حقایقی جالب درباره سیاره ناهید(زهره)

گرچه سیارات فراخورشیدی دیگری شبیه به زمین، از نظر اندازه (مانند TRAPPIST-1f و شاید Teegarden c) و از نظر دما (TRAPPIST-1d و TOI 700d) وجود دارند ولی هیچ سیاره فراخورشیدی دیگری غیر از کپلر-1649c وجود ندارد که از هر دو نظر به مقادیر سیاره زمین نزدیک باشد و در منطقه قابل سکونت سیستم خود قرار گرفته باشد. اگر این عدد تنها به مقدار کمی بزرگ تر بود با نیروی ضد گرانشی که ایجاد میکرد، جهان از هم میپاشید و به یک حالت میرفت که در نتیجه حیات را غیر ممکن میساخت اما اگر ثابت کیهانی عددی منفی بود، جهان به شدت متراکم و قبل از اینکه پا بگیرد دچار فروپاشی بزرگ میشد.

زحل با ابرهایی پوشیده شده که به صورت خطوط راه راه ضعیف، جریانهای جت مانند و طوفان ظاهر میشوند. سیاره مورد نظر با عنوان “K۲-۱۸b” شناخته میشود و به دور یک ستاره کوتوله قرمز در فاصله حدود ۱۱۰ سال نوری از ما در صورت فلکی “لئو”(Leo) میچرخد. در دهه 1840 / 1220 دانشمندان و به ویژه اوربین لو وقیه (Urbain Le Verrier) و بر اساس تنشهایی که در مدار اورانوس مشاهده کرده بودند، وجود سیارهای در فراسوی مدار آن را پیش بینی کردند. بر اساس بررسیهایی که بعدها و توسط ابزارهای پیشرفتهتر و از جمله تلسکوپ فضایی هابل صورت گرفت، مشخص شد چگالی پلوتو بین 1.8 تا 2.1 گرم بر سانتیمتر مکعب است، یعنی 50 تا 70 درصد این سیاره را سنگ و 50 تا 30 درصد آن را یخ تشکیل داده است.

در این صورت ستارگان متراکمتر بود و برخوردهای فاجعه باری بین ستارگان و سیارات مختلف رخ میداد. قدیمیترین این تصاویر به سال 1909/1288 باز میگردد، اما با وجود اینکه پلوتو در این مدت هر از گاهی چهرهای از خود نشان میداد هیچ کس آن را شناسایی نکرده بود. ترجمه انگلیسی به فارسی : بخوانید و تمرین کنید. جستجوی رازهای سپهر و نشان دادن نقش و تأثیر ستارگان بر زندگی انسانها، یکی از درونمایههای مورد علاقة شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی است.

در فارسی به معنای روی نیک هم آمده است. 5- چرا ماه را به شکل های مختلف می بینیم؟ نکتهی دیگری که ما کشف کردیم این است که؛ فاصله و شکافهایی بین حلقهها وجود دارد و ممکن است از خود بپرسید: چرا این حلقهها بوسیلهی گرانش زحل به داخل کشیده نمیشوند یا اینکه این حلقهها چقدر قدمت دارند؟ اگر نیروی هستهای ضعیف کمی قویتر بود، ممکن بود که نوترینوها نتوانند از مرکز ستاره به خوبی فرار کنند، که این هم باز از ایجاد عناصر بالاتر که به ایجاد جسم و جهان ما منجر میشوند جلوگیری میکرد. این شش عدد باید به گونهای باشند که شرایط حیات را فراهم کنند، وگرنه به ایجاد جهانهای عاری از حیات منجر میشوند.

به چه میزان استاندارد (کشوری یا بینالمللی) برای کنترل سلامت محصول در واحد تولیدی شما اجرا میشود تا بتوانید برچسب سبز یا اکو را در محصول دریافت دارد. کاملاً پوشیده از پوشش گیاهی سبز و سرسبز و مجعد ، این کوه ها اثری پاک نشدنی در تصورات شما به جا می گذارند. این تلاشها تا سال 1916 / 1295 بدون آنکه به نتیجهای برسد ادامه داشت و این عدم موفقیت سبب شد جستجوی برای یافتن سیاره مجهول حداقل 10 سال متوقف شود. اما شاید کمتر کسی فکر میکرد به جای آنکه در متنهای آینده تعداد سیارات منظومه شمسی افزایش پیدا کند با کاهش این تعداد مواجه شوند.

بسیاری از علاقمندان حتی دست به برگزاری تظاهرات در اعتراض به این تصمیم زدند و البته اعتراضات محدود به مردم علاقمند نبود. درون جامعه علمی نیز برخی به این تصمیم اعتراض داشتند و حتی ارایه تعریف رسمی از سیاره را توسط اتحادیه جهانی نجوم غیرضروری میدانستند. این موضوع اگرچه نقطه عطفی در داستان پر فراز و نشیب پلوتو بود، اما همه داستان نیست؛ چراکه این سیاره حتی از پیش از کشفش، توجه های زیادی را به خود اختصاص داده بود. نیوهورایزنز در سال 2015 / 1394 به مدار پلوتو میرسد و وظیفه دارد این سیاره و منظومه اقماری اطراف آن که اخیرا به عدد 5 رسیده است، بررسی کند.

تومبا برای این جستجو وظیفه داشت تا به طور منظم و سازمانیافتهای از بخشهای تقسیم شده آسمان شب به فاصله دو هفته یک بار عکاسی کند و سپس با مقایسه این تصاویر با هم ببیند آیا میتواند رد سیارهای را که در این مدت در میدان دید تصاویر جابجا شده است، پیدا کند یا نه. کشف پلوتو اگرچه جستجوی طولانی کشف سیاره نهم را به نتیجه رساند اما تازه آغاز ماجرا به شمار میرفت؛ چراکه بررسیهای بعدی نشان دادند این سیاره هیچ شباهتی با سیارات دیگر ندارد.

یک سال پس از آغاز این جستجوی جدید و در روز 18 فوریه 1930 / 29 بهمن 1308، تومبا جسم متحرک احتمالی را در صفحاتی که مربوط به تاریخهای 23 و 29 ژانویه همان سال / 3 و 9 بهمن 1308 بودند پیدا کرد. این سیاره هر ۸۸ روز یکبار به دور خورشید و هر ۸۸ روز یکبار به دورخود می گردد. وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ ؛ و اوست خدایی که شب و روز و خورشید و ماه را بیافرید که هر یک در مدار معینی سیر میکنند. یک سال مریخی برابر ۶۸۷ روز زمینی است و هر روز آن ۴۰ دقیقه از روزهای زمینی بلندتر است.

چرخش اش به دور خوشید، دو سالِ زمینی طول میکشد و از نظر فاصله، نزدیکترین سیاره به زمین است. اشتباه نکنید Borderlands 3 با وجود تمام ایراداتش، یک بازی بسیار سرگرم کننده است اما مشکل اینجاست که سازندگان بجز افزودن محیطها و تسلیحات جدید، هیچ چیز تازهای به روح سری نیافزودهاند. نجوم – به دنبال کشف پنجمین قمر منظومه پلوتو، این سیاره کوتوله یک بار دیگر در دهه اخیر خبرساز شد. 21 ژانویه 1930 / 1 بهمن 1308 تصویر دیگری از این ناحیه گرفته شده بود که اگرچه کیفیت پایینتری داشت، اما به تومبا کمک کرد تا با مقایسه هر سه تصویر نسبت به وجود شیء جدید اطمینان پیدا کند.

این سفینه در سال 2006 / 1385 زمین را به مقصد سیاره پلوتو ترک کرد و هنوز خیلی از زمین دورنشده بود که پلوتو از فهرست سیارات خارج شد! این بخشی از کتابهای درسی و متنهای معتبر در باره منظومه شمسی تا پیش از سال 2006 / 1385 بود. مهمتر از ساختار و ترکیبات این سیاره، آنچه پلوتو را با دیگر اعضای خانواده منظومه شمسی متمایز میساخت، مدار متفاوتش بود. بلندترین آنها الیمپوس(Olympus)، ارتفاعی معادل 27 کیلومتر و قطری به اندازه 600 کیلومتر دارد که با دشتهای مسطح احاطه شده است. در آن هنگام چگالی جهان بی نهایت بوده و فاصله میان کهکشانهای صفر بوده است.پس از این انفجار اولیه ماده تشکیل دهنده جهان شروع به انبساط کرده است و این انبساط همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید