دانستنی هایی جالب و خواندنی در مورد سیاره زحل – دیجی رو

داستان پادشاه و کنیزک، دیدن نقاشی چهره هفت شاهزاده بر سقف کاخ خورنق، ساختن هفت گنبد به هفت رنگ و شنیدن هفت قصه بدیع از افزودههای نظامی است که نشانه­های این پیرنگ­ها را میتوان در داستان­های هزارویکشب و امثال آن جستوجو کرد. در پایان داستان بهرام گور نیز بهرام هفت کاخ خود را به هفت موبد میسپارد تا در آنجا آتشگاه برقرار کنند» (حسینی، 1391 :103). از این رو، انرژی در گلخانه حفظ میشود و دمای آنجا بالا میرود اثر گلخانهای. از ویژگی هایی که در شماره ی اول این بازی بسیار دردسر ساز بود و بازیکن را ازار می داد سیستم انرژی و گرمایی بود که با درجه ی سلامتی بازیکن رابطه ی مستقیم داشت و به محض اینکه گرمای درون و انرژی ذخیره شده حاصل از جستجو در منابع مربوطه به پایان می رسید بازیکن Game Over می شد ولی در این شماره بازیکن قادر است که انرژی را با دیگر افراد گروه به اشتراک بگذارد و سایرین هم هنگامی که در وضعیت خوبی به سر نمی بردید شما را از انرژی های ذخیره شده پوشش می دهند.

این بخش (کشتن اژدها و رفتن درون غار) در روایت طبری و دیگر منابع تاریخی موجود نیست و بر ساختۀ ذهن هنرمند و رمزپرداز نظامی است که با تکیه بر افسانه­ها و روایت­های اسطوره­ای ساخته شدهاست. عمل سرخ نمایندة آخرین حالت تصفیة نفس است که بر اثر پرتو روح که از درون بر آن تابیده، مبدّل به طلا شده است. که واژه معادل انگلیسی سیاره، یعنی Planet، از آن مشتق شدهاست. ۹۵٫۳۲ درصد از جو مریخ از کربن دیاکسید (CO۲)، ۲٫۷ درصد آن از نیتروژن (N۲)، ۰٫۱۳ درصد آن از اکسیژن (O۲) و ۰٫۰۸ درصد باقیماندهٔ آن از کربن مونوکسید (CO)، نیتریک اکسید (NO)، مقادیر جزئی آب (H۲O)، نئون (Ne)، کریپتون (Kr) و زنون (Xe) ساخته شدهاست.

اوایل زهره را سیاره ای بدون آب و خشک می دانستند ولی امروزه معلوم شده که این سیاره دارای آب و اقیانوس های کم عمق است. عالم کبیر،بدون انسان عاقل، ناقص است.همان­گونه که غرض از کاشتن درخت،بار و ثمرة آن است نه آن که فقط درخت موجود باشد، غرض خدای نیز از ایجاد دنیا، مردم است.درختی که بار نیاورد شایستة سوزاندن است، بنابراین دنیا بدون انسان عاقل ارزش موجود شدن ندارد. وی وقایع عالم را از ابتدای آفرینش تا آغاز قرن سوم ثبت کرده است. او تلاش می­کند تا با بررسی تمامی کتابهای تاریخی زمان خود و تجربه­های هنرمندانه­اش بخشهایی به یاد ماندنی را در خاطر مخاطبان خویش جای دهد.

این رعد و برقها منحصربفرد هستند زیرا به جای ابرهای آبی با ابرهای اسیدسولفوریکی مرتبط بودند. منشا این برجستگیها در مریخ هیچگاه درک نشده اما به نظر میرسد که با دایکهای آتشفشانی مرتبط باشند. کمربندی از سیارک ها (که از سنگ و فلز ساخته شده اند) نیز وجود دارند که بین مریخ و مشتری می گردند. چهار سیاره منظومه داخلی – عطارد ، زهره ، زمین و مریخ – سیارات زمینی هستند که عمدتاً از سنگ و فلز تشکیل شده اند. زهره متعلق به فلز مس است و علامت آن خورشیدی است که صلیبی را در زیر دارد و علامت مریخ که فلز مربوط به آن آهن است، خورشیدی است که صلیبی را در بالا دارد.

این تأکید لاک، ناظر به اولین معنای «نام» است که کریپکی در نامگذاری و ضرورت به آن اشاره کرده است. کشف این سیاره توسط کلاید تومبو در سال 1930 صورت گرفت. کاتولیکها به طور سنتی خوردن گوشت (البته به جز ماهی) را در روز جمعه حرام میدانستند و امروزه هم برخی از کاتولیکهای سنت گرا، هر جمعه به صورت داوطلبانه به امر پرهیز از خوردن گوشت مبادرت میورزند. بابلیان فسفروس را ایشتار، پیروئیس را نِرگال (Nergal)؛ اِستیلبون را نابو (Nabu)؛ و فائتون را ماردوک (Marduk) خوانده بودند و به ترتیب عبارت بودند از: ربالنوع عشق، خدای جنگ، خدای خرد و خدای خدایان.

چون اسب بر سر چاه رسید، اسب را پای به چاه فرو شد و بهرام از اسب جدا شد و به چاه اندر افتاد و کس بدان چاه فرو نیارست شدن از بزرگی، و بهرام آن­جا بمرد. در هیچیک از منابع تاریخی چون «طبری»، «بلعمی»، «ثعالبی» و «کامل» ابن اثیر ذکری از قحطی یا خشک­سالی در زمان بهرام نرفته است؛ اما در همۀ تواریخ ثبت شده است که وی بخشندگی فراوانی در حق مردمان داشته و باج و خراج را از ایشان برداشته است. در زمان وی نرسی، برادرش تا قسطنطنیه پیش می­رود و آنجا را فتح می­کند و رومیان باج­گزار ایشان می­شوند (همان).

در شاهنامۀ فردوسی یکی از خوان­هایی که «رستم و اسفندیار» در آن به مبارزه می­پردازند، روایت جدال ایشان با اژدها است. دختر با فهمیدن عشقِ سام به تصویر پری­دخت، آن را پاره می کند، به سام می­گوید: او یک پری است و دلباختۀ­ سام است و خود را به صورت گوری درآورده است، تا سام را به تنهایی به قصر بکشاند و با او عشق بازی کند؛ امّا سام به او بیمهری می­کند. سطح بازتابنده آینه ها با لایه ای 3میلیونم اینچی از جنس آلومینیوم خالص پوشانده شده و با یک لایه 1میلیونم متری از منیزیم فلوئورید حفاظت شده است.منیزیم فلوئورید باعث می شود آینه نور فرابنفش را بهتر منعکس کند.

با این همه و حتی با آنکه رخدادهای ذهنی را نمیتوان بهعنوان نوع خاصی از رخدادها، برحسب قوانین فیزیکی توصیف کرد ولی غالباً بهطور تک موردی میتوان به چنین توصیفهایی درباره آنها دست یافت. طبری و به تبع آن بلعمی درباره زباندانی و ادب بهرام گور به آوردن این جملههای بسنده کردهاند: «جمعی از قانونشناسان پارسی و استادان تیراندازی و چابکسواری و خط و اهل ادب، باب ا چند تن از خردپیشگان روم و پارس و سخنگویان عرب پیش وی آمدند که بهرام به صحبت با آنها پرداخت و برای هر یک از رشتهها وقتی معین کرد» (طبری، 1375، ج 2: 615). در تاریخ ثعالبی نیز به طور مفصل به سخنوری بهرام به زبانهای گوناگون پرداخته شده است.

یک صفت اضافی است. كارن كه قمري بزرگ است ، داراي طول قطري به اندازهي نصف قطر پلوتون بوده و 12 درصد منظومهي مداري را به خود اختصاص داده است. عملکرد نوری قمرها مثل سیاره است و آنها هم نور ستارهها را منعکس میکنند. دربارۀ وجه تسمیۀ او گفته شده که چون پیشۀ پدر -ابوعلی ثعالبی- کندن پوست روباه و فراهم ساختن پوستین از آن بوده به این نام خوانده شده است. نظامی ادعا میکند که ایدۀ هفت عروس را شاید از هفت امشاسپند آیین زرتشتی گرفته باشد که با ستارگان آسمان یکی گرفته می­شدند و تجلیات اهورامزدا بودند؛ «شمارۀ امشاسپندان هفت است که نام شش تای آنها در ضمن ماههای دوازدهگانۀ کنونی مندرج است: بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفند، خرداد، امرداد.

وقتی این دو ستاره یکی میشوند تعادل و کمال به جان بازمیگردد. گاهی کمی بعد از غروب خورشید در بالا دست خورشید و زمانی که به آن سوی این ستاره می رسد قبل از طلوع آفتاب در بالای افق شرقی دیده می شود. ستاره شناسان باور دارند كه منظومه شمسي ما حدود 4.6 ميليارد سال پيش از يك ابر در حال چرخش متشکل از گاز و گرد و غبار، به نام سحابی خورشيدي به وجود آمد. بزرگترين قمر مريخ فوبوس (ترس) نام دارد که با شکل نامنظم خود قطری معادل 28 × 23 ×20 کيلومتر دارد و در فاصله متوسط 9270 کيومتری سطح مريخ و در مدت 32/0 روز به دور آن گردش می کند.

از آنجا که این دو ماه فاقد گرانش کافی برای تبدیل به یک جسم دایرهایشکل هستند، دارای اشکالی نامنظم هستند و فوبوس وسیعتر و پهناورتر از دیموس است. همچنین به یکی از اتفاقات طبیعی جادویی یا کسوف کامل نگاهی می اندازد که برای اولین بار پس از یک قرن در آمریکا اتفاق می افتد. اگر تابحال در این مورد نشنیدهاید، علت آن است که علم نجوم ما، نیبیرو را بهعنوان یکی از سیاراتی که دور خورشید میگردند، قبول ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید