جیمز کامرون ادامه «آواتار

هند از روشی بر پایه ناواگراها استفاده میکند که شامل هفت سیاره (سوریا برای خورشید، چاندرا برای ماه، و بودها، شوکرا، مانگالا، برهاسپاتی و شانی برای تیر، ناهید، بهرام، مشتری و کیوان) و دو گره مداری صعودی و نزولی ماه (راهو و کتو) میشود. ستاره شناسان معتقدند که تابش خورشید، بسته به شدت باد خورشیدی، باعث می شود مواد شیمیایی داخل لکه، تاریک یا روشن شوند. این توفان نقطه یا لکه قرمز بزرگ نامیده می شود. از نظر فنی، لکه قرمز بزرگ یک توفان واچرخه (anticyclonic) است (توفان واچرخه سیستمی از بادها است که مانند گردباد یا بادهای چرخنده است، اما در منطقه با فشار بالا در ابرهای مشتری می چرخد نه در منطقه با فشار کم).

زمانی که ناسا یا فضانوردی متوجه شود یک سنگ فضایی به زمین برخورد کرده و انسان را نابود می کند چه رخ خواهد داد؟ به جسم برخورد کننده تیا گفته می شود که جرمی برابر ۱۰٪ جرم زمین را دارد. سیاره به جسمی فضایی با جرم بسیار زياد گفته ميشود كه گرد يك ستاره در گردش باشد و خود نیز ستاره نباشد. سالهای بسیار دور، حدود 260 سال قبل از میلاد مسیح آریستار خوس ستاره شناس یونانی گفته بود که زمین به دور خورشید می چرخد، اما بیشتر مردم نمی توانند باور کنند که زمین حرکت میکند. در این دوره، اکسیژنی در جو وجود نداشت و سیانوباکتریها میتوانستند نور خورشید را به انرژی تبدیل کنند.

در مریخ در حال حاضر هیچ میدان مغناطیسی جهانی مشاهده نشده است اما مناطقی از پوسته آن وجود دارد که میتواند حداقل 10 برابر بیشتر از هر چیز اندازهگیری شده روی زمین خاصیت مغناطیسی پیدا کند. مشاهده گران از زمان های خیلی قدیم درباره سیاره غول پیکر گازی مشتری مطالعه کرده اند اما تنها چند قرن از زمان کشف لکه قرمز بزرگ می گذرد. این توفان از میان جو یک سیاره غول پیکر گازی می خروشد. لکه قرمز بزرگ در واقع قرمز است، اگر چه ترکیب شیمیایی ابرها و جو باعث متفاوت شدن رنگ آن می شود و در مواقعی بیشتر نارنجی- مایل به صورتی می شود تا قرمز.

کمربندها و مناطق ابری مشتری از نظر دارا بودن این مواد شیمیایی غنی هستند. این مواد شیمیایی در داخل ابرهای لکه قرمز بزرگ نیز یافت می شوند. جهان ما نیز از نظر تئوری ۱۳.۷۷ میلیارد سال عمر دارد و دانشمندان تخمین میزنند که منظومه شمسی ما حدود ۴.۶ میلیارد سال قدمت داشته باشد. همچنین به ما کمک میکند تا منشا پیدایش منظومه شمسی خود را بهتر بدانیم. این تصاویر به دانشمندان دید جدید و نویی درباره یکی از قدیمی ترین توفان های شناخته شده در منظومه شمسی داد. اما چیزی که بر اساس نتایج جدید بدست آمد این بود که این سیکلون ها همواره الگو های چندضلعی شکل میسازند.

دیدن سیاره ها در خواب بیانگر خلاقیت ، اکتشاف و ماجراجویی جدید است. انگشتر ها به شما کمک می کنند بیانیه صادر کنید،بدون اینکه حتی یک کلمه صحبت کنید. بادهای تندی که به شمال و جنوب مشتری می وزند کمک می کنند که این لکه در همان عرض جغرافیایی ای که همیشه در آن می چرخد باقی بماند. در نهایت این تودههای روبهرشد به اندازهی نزدیک به ۱۰ برابر جرم زمین میرسند؛ بهطوریکه میتوانند از نظر گرانشی گازهای بیشتری را از قرص اطراف جذب کنند. به عقیدهی ستارهشناسها، برای غولهای گازی مثل مشتری این فرایند که تجمع سنگریزه نامیده میشود، با تودههای کوچکی از سنگهای یخی و غبار در قرص آغاز میشود.

این اجرام کوتولههای قهوهای نامیده میشوند و میتوانند شکاف بین غولهای گازی و ستارهها را پر کنند.جرم کوتولههای قهوهای از ۱۳ برابر جرم مشتری شروع میشود. مدت کوتاهی پس از کشف کوتولههای قهوهای در سال ۱۹۹۵، این اجرام ستارههای ناکام یا سیارههای جاهطلب نامیده شدند اما پژوهشهای متعدد نشان میدهند شکلگیری این اجرام مانند ستارهها از فروپاشی ابری بوده است نه تجمع هسته؛ برخی کوتولههای قهوهای حتی از جرم کافی برای گداخت دوتریومی برخوردار نیستند و همین مسئله تشخیص آنها را از سیارهها دشوار میکند. دلیل قطعی این امر هنوز مشخص نیست، اما به نظر بعضی ستاره شناسان جهت چرخش سیاره زهره نیز زمانی مانند سایر سیارات بوده، اما بر اثر تصادم با یک سیاره یا سیارک دیگر، این جهت معکوس شده است.

جالب اینجا است که «ریشه» های لکه قرمز بزرگ در کف (یا پایه) گرمتر از نوک آن است. این ماهوارهها به ترتیب در سالهای ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۹، ۱۹۹۲، ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ موفق به ملاقات مشتری شدند. آنچه در این قسمت میخوانید گفتگوی بین صفاییان پور و سولماز عادلی از تخصص و کاری که دقیقا انجام میدهد است. از نظر جرمی، نزدیک به ۷۱ درصد خورشید از هیدروژن و ۲۱ درصد آن از هلیوم تشکیل شده است همچنین ردهایی از عناصر دیگر در آن دیده میشود.

در جو آن هیدروژن به شکل H2 و ۱۲ درصد هلیوم و ۲ درصد متان وجود دارد اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود. ستاره شناسان از اواسط قرن 16 میلادی متوجه وجود این لکه شدند و از سال 1830 با استفاده از تلسکوپ و فضاپیما مشاهده شکل واقعی آن را شروع کردند. شیوه کار به این صورت است که اسباببازیهایی در محل حیوانات تعبیه شده است و کاربر میتواند از راه دور، دستور تکان دادن آنها را بدهد و بعد عکسالعمل حیوان را مشاهده کند.

یکی از آنها خورشید است؛ اما دیگری سیاره مشتری است که شعاع آن به ۶۹٬۹۱۱ کیلومتر میرسد؛ اما چرا مشتری با توجه به این ابعاد یک سیاره است نه ستاره؟ سیاره مشتری دقیقاً دارای حد پائین جرمی برای فروپاشی ابری است؛ کمترین جرم موردنیاز برای فروپاشی ابری تقریباً برابر با جرم سیاره مشتری است. هیچ کس دقیقاً مطمئن نیست که چرا رنگ لکه قرمز بزرگ در طول زمان تغییر می کند. همچنین دانشمندان هنوز نمیدانند که چرا این سیکلون ها از بین نمیروند.

همچنین بر سطح و در اتمسفر آن تندباد هایی ایجاد میشوند و در زیر همه ی این ها بدنه ای چگال و در همین حال، صلب قرار دارد. این لکه قرمز بزرگ امروزه هم بعد از 300 سال در جو مشتری قرار دارد. به نظر می رسد که این لکه حدود 300 کیلومتر عمق داشته باشد که بسیار عمیق تر از همه اقیانوس های زمین است. این کتاب در سال 2007 ، برگزیده کتاب سال فرانسه شد و تا به امروز به بیشتر از 300 زبان ترجمه گردیده است. مشتری از نظر تعداد قمرها در رتبهی دوم منظومهی شمسی و پس از زحل قرار میگیرد (با ۸۲ قمر)؛ اما طبق جدیدترین پژوهشها، ستارهشناسان کانادا شواهدی مبنی بر وجود ۴۵ قمر کوچک در مدار مشتری پیدا کردند و بر اساس حدس و گمانها، تعداد قمرهای این سیاره میتواند به ۶۰۰ عدد برسد؛ اما هنوز به مرحلهی تأیید و رصد نرسیدهاند.بهطور کلی از بین ۷۹ قمر تأییدشدهی مشتری، چهار قمر بزرگ گالیله از شهرت بیشتری برخوردار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید