندند، اما منذر ابن نعمان، امیر حیره که سرپرست بهرام بود، او را یاری کرد و قوایی مجهز به فرماندهی پسر خود «نعمان بن منذر» به همراه بهرام روانۀ ایران کرد. 90 % هیدروژن – 9 % هلیوم ( از نظر شمار اتم ها : 75 % هیدروژن و 25 % هلیوم ) همراه با 1 % آمونیاک ، آب ، متان دی اکسید کربن و شواهدی از مواد صخره ای .

گفته می شود سیاره نیبیرو هر 3600 سال یکبار وارد مدار نزدیک به زمین می شود و باعث تغییرات آب و هوایی و فعالیت هایی در سطح پوسته زمین میشود. گفته می شود که پروژه عظیم هارپ هم در راستای رصد نیبیرو به کار گرفته شده است. میدان مغناطیسی مشتری الکترونها و پروتونها و دیگر ذرات دارای بار الکتریکی را در کمربند رادیواکتیو که در اطراف سیاره قراردارد به دام می اندازد. پرسیوال لاول برای نخستین بار نظریه وجود سیاره ایکس را در اوایل قرن بیستم مطرح کرد. این سیاره تازه کشف شده ۱.۰۶ بار بزرگتر از زمین است.

گرفته شده است. این پروژه، طولانیترین رکورد پیوسته مبتنی بر فضا از زمین است. رصدخانه ی WISE این کار را برای ۲۰ درصد آسمان انجام داده و لومان اکنون در حال آنالیز آن داده ها است. طبق داده های کلی نیبیرو ستاره ایست تاریک معروف به دوقلوی خورشید در منظومه شمسی. مثل تلسکوپ فضایی هابل یا تلسکوپ های ۱۰ متری کک، که می توانند میدان های دید خیلی باریک را رصد کنند. با این حال مثل این است که در انبار کاه دنبال سوزن بگردید. باتیگن و براون جستجوی خود با تلسکوپ سوبارو را شروع کرده اند و شپرد و تروجیلو هم با همین تلسکوپ به آن ها ملحق شده اند.

این خبر از آن جهت جذابیت دارد که اگزوپلنت کشف شده اولین ابر زمین نزدیک به ماست که میتواند حیات داشته باشد. به عقیده آن مصریان باستان، سیاره ای که بر اولین ساعت هر روز حکمرانی می کند، فرمانروای تمام دوره 24 ساعته آن روز نیز می باشد و نامش را به آن روز می دهد. با این وجود مدارک رصدی ثبت شدهای در آثار خطی به جای مانده از گالیله به چشم میخورد که بر طبق آن احتمال میرود حدود ۲۳۴ سال زودتر گالیله، نپتون را رصد و کشف کرده بود چراکه از طرفی محاسبات مدار نپتون نشان میدهد که این سیاره در ژانویه ۱۶۱۳ در نزدیکی هم خطی با سیارهی مشتری به سر به میبرده است و از طرفی در همین ایام گالیله شی ستارهنما را در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۶۱۲ و یک ماه بعد در ۲۸ ژانویه ۱۶۱۳ در نزدیکی موقعیت پیشبینیشدهی نپتون رصد و ثبت کرده و حتی حرکت آن را نسبت به ستارهای نزدیک را آشکار کرده بود.

به عنوان اولین ضربه، یک مشکل اصلی را رصدخانه ی WISE ناسا ایجاد کرد. شخصیتهای بازی نیز شخصیتهای جدیدی هستند و قرار نیست نقش یکی از کاراکترهای اصلی فیلم را بازی کنیم. کالیستو دارای آثار جزر و مدی کمتر از دیگر قمرهای گالیله است؛ زیرا در آن سوی کمربند تشعشعات اصلی مشتری قرار دارد. آن ها در دینامیک عمیق شدند. پوسته و گوشتهٔ فوقانی( بخش هایی از قاره ها تاکف اقیانوس ها را در بر می گیرند. براون می گوید که ۵ سال طول می کشد بتوانند بیشتر مکان هایی که امکان حضور سیاره ی ایکس وجود دارد را رصد کنند.

ولی او می گوید که شانس کوچکی برای یافتن این سیاره ی کوچکتر در طول موج هایی که دماهای کمتر را ثبت می کنند وجود دارد. ولی لومان می گوید که اگر این سیاره ی ایکس به اندازه ی نپتون یا کوچکتر باشد، تلسکوپ WISE نباید بتواند آن را ببیند. هم اکنون نیز ستاره شناسان ایده های خوبی برای اینکه دقیقا کجا را نگاه کنند دارند ولی به هر صورت یافتن این سیاره کار آسانی نخواهد بود. سه مکانی را که روی یک نصفالنهار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان طول جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟ بله .چون هرسه نقطه ازنصف النهار مبدأ فاصله یکسانی دارند.

در حقیقت، سیاره ای است از یک منظومه شمسی دیگر که ستاره دیگری ، خورشید آن بوده و خاموش شده است. اکنون او و باتیگن آن را صرفا سیاره ی نهم می خوانند. در عوض براون و باتیگن پیشنهاد می کنند که سیاره ی ایکس خیلی نزدیک تر به خورشید و در جایی به اندازه ی فاصله ی مشتری، زحل، اورانوس یا نپتون تشکیل شد. او می گوید براون و باتیگین با کاهش اجرامی که بررسی می کنند به ۶ عدد از چند ده تایی که قبلا کشف شده بود، ادعای خود را ضعیف کرده اند. چیزی در دورترین نقطه منظومه شمسی ما وجود دارد که اورانوس و نپتون را به شدت با خود می کشد.

در عوض احتمالا سیاره ی ایکس بیشتر اوقات در اوج مداری است و خیلی آهسته در فاصله ی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ واحد نجومی دور خورشید در مدار خود حرکت می کند. بیشتر آتشفشانهای مریخ در بخش شمالی تارسیس (Tharsis) میباشند که در آنجا تغییرات پوسته به قدری شگرف است که به نظر برخی دانشمندان این بخش از کرهی مریخ بعد از مدتی از آن جدا خواهد شد. ویشاپت و روشنفکران «Brothers » مجبور بودند متواری شده و زیرزمین کار کنند، به آن علت سازمان آنها توقیف شد.Brotherhood تصمیم گرفت که نام روشنفکران هرگز در عموم استفاده نشود.

این پرسش مشخصا برای معماری (احتمالا بیشتر از سایر زمینههای تلاش انسانی) ضروری است؛ علت آن ماهیت دوگانهی کاروبار معماری است: طراحی و تولید بناهایی که از لحاظ کارکردی مفیدند و از لحاظ زیباییشناسی خوشایند. دیگران مثل «دیو جویت» (Dave Jewitt) که کمربند کوییپر را کشف کرد بیشتر محتاط هستند. مدل های کامپیوتری نشان می دهند که منظومه ی شمسی اولیه مثل یک میز بیلیارد خیلی شلوغ با دهها و هزاران هسته ی سازنده ی سیاره ای بوده است. از آنجایی که گرانیت یک محصول سنگی طبیعی است و برخی از رنگها و الگوها در عرضه محدود هستند ، نوع قطعه گرانیت که انتخاب میکنید نیز در قیمت متفاوت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید