زیر ابرهای زهره

خورشید حتی بزرگتر از مشتری است – یک و سه دهم میلیون سیاره به اندازه زمین می تواند حجم خورشید را پر کند. این قمر دارای سطحی کهن و پر از دهانهی برخوردی است که نشان میدهد خبری از فرآیندهای زمینشناختی در آن نیست؛ اما این قمر دارای یک اقیانوس زیرزمینی است و به دلیل سطح قدیمی آن، هنوز وجود حیات در این اقیانوس قطعی نیست.کالیستو مانند دیگر چهار قمر گالیلهای در سال ۱۶۱۰ میلادی کشف شد.

با افزایش تعداد اجرام کشفشده در اواسط سدهی نوزدهم میلادی، نام این قمر بر اساس اساطیر یونانی به گانیمد تغییر پیدا کرد.ویژگیهای گانیمد: گانیمد دارای هستهای آهنی، گوشتهای سنگی و پوستهای با ضخامت زیاد است که بیشترین بخش آن را یخ تشکیل میدهد. تا به حال دقت کردهاید انسان در شب خواب آرومی دارد اما خواب روز باعث کابوس دیدن فرد میشود! نور خورشید فقط ۸ دقیقه طول میکشد تا به زمین سفر کند، اما سریعترین انسان روی زمین ۴۵۰ سال طول میکشد تا از خورشید به زمین برسد.

محسوس ترین تجلّی این رابطه دیدن نور در منشور است که جلوهای هفتگانه مییابد. برای دریافت گرما و نور لازم نسبتاً نزدیک به خورشید قرار دارد اما به اندازه کافی دور است تا نسوزد. کمربند کیوئیپر به مجموعه بسیار بزرگی از تخته سنگها و تخته یخهای بزرک و کوچک اطلاق می شود که در ورای سیاره کیوان به دور خورشید در گردش هستند و به گمان دانشمندان بقایای سیاره ای هستند که نتوانسته به صورت کامل شکل گیرد. اخترشناسان در جریان بررسی تخته سنگها و خرده سیارکهایی که در منظومه شمسی بدور خورشید در گردشند موفق شدند خرده سیارک بزرگی را کشف کنند که اندکی از سیاره پلوتو کوچکتر است.

سیارههای کوتوله مانند سرس یا پلوتو و بیشتر سیارکها «برتر» هستند و این به این معنی که همهٔ آنها درمداری خارج از مدار زمین قرار دارند. قدر:میزان درخشندگی یک ستاره یا اجرام دیگر که در فضا می درخشند. راه دیگر ، اهدای خونمان به کسانی است که به آن نیاز دارند. بدون مشتری احتمالا زمینی هم وجود نداشت؛ این سیاره با نابود کردن دنیاهای کوچکتر راه را برای زمین هموارتر کرده است.سیاره مشتری چند برابر زمین است؟ برای مردم از خطر رویت بدون فیلتر صحبت کنید. یک تیم بین المللی از ستارهشناسان به سرپرستی پروفسور جین گریوز از دانشگاه کاردیف انگلیس، گاز فسفین تولید شده توسط میکروبهای موجود در یک محیط بدون اکسیژن را در درون جو ونوس کشف کرده است.

تراکم مواد در لایههای داخلی بیشتر است.با استفاده از اندازهگیریهای فرابنفش و فروسرخ، مقادیری بنزن و هیدروکربن هم در این سیاره کشف شده است. کلی پنجرهٔ آفتابگیر هم داشت. بهطور کلی قمرهای مشتری به دو دستهی منظم و نامنظم تقسیم میشوند. قمرهای گالیله از شناختهشدهترین قمرهای مشتری هستند که در طی کاوشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات بیشتری از آنها در دسترس است. سطح یخی، اروپا را به یکی از بازتابیترین قمرهای منظومهی شمسی تبدیل کرده است.پژوهشگرها با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، علائمی از آبفشانها از منطقهی قطب جنوب اروپا در سال ۲۰۱۲ شناسایی کردند.

این سیاره که ۲.۵ برابر سنگینتر از بقیهی سیارههای منظومهی شمسی است نقش مهمی در شکلگیری و تکامل همسایههای خود داشته است. میانگین فاصلهی بین مشتری و خورشید ۷۷۸ میلیون کیلومتر (تقریبا ۵.۲ برابر بیشتر از فاصلهی بین زمین و خورشید است) و هر ۱۱٫۸۶ سال زمینی به دور خورشید میچرخد. مشتری در میان سیارههای منظومهی شمسی با بیشترین سرعت به دور خود میچرخد و چرخش به دور محور خود را در بازهی کمتر از ده ساعت کامل میکند به دلیل سرعت بالای چرخش یک برآمدگی استوایی ایجاد میشود که بهراحتی از طریق یک تلسکوپ آماتور مستقر در زمین قابل مشاهده است.

این لکه به اندازهای بزرگ است که بهراحتی با یک تلسکوپ آماتور با گشودگی دیافراگم ۱۲ سانتیمتر قابل مشاهده است. گندم زارها مرا به یاد هیچ چیز نمیاندازد و این جای تاسف است! پیش از این، مولکول های آلی کوچک تر دیگری مانند فرمالدئید در داخل این صفحه یافت شده بود و این موضوع محققان را ترغیب کرد تا ببینند چه چیز دیگری در غبار پنهان شده است. پلوتون تحت این تعریف قرار نگرفت، بنابراین “وضعیت” جدیدی به آن اختصاص یافت – یک سیاره کوتوله. او در واقع این قمر را یک روز قبل کشف کرد؛ اما نتوانسته بود آیو و اروپا را تشخیص بدهد.

این لکه یک طوفان گردبادی پایدار بزرگتر از زمین است که در زاویهی ۲۲ درجهی استوا قرار گرفته است که بر اساس یک فرضیه از ۱۸۳۱ و بر اساس یک فرضیهی دیگر از ۱۶۶۵ کشف شده است. طلا بر خلاف دیگر فلزات که با مواد کانی دیگر ترکیب شیمیایی پیدا کردند، ماهیت شیمیایی خود را حفظ کرد. دو دانشمند آلمانی به نام های ربنو و رائو اخیرا یک نظریه جدیدی در رابطه با اساس پیدایش طلا به دست آوردند.

سرعت شکلگیری این سیارهها بر اساس این نظریه سریعتر از نظریهی تجمع هسته است و حتی گاهی به چند هزار سال هم میرسد. بر اساس این نظریه مشتری پس از تشکیل یک مهاجرت دومرحلهای داشته است. سطح این قمر منجمد و با لایهای از یخ پوشیده شده؛ اما به عقیدهی دانشمندان، اقیانوسی زیر این سطح یخی وجود دارد. تصویر دیگی از لکه خورشیدی عظیم موجود در سطح این ستاره که به وسیله آلما ثبت شده است. میانگین چگالی آن ۱۳۲۶ گرم بر سانتیمتر مکعب است و از این نظر دومین رتبه را در میان غولهای گازی دارد.

روی زمین تمام این گازها جوی در نظر گرفته میشوند؛ اما جاذبهی قوی مشتری باعث میشود جو این سیاره به چند لایهی مجزا تبدیل شود که هرکدام ویژگیهای جذاب و منحصربهفردی دارند. طبق پژوهشی در سال ۲۰۱۶، اکسیژن اروپا ده برابر هیدروژن آن برآورد شد که از این نظر مشابه زمین است. لایههای جوی مشتری شامل تروپوسفر، استراتوسفر، ترموسفر و اگزوسفر است.ازآنجاکه مشتری فاقد سطحی یکپارچه است، دانشمندان فشار قسمت پائین جو آن را ۱۰۰ کیلو پاسکال برآورد میکنند؛ جو سیاره دقیقا بالاتر از این نقطه مشخص میشود. مقالههای دیگر بر ابعادی مثل آبهای زیر سطح، تعداد دهانههای برخوردی و ویژگیهای جوی متمرکز شدهاند.

در فوریهی ۲۰۱۴، ناسا از نقشهی دقیق گانیمد در قالب تصاویر و انیمیشن ویدئویی رونمایی کرد که با استفاده از رصدهای فضاپیماهای وویجر ۱ و ۲ ناسا و همچنین فضاپیمای مدارپیمای گالیله ایجاد شد.سطح گانیمد از دو نوع سطح اصلی تشکیل شده است: تقریبا ۴۰ درصد از سطح گانیمد تاریک با دهانههای برخوردی متعدد و ۶۰ درصد آن به رنگ روشن با شیارهایی است که ظاهری خاص به گانیمد میبخشند. مقدار دقیق برای دوره چرخش داخلی گریزان است. بر اساس فرضیههای موجود، هستهی مشتری سنگی است؛ اما ترکیب دقیق آن هنوز ناشناخته باقی مانده است. تصور میشود این میدان توسط جریانهای گردابی در هستهی هیدروژنی فلزی این سیاره به وجود آمده باشد.

در اکتبر ۱۹۶۷، از دو کشور ایالات متحده و شوروی فضاپیماهایی به ونوس ارسال شد. آخرین مأموریت به سمت مشتری توسط کاوشگر جونو انجام شد که در ۴ جولای ۲۰۱۶ در مدار این سیاره قرار گرفت.عناوینی که در این مقاله خواهید خواند:سیاره مشتری نماد چیست؟ بازی Alien Worlds چیست؟ 1-منظومه ی شمسی چیست؟ این قمر پس از گانیمد و تایتان (قمر زحل)، سومین قمر بزرگ منظومهی شمسی است. مشتری نقش عمدهای در تحول تاریخ منظومهی شمسی داشته و میتوان گفت زمین تا اندازهای بقای خود را مدیون مشتری است.این سیاره به همراه زحل از غولهای گازی هستند دو سیارهی دیگر اورانوس و نپتون در دستهی غولهای یخی منظومهی شمسی قرار میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید