روزهای هفته به انگلیسی با ترجمه فارسی ❤️ تلفظ و مخفف – ماگرتا

فعالیت آتشفشانی روی زمین غالبا با برخورد صفحه های پوسته ای ارتباط دارد، بنابر این، طرح این سوال که آیا این سیاره نیز صفحه های پوسته ای متحرک دارد، موجه به نظر می رسد. این سیاره زمین مانند که تنها 22 سال نوری از زمین فاصله دارد ، حداقل 4/5 برابر زمین است و محققان مطمئن نیستند که آیا این سنگی است یا خیر. ستاره والدین Kepler-186f کوتوله ای قرمز است ، این سیاره حدود 500 سال نوری از زمین فاصله دارد. کره زمین یک ستاره میانسالی به نام خورشید را در مدار خود قرار می دهد ، که حدود 4.5 میلیارد سال قدمت دارد و پیش بینی می شود برای چندین میلیارد سال دیگر انرژی مداوم از آن میگذرد.

Kepler-22b که 600 سال نوری با ما فاصله دارد. با این توضیح، سیاره عطارد (Mercury) اولین و کوچکترین سیاره از سیارات منظومه شمسی است که کمترین فاصله را با خورشید دارد. به نظر میرسد این سیاره انرژی مشابه به زمین را از خورشید خود دریافت میکند ، بنابراین به نظر می رسد این سیاره در منطقه قابل سکونت قرار دارد. Kepler-186f فقط یک سوم انرژی را از ستاره خود که زمین از خورشید می گیرد دریافت می کند. CoRoT-۷b یک سیاره فراخورشیدی سنگی مثل زمین و به اندازه زحل است. اما سیاره ها، مانند مشتری، منشا تولید انرژی هسته ای ندارند.

مشاهدات كپلر نشان داده است كه دنیاهای كوچك و صخره ای مانند خود ما در كهكشان فراوان هستند و برخی از آنها ممكن است قادر باشند میزبانی از زندگی را آنگونه كه ما می شناسیم ، داشته باشند. ستارگانی که در آسمان میبینیم چه قدر با ما فاصله دارند و … در این مقیاس (فرضی) نزدیک ترین ستاره به خورشید، ستاره پروکسیما قنطورس، ستاره ای حدودا سیب شکل در فاصله 2253 کیلومتر دورتر (تقریبا فاصله بین شیکاگو به توسان) است. هنگامی که فن آوری تلسکوپ بهبود یافت ، فاکتورهای دیگری نیز در نظر گرفته شدند ، مانند ترکیب جوی این سیاره و چقدر ستاره اصلی آن فعال است.

پس از اختراع تلسکوپ در اوایل قرن هفدهم، از مرموز بودن سیارات کاسته شد و به شروع دوره ای جدید در کاوش های دوره انقلاب علمی کمک کرد. یکی دیگر از ویژگی های زمین صفحات تکتونیکی پنهان در زیر گوشته این سیاره است. این روز Tues که نام یکی از خدایان اساطیری است و معادل با مارس یا مریخ است. گاهی یک اختلال گرانشی مانند انفجار ابرنواختر یا برخورد کهکشانها باعث فروپاشی ابر گازی شده و روند تشکیل ستاره آغاز میشود. ستارگان درون ابرهای غبار متولد میشوند و تقریباً در تمام کهکشانها پراکندهاند. آشفتگی و اختلال در اعماق این ابرها گرههایی با جرم کافی تولید میکند و سبب میشود گاز و گرد و غبار تحت تاثیر جاذبه گرانشی خود شروع به فروپاشی کنند.

اعضای سیستمهای ستارهای از طریق منشاء مشترک فیزیکی با یکدیگر در ارتباط هستند و تحت تاثیر نیروی گرانشی متقابل یکدیگر میباشند. Gliese 667Cc تنها در 28 روز یک بار مدار خود را در اطراف ستاره میزبان خود تکمیل می کند و به عبارتی هر سال آن 28 روز است. با این حال ، Gliese 667Cc – که با تلسکوپ 3.6 متری رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی کشف شد – ممکن است به اندازه کافی نزدیک مدار ستاره خود شود و توسط شعله های کوتوله قرمز پخته شود. این تلسکوپ جدید حتی از تلسکوپ فضایی هابل نیز که این تیم از آن برای تحلیل “K۲-۱۸ b” استفاده کرده، قدرتمندتر است.

بیش از نیمی از این اکتشافات توسط تلسکوپ فضایی Kepler ناسا ، که در سال 2009 با یک ماموریت برای تعیین میزان مشترک سیارات مانند زمین ساخته شده بود، پیدا کردند و در سراسر کهکشان راه شیری قرار دارند. زُهره (هم چنین ناهید) به ترتیب فاصله از خورشید، دومین سیاره سامانه خورشیدی است که میان زمین و تیر (عطارد) قرار گرفتهاست. Kepler-69c که حدود 2700 سال نوری از ما فاصله دارد ، حدود 70 درصد از زمین بزرگتر است.

Kepler-452b با اندازه 1.6 برابر زمین و شانس بهتری را از لحاظ سنگی بودن دارد این سیاره 1400 سال نوری از زمین فاصله دارد. قمر فوبوس 5 هزار و 900 كيلومتر از سیاره مریخ فاصله دارد و در مدت زمان 7 ساعت و 39 دقيقه یک دور کامل سیاره مریخ را طی می کند به طوری که پس از طلوع این قمر در مغرب 4 ساعت و نیم دیگر در مشرق سیاره سرخ غروب می کند. این دو فضاپیما در غرب به نامهای مارسنیک ۱و ۲شناخته میشوند و برای پرواز در اطراف سیاره سرخ طراحی شده بودند؛ اما هیچکدام حتی به مدار زمین هم نرسیدند.

پرسش : چرا سیاه رگ تیره دیده می شوند ولی سرخ رگ ها نه؟ کشف نخستین “زمین بیگانه” واقعی ، رویای دیرینه ای از ستاره شناسان است و اکتشافات اخیر سیارات حاکی از آن است که رویای آنها در آینده ای نه چندان دور تحقق نخواهد یافت. دانشمندان بر این باورند که زندگی برروی تایتان امکانپذیر است ولی نه به شکل حیاتی که در زمین جاری است. مریخ سیاره ای است که بیشترین شباهت را با کره زمین دارد، هر چند که اندازهاش نصف اندازه زمین است. به همین دلیل است که اکثر ستارگان در کهکشان راه شیری به صورت جفت شده یا در گروههای چند ستارهای هستند.

درباره این اجرام فرانپتونی، تئوریها و نظریات فراوانی وجود دارد؛ از جمله این ایده که میتواند بزرگتر و نزدیکتر از آن چیزی باشد که در ابتدا تصور میشد و یا اینکه میتواند یک سیاهچاله مینیاتوری باشد. اکنون تصور کنید، شانس یک مگس میوه در شیکاگو برای رسیدن به فاصله ای اینچنینی و یافتن سیبی در توسان چقدر است؟ در این پدیده نوترونها تحت تاثیر دمای غیرقابل تصور به سرعت در هستهی عناصر منتقل شده و عناصر سنگینتر از آهن را میسازند.

این عناصر در ابرهای پایدار بزرگ متشکل از گاز مولکولی سرد وجود دارند. بیشتر ستارگان مقادیر کمی از عناصر سنگینتر مانند کربن، نیتروژن، اکسیژن و آهن دارند که توسط ستارگانی که قبل از آنها وجود داشتهاند، ایجاد شده است. اورانوس دارای 5 قمر طبیعی (پنج) مانند میریندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و اوبرون است. منظومه ی شمسی دارای 8 سیاره است که نام آن ها براساس نزدیک بودن به خورشید شامل عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون می باشد.

در واقع این سیاره سابق، عضوی از خانواده کمربند کوییپر است، منطقهای در فراسوی مدار نپتون که میزبان تودههای سنگی و یخی بازمانده از دوران شکلگیری منظومه شمسی است. هابل بیش از ۳۰ سال است که در مرکز چنین اکتشاف قابل توجهی قرار داشته است، ترکیب جوی سیارات فراخورشیدی را تشخیص میدهد، و از طول موجهای نور برای کمک به درک چگونگی شکلگیری ستارگان استفاده میکند. سن حدود 5 میلیارد سال. از دهها میلیارد تریلیون ستاره که جهان قابل مشاهده را تشکیل میدهند، تنها درصد بسیار کمی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند.

از 1030 سیاره تأیید شده کشف شده توسط فضاپیمای کپلر ناسا ، 12 تا آنها کمتر از دو برابر اندازه زمین است و ساکن در منطقه قابل سکونت از ستارگان میزبان خود هستند. این سیاره تقریباً 40 درصد از زمین بزرگتر است و به دور یک ستاره بسیار خنک تر از خورشید ما میچرخد و خورشید این سیاره 1/3 خورشید ما است. ما به این مواد ستاره دنباله دار می گویم و گاهگاهی یکی از آنها در نزدیکی های آفتاب سرگردان می باشد.ابر به سقوط بر سر خود ادامه داد تا در مرکز آن عکس العمل هسته ای پایدار ماند و در نتیجه یک منبع گرما در مرکز صفحه تشکیل گردید.

نفر سوم این گروه کوچک مایکل جیمز یتس (Michael James Yeates) هستش که اونم تو سمت مدیریت اجرایی مشغول بکاره و یکی از هم بنیانگذار های این شرکته. انرژی های تجدید پذیر شامل انرژی آب ، باد ، خورشید، زمین گرمای و چند انرژی دیگر ، انرژی های تمیز و رایگانی هستند که طبیعت در اختیار انسان قرار می دهد و هیچ آلایندگی هم به دنبال ندارند. جرم آن حدودا 5 برابر زمین است و به همین دلیل احتمال فعالیت های بیشتر آتشفشانی نسبت به زمین را دارد. اما تفاوتش این است که تقریبا روی ستارهی خود قرار دارد و احتمالا چنان داغ است که هر آهن روی سطح آن به احتمال زیاد، مذاب است.

پوسته ی این قمر احتمالا از یخ تشکیل شده است. 16. میزان آب شرب در زیر لایه سطحی سرس بیش از مجموع آب شرب کره زمین است. در حالیکه زمین 2 همچنان گنگ است ، آنچه ناسا به عنوان نزدیکترین آنالوگ های شناخته شده به سیاره زمین ما می داند ، در اینجا آمده است. اسموتکو توضیح می دهد: “سیارات کلاسیک، عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و همه دیگر سیارات (منظومه شمسی) به راحتی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح هستند و هزاران و هزاران سال است که توسط بشر شناخته شده اند. و یک سال در این سیاره 385 شبانه روز است.

با این حال ، مدار 267 روزه آن (هر سال 267 روز) ، Kepler-62f را به طور کامل در منطقه قابل سکونت قرار می دهد. در سال های 1609-1610، گالیلئو گالیله، با استفاده از تلسکوپ، اهله زهره را مورد بررسی قرار داد و از لحاظ علمی اثبات کرد که سیارات منظومه شمسی به دور خورشید گردش می کند، تا تغییر اساسی در نگرش انسان به جهان پدیدار شود. ستاره والد آن بسیار شبیه به خورشید ما است و سیاره در منطقه قابل سکونت گردش می کند. بنابراین ، یک بار دیگر ، محققان از ترکیب آن مطمئن نیستند.این سیاره هر 242 روز یک بار مدار را کامل می کند و به عبارتی هر سال آن 242 روز است ، و موقعیت آن در منظومه شمسی خود قابل مقایسه با موقعیت ونوس ( سیاره زهره) منظومه شمسی ما است.

دیدگاهتان را بنویسید