در میان چهار سیاره نزدیک به خورشید کدام بزرگتر است – ❤️ اسک 98

بیشینه فاصلهٔ آن از خورشید تقریباً ۹۷ واحد نجومی و کمینهٔ فاصلهاش، ۳۸ واحد نجومی است. یعنی فاصله آن تا خورشید 38 برابر فاصله زمین تا خورشید است و زمانی که در دورترین فاصله از خورشید قرار دارد فاصله اش 97 واحد نجومی می شود، به صورت میانگین فاصله این جرم تا خورشید 16 میلیارد کیلومتر است که این فاصله 3 برابر فاصله پلوتو تا خورشید محسوب می شود. اریس در ردهٔ سیارههای کوتوله قرار گرفته و همچنین یک جسم فرانپتونی (TNO) است که به مدارهای دورتر از فاصلهٔ میانگین نپتون تا خورشید گفته میشود. در این مورد، پلوتون به خورشید نزدیکتر و در دورترین نقطه در فاصله 7.3 میلیارد کیلومتری و در نزدیکترین نقطه در فاصله 4.5 میلیارد کیلومتری از خورشید قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خرده سیاره “اریس” در سال 2005 کشف شد و اولین اندازه گیریها قطر این خرده سیاره را 2 هزار و 400 کیلومتر ارزیابی کرد و بنابراین اعلام شد که “اریس” 5 درصد بزرگتری از سیاره پلوتون با قطر 2 هزار و 340 کیلومتر است. برپایه این طبقه بندی جدید، سیاره پلوتون از فهرست سیارات این منظومه خارج و عنوان خرده سیاره برای آن انتخاب شد به این ترتیب، از آن زمان “اریس” به عنوان مهمترین رقیب “پلوتون” شناخته می شود. جالب اینجاست که یکی از نکاتی هم که به شدت در آواتار به آن توجه شده است انتقاد به همین روحیه مهاجم جهان غرب و نظام سلطه جهانی است و در مقابل آن در این فیلم راهکار احترام به دیگر فرهنگها به عنوان راهکار شایسته تر عنوان شده است و حتی به همین هم اکتفا نکرده و فرهنگ غرب را بسیار پایین تر از بسیاری از فرهنگهای موجود در جهان معرفی نموده است.

دانشمندان با مطالعات آزمایشگاهی و مشاهدات تلسکوپی دریافتهاند که سطح این سیاره کوتوله شباهت بسیاری به سطح پلوتو دارد. به طور کلی، درخشش اجرام آسمانی به فاصله آنها تا خورشید بستگی دارد. وقتی جرمی در آسمان مقابل خورشید قرار دارد، بدین معنا است که در زمان غروب خورشید طلوع میکند و در زمان طلوع خورشید غروب میکند. »شازده کوچولو» عنوان کتابی است که با آنکه سالهای سال از زمان خلق آن میگذرد، اما همچنان در همه جای جهان محبوب و پرطرفدار است.

اما پس از آن، با کشف اجرام دیگری با اندازههای مشابه، انجمن جهانی اخترشناسی (IAU) این نام را برداشت و هماکنون، اریس همانند پلوتون یک سیاره کوتوله شمرده میشود. سیاره نپتون قبل از آنکه پلوتون کشف شود، با دمای منفی 200 درجه سلسیوس سردترین سیاره منظومه شمسی به شمار میرفت. چون روزی است که تو پا به این جهان گذاشتی. پیش از آن، اریس توسط رسانهها با نامهای گوناگونی چون زینا یا لیلا هم خوانده شدهبود. روایت­های منظومی که شاعرانی چون فردوسی، نظامی و اسعدگرگانی بهکار گرفته­اند، میزان نوآوری، دخلوتصرف­ها و افزوده­های هنرمندانۀ هر شاعر در به نظم کشیدن روایت را آشکار میکند.

• ابتدا پلوتون را هم به عنوان یک سیاره در نظر می گرفتند اما بعدها گفتند که پلوتون کوچکتر از حدی است که سیاره در نظر گرفته شود. اما در سال ۲۰۰۶، اتحادیهٔ بینالمللی اخترشناسی تعریف جدیدی از سیاره کرد و این جرم به همراه سرس، پلوتو، هائومیا و ماکیماکی در گروه سیارات کوتوله قرار گرفت و شمار سیارات منظومهٔ خورشیدی به ۸ رسید، در واقع کشف این جسم باعث شد که پلوتو از مقام سیاره بودن خلع شود. اریس (۲۰۰۳یو بی۳۱۳) از پلوتون بزرگتر بود و به همین دلیل، یابندگان بر سیاره بودن این سیارک پافشاری میکردند.

براساس گزارش نیچر، اکنون برپایه تازه ترین اندازه گیریهایی که با دو تلسکوپ شیلی و رصدخانه پاریس انجام شده است به نظر می رسد که “پلوتون” بزرگتر از “اریس” است. علاوه بر این اریس با قطری معادل ۲۴۰۰ کیلومتر اندکی از پلوتو بزرگتر است.قمر این سیارهی کوتوله با نام دیسنومیا قطری معادل ۱۵۰ کیلومتر دارد و در فاصلهی ۳۷۰۰۰ کیلومتری به دور آن می گردد. مدت زمان حرکت انتقالی اریس به دور خورشید حدوداً ۵۶۰ سال زمینی است. دوره تناوب مداری این سیارهی کوتوله بدور خورشید ۵۶۰ سال و فاصلهی آن از خورشید بسیار بیشتر از پلوتودر حدود ۱۰ میلیارد کیلومتر است.

به علت حرکت ترکیبی زمین و مریخ، چنین فرصت هایی در فاصله ی زمانی 26ماه، یک دوره هلالی مریخ، صورت می گیرد. جو بهرام سرخفام است و در آسمان شب از زمین نیز سرخی آن دیده میشود. بزرگترین ماهواره از 13 ماهواره این غول تریتون است. این سیاره ۲۲ قمر دارد که بزرگترین آنها تیتانیا نام دارد که ۱۵۹۳ کیلومتر، قطر دارد. وی افزود: اریس دورترین سیاره کوتوله از خورشید است که نسبت به بقیه سیارکها در منظومه شمسی جرم بیشتری دارد و در واقع بزرگترین شیء آسمانی غیر سیارهای است که به دور خورشید حرکت میکند.

کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان اضافه کرد: با این حال در واقعیت اریس بسیار دورتر از زمین، با فاصله متوسط ۶۷.۹۷ برابر فاصله زمین و خورشید در منظومه شمسی میچرخد؛ بنابراین درخشندگی این سیارک در موقعیت مقابله و مقارنه خورشیدی چندان متغیر نیست. 24 آگوست 2006، اعضاء انجمن بین المللی نجوم با تعریف خصوصیات یک سیاره، نام پلوتو را از لیست سیارات منظومه شمسی حذف کردند. سپس، در آگوست 2006 اتحادیه بین المللی نجوم در شهر پراگ طبقه بندی جدیدی را در خصوص سیارات و اجرام آسمانی منظومه شمسی اعلام کرد.

به جز دنبالهدار های بسیار دور، اریس و ماهش دورترین پیکرههای آسمانی هستند که در منظومه شمسی یافت شدهاند. این لایهٔ متان در پلوتو به علت تابش کم نور خورشید، قرمز رنگ است. نیتروژن و اکسیژن رنگ سرخ ایجاد می کنند و سدیم موجود در شهاب سنگ رنگ نارنجی، کلسیم موجود به رنگ بنفش، آهن رنگ زرد و شهاب های دارای منیزیم هم به رنگ آبی دیده می شوند. در این تصویر دیسنومیا نیز به شکل نقطه ای کم نور در کنار این خرده سیاره قابل رویت است.

اما متان در این خرده سیاره تا حدودی زرد رنگتر است و شاید به دلیل دوری بیشتر آن به خورشید نسبت به پلوتو باشد. دلیل مقایسه اریس یا سایر سیارات کوتوله با پلوتو این است که پلوتو زمانی نه چندان دور مرز منظومه شمسی محسوب می شد و امروزه با کشف سایر خرده سیارات این مرز چندین برابر گسترش پیدا کرده است. سیاره نپتون برای زندگی شرایط مناسبی ندارد و این به دلیل دما و فشار بالای این سیاره است که محیط را برای زندگی نامساعد کرده است. به دلیل فاصله زیاد پلوتوئید ها از خورشید، همواره سطح آن ها سرد و منجمد است اما دو رصد جدید از اریس حاکی از تغییرات سریع در سطح آن است.

این عناصر را ویجر با عبور از نزدیکی این قمر یافته است ، اما دانشمندان وقتی شگفت زده شدند که پی بردند جز تشکیل دهنده ی عمده ی این جو نیتروژن است و متان فقط به مقدار ناچیزی در آن وجود دارد. اگر کسی گلی را دوست داشته باشد که تو کرور و کرور ستاره فقط یک دانه ازش هست واسه احساس خوشبختی همین قدر بس است که نگاهی به آن همه ستاره بیندازد و با خودش بگوید: (گل من یک جایی میان آن ستاره هاست)، اما اگر بره گل را بخورد برایش مثل این است که یک باره تمام آن ستاره ها خاموش بشوند.

نام این روز ماه و روی تو ماه. عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و شباهت زیادی به کره ماه دارد. او رصد سیاره زهره را در 11 جمادیالثانی 423 ق (24 ماه می سال 1032 م) انجام داد و گزارش آن را در کتاب شفا، بخش هیات، مکتوب کرد. حتی وقتی اریس در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین نیز قرار دارد، نمیتوان آن را بیشتر از یک نقطه نورانی ستاره مانند از طریق تلسکوپ تشخیص داد. با این حال، نیروهای گرانشی نوسانی که از جانب سیاره و قمر مادر اعمال میشود، در درازمدت باعث ناپایداری مدار خواهد شد.

اریس (الهه جنگ در یونان و معادل ایرانی آن ایندره) یا «اریس ۱۳۶۱۹۹» که پیشتر با نام «۲۰۰۳ یو بی ۳۱۳» خوانده میشد، یک سیاره کوتوله است که در ۵ ژانویه ۲۰۰۵ توسط ستارهشناسان مشاهد شد و در ۲۹ ژوئیه همان سال خبر کشف آن انتشار یافت. دیسنومیا نیز نام اساطیری دختر اریس الهه جنگ یونانیان بود . اریس الهه جنگ در یونان و معادل ایرانی آن ایندره بود . در شکل زیر مقایسه ای بین پلوتو و اریس انجام شده است. اریس نام یک سیاره کوتوله است که در سال ۲۰۰۳به وسیلهی تلسکوپ ۴۸ اینچی «ساموئل اوشین»(Samuel Oschin) در پالومار کشف شد.جرم بیشتر این سیارهی کوتوله نسبت به پلوتو باعث شد در سال ۲۰۰۶نام پلوتو از بین سیارات حذف شود و هر دو در دستهای جدید با نام سیارات کوتوله قرار بگیرند.

بر سر تصاحب این سیب بین آفرودیته، آتنه و هرا اختلاف پیش آمد که سرانجام آن آغاز جنگ تروا بود. طبق گفتههای «مایک براون»(Mike Brown) کاشف سیارهی کوتولهی اریس٬ جرم این سیارهی کوتوله به کمک اندازهگیری زمان گردش کامل قمر آن «دیسنومیا»(Dysnomia) به دست آمد. اریس در آغاز به عنوان سیارهٔ دهم شناسانده شد. اریس در جشن ازدواج پلئوس و تتیس بدون دعوت حاضر شد و سیبی را به میان انداخت که رویش نوشته بود «برای زیباترین زن دنیا». در جشن ازدواج پلئوس و تتیس بدون دعوت حاضر شد و سیبی را به میان انداخت که رویش نوشته بود «برای زیباترین زن دنیا».

بهدلیل افزایش اکسیژن، لایهی اوزون زمین ضخیم شد. این نشان میدهد که اریس گاهی نزدیکتر ازپلوتون و گاهی دورتر از آن نسبت به زمین است. در ادب فارسی بسیار پیشتر از خیزش جریان «دبستان نمادگرایی»، بهرهجویی از نمادها پیشینهای کهن و گسترده داشته است؛ چونان نمونهکهن از کاربرد نماد در ادب، میتوان در پیوسته درخت آسوریک را که به زبان پهلوانیک سروده شده است، یاد کرد. با بررسی سیارههای خارجی (خارج از منظومهی شمسی) نظریهی تجمع هسته را میتوان نظریهی شکلگیری غالب دانست.

دیدگاهتان را بنویسید