دانلود خلاصه کتاب شازده کوچولو Pdf + عکس نوشته

میدان گرانشی خورشید برای تسلط بر نیروهای گرانشی ستارههای اطراف حدوداً ۲ سال نوری (۱۲۵٬۰۰۰ واحد نجومی) تخمین زده شدهاست. آنقدر جرم دارد که باعث میشود خودگرانی آن بر نیروهای جسم صلب غلبه کرده و جسمی را با تعادل هیدرواستاتیک (تقریبا گِرد) به وجود آورد. جرم و حجم اجرام منظومه شمسی بسیار متفاوت است. این مطلبی است که سعی دارد تا توضیح نسبتا کاملی راجع به آن بدهد.سیاره کوتوله به جرمی آسمانی گفته میشود که فاقد اندازه کافی برای سیاره بودن است و در عین حال آنقدر هم کوچک نیست که رده اجرام کوچکی مثل دنبالهدارها گنجانده شود.

پس از آن او طبق ماموریتش سعی در رخنه کردن در بومیان و کشف رموز و اطلاعات سری آنان میکند. چیستی یک شئ، بنا براین، حاوی تمام ویژگیهای آن شئ اعم از ذات،عوارض، صفات، روابط بین آنها وجز آن است، به استثناء وجودِ آن شئ. درجه انحراف این سیاره از محور حدود ۹۸ درجه است، بدین معنی که قطب های شمال و جنوب آن در جایی که خط استوای زمین می چرخد قرار دارند. به عنوان مثال باید بدانیم که نبود حفرات در سطح پلوتو از سن نسبتا کم آن روایت میکنند. با این حال ، به دلیل دمای زیاد ناشی از اثرات شدید گلخانه ، این آب از مدتها قبل جوشیده شده و سطح سیاره اکنون برای گرم نگه داشتن زندگی بسیار گرم و خصمانه است.

در سال ۲۰۱۴، رصدخانه فضایی هرشل (Herschel) متعلق به سازمان فضایی اروپا (ESA) خروج بخار آب با فشار زیاد را در سطح برخی مناطق سرس گزارش کرد.کاوشگر رباتیک دان (Dawn)، که در سال ۲۰۱۵ به سرس رسید ویژگیهای برجسته زیادی از جمله نقاط درخشان متنوع در ارتفاع ۶.۵ کیلومتری، را در سطح آن نمایان کرد. انجام موفقیت آمیز این طرح ایران را پس از 800 سال صاحب رصدخانه ای پیشرفته می کند. با وجود اکتشافها، نوآوریهایی از جمله سدنا، منطقهای که بین کمربند کویپر و ابر اورت قرار دارد، انجام شدهاست ولی هنوز عملاً نقشهٔ سدنا تهیه نشدهاست. عطارد نیز مانند ماه، عملاً فاقد جو است و نمی تواند آثار برخورد شهاب سنگ های در حال سقوط را صاف کند، بنابراین، مانند ماه، با دهانه ها پوشیده شده است.

حباب محلی منطقهای است که ابرهای متراکم در آن پراکنده شدهاند و فضای میانستارهای نیز یک حفره به شکل ساعت شنی است که سراسر ۳۰۰ سال نوری دارد. این فناوری وجود دارد میتوانیم وسیلهای بسازیم و آن را به ماه بفرستیم که بتواند آب استخراج کند اما ما هنوز در تلاش هستیم متوجه شویم روی ماه اوضاع از چه قرار است و در زیر سطح آن چه چیزی قرار دارد با شرکت رباتیک. اما با وجود اینکه سطح آن زنگ زده است، اکسید مرکب آهن (III) قرمز به نظر می رسد زیرا طول موج های آبی و سبز طیف نور را جذب می کند در حالی که طول موج های قرمز را منعکس می کند.

دیدن اورانوس با چشم غیر مسلح بسیار مشکل است، از اینرو اولین سیارهای بود که با استفاده از تلسکوپ رصد شد. فضاپیمای کاسینی یک مدارگرد سیاره کیوان و بزرگترین فضاپیمای بین سیارهای است. شمار ماههای این سیارات کم یا هیچ است و هیچ حلقهٔ سیارهای پیرامون آنها وجود ندارد. ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – سیارات منظومه شمسی ما از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند و هر یک ویژگیهای منحصر به فردی دارند. آلفا قنطورس آ و بی، دو ستارهٔ در سامانه آلفا قنطورس مانند خورشید هستند که بسیار به هم نزدیک هستند، در حالی که پروکسیما قنطورس (آلفا قنطورس سی) یک ستاره کوتوله سرخ است که ۰٫۲ سال نوری با این دو ستاره فاصله دارد.

حتی در موردی دیگر گمان برده میشود که عامل شیب نامانوس محور چرخش اورانوس، نسبت به سایر سیارات، برخورد با یک پلوتوئید بوده باشد.همانند این دسته از سیارات کوتوله، هنوز هم ممکن است صدها جرم پلوتوئیدی دیگر نیز در منظومه شمسی وجود داشته باشد که هنوز به طور رسمی رصد نشده و این عنوان به آنها داده نشده است. این سیاره کوتوله دارای ۹۵۰ کیلومتر شعاع و جرمی معادل ۱۵ هزارم درصد جرم زمین است.در حقیقت سرس کوچکتر از آن است که بتوان آن را به عنوان سیاره کوتوله و یا سیارک طبقه بندی کرد. راه شیری یک کهکشان مارپیچ با قطر حدود ۱۰۰،۰۰۰ سال نوری است و حدود ۲۰۰ میلیارد ستاره در آن قرار دارد.

مشتری قطری در حدود یک دهم قطر خورشید دارد و پس از خورشید، ماه و زهره پرنورترین جرم آسمان است. بزرگترین ستاره در ده سال نوری، ستاره شباهنگ که یک رشته اصلی محسوب میشود و دوبرابر خورشید جرم دارد. او در نیمه دوم سده ششم یا آغاز سده هفتم هجری در شهر آمِد یا دیار بکر امروزی میزیست. جزئیترین نمایی است که از سطح پلوتو در دسترس است (اعتبار: NASA/ ESA) جالب اینجاست که پلوتو با اینکه جرمی معادل ۰.۲ درصد جرم زمین و یا ۱۰ درصد جرم ماه را دارد، از نیروی گرانش کافی برای به دام انداختن ۵ قمر خود برخوردار است.

کیوان یا زحل دومین سیارهٔ منظومهٔ شمسی از دیدگاه جرم و اندازه و ششمین سیارهٔ دور از خورشید است. سیارهٔ اپسیلون جوی، ۱٫۵ برابر جرم مشتری را دارا میباشد و هر ۶٫۹ سال یک بار به دور ستارهاش میچرخد. مدار پلوتو بسیار متغیر است به طوری که در بعضی مواقع بیشتر از سیاره هشتم، نپتون، به خورشید نزدیک میشود.در سال ۲۰۰۶، پس از کشف چندین جرم صخرهای با اندازهای برابر و یا بزرگتر از پلوتو، اتحادیه بینالمللی ستاره شناسان برآن شد تا پلوتو را به عنوان یک سیاره کوتوله طبقه بندی کند. پلوتو را دیگر نمیتوان در میان اجرام بزرگ منظومه شمسی به عنوان سیاره نهم به حساب آورد، به جای آن این جرم نسبتا کوچک را باید در زمرهی اجرامی دانست که نام سیاره کوتوله را یدک میکشند.وقتی در سال ۲۰۱۵ کاوشگر “افقهای نو” (New Horizons) از کنار پلوتو گذشت، این بحث مجددا به نقل محافل علمی بدل شد.

ناهید یک سیاره زمینی است و گاهی اوقات به دلیل اندازه ، جرم ، مجاورت با خورشید و ترکیب عمده آنها “سیاره خواهر” زمین نامیده می شود. اما گاهی اوقات سیاره ای را به دلیل عدم وجود و یا چیزی با نام تجاری جدید بعدها اضافه می کنیم. در جستجوی همسایگان کهکشان راه شیری، گاهی اوقات سیاره دیگری را می یابیم، گاهی یک سیاره را گم می کنیم و گاهی حتی مطمئن نیستیم که چه یافته ایم. و سرعت آن در کهکشان حدود ۲۲۰ کیلومتر در ثانیه است، به طوری که هر ۲۵۰-۲۲۵ انقلابی را به اتمام میرساند. مدار اریس با اینکه بیش از سه برابر بزرگتر از مدار پلوتو است، اما همانند آن آشفتگی بسیاری دارد؛ به گونهای که از کنار پلوتو گذر کرده و نیز مدار سیاره نپتون را در محلی قطع میکند.

جونو از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون ۳۷ گذر نزدیک از کنار سیاره مشتری داشته و در این گذرها، دید جالبی از این سیاره به ما داده است. محل زندگی منظومه شمسی در کهکشان یکی از دلایل تکامل زندگی بر روی زمین است. منظومه شمسی در کهکشانی به نام کهکشان راه شیری واقع شدهاست. اسطرلاب، از مهم­ترین ابزارهای ­نجومی در علم نجوم است و کاربردهای متنوع بسیاری با خود دارد. آلن استرن، محقق اصلی ماموریت افقهای نو در سال ۲۰۱۱ طی مصاحبهای عنوان کرد:«در هیچ مقوله علمی دیگری تاکنون با بحثی در این اندازه مضحک مواجه نبودم. جسم عجیب و غریب کوچکی در روز سال نو در سال 1801 پیدا شد، و بدون وجود عبارت بهتری یک سیاره نامیده شد.

وقتی در سال ۲۰۱۵ کاوشگر افقهای نو (New Horizons) از نزدیکی پلوتو گذشت، از نکاتی جالب زیادی پیرامون این جرم پرده برداشت. تاو نهنگ ۸۰% از جرم خورشید را دارا میباشد، اما تنها ۶۰% درخشندگی خورشید را دارد. این شکل دایروی کشیده به سبب چرخش سریع جرم به دور خودش ایجاد شده است و نه به دلیل کاستی جرم -اریس یک سوم پلوتو جرم دارد. شکل بیضوی هائومیا، یک ویژگی منحصر به فرد برای آن به شمار میآید، چرا که وجود تعادل هیدرواستاتیکی در یک سیاره کوتوله دور از انتظار است. قمر اروپا همزمان با سیارهی میزبان خود، مشتری، در حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش شکل گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید