ستاره ها و سیاره ها

بسیاری از سرمایهداران تا به امروز میلیاردها دلار بر روی این ایده سرمایهگذاری کردهاند. همزمان با این یافتهها، با نابودیِ بیش از پیشِ طبیعت بر روی زمین و ناامیدی از آیندهِ زمین، بسیاری از دانشمندان و سرمایهداران «خوابهای» دیگری برای بهرام دیده شد: اینکه ما از زمین به آنجا کوچ کنیم! امسال یک هفته قبل در شبانگاه سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹، سیاره بهرام کم ترین فاصله را با زمین داشت؛ در بامداد سه شنبه ۲۲ مهر سیاره سرخ بهرام با توجه به نزدیکی به زمین به رنگ نارنجی متمایل به زرد دیده می شود و در صورت فلکی ماهی (حوت) قرار دارد.

بنابراین نزدیکی سیاره سرخ به ما دلیل مهم دیگر است بر اینکه چرا اینهمه فضاپیما تاکنون به مریخ فرستاده شدهاند. مککوئیسشن میگوید «اگر زندگی در مریخ وجود داشته باشد، باید تأثیرات آن بر انسانها شناسایی شود؛ پس پرسش مهم فقط آن پرسش ذاتی انسانها که ٬آیا ما تنهائیم؟ اعتقاد بر این است که پاندورا غنی از ثروت معدنی است که منجر به چندین شرکت بزرگ بین ستاره ای می شود تا کشتی های مستعمره را برای استفاده از آن به آنجا بفرستند ، اما پس از رسیدن آنها ، ارزش کمی خارج از آثار غیرقابل کشف بیگانه از یک نژاد قدیمی منقرض شده معروف به Eridians پیدا می کنند و شکل های زندگی متعدد بومی آن را بیش از حد خطرناک می کند.

این سیاره در یک مدار بیضیشکل با شتابِ ۲۴.۱ کیلومتر بر ثانیه به گِردِ خورشید میچرخد. از نگاه علمی «در گرفتگی خورشید یا کسوف، کرة ماه از جلوی خورشید عبور میکند و در نتیجه، مانع رسیدن بخشی از پرتوهای آن به زمین میشود؛ در حالی که در گرفتگی ماه یا خسوف، کرة ماه وارد مخروط سایة پشت زمین در فضا میشود و در نتیجه، تاریکی پدید میآید. سپس بازیکنان در حالی که با حیات وحش خشن پاندورا ، لاشخورهای دیوانه ای که در این سیاره گیر کرده اند و گروه های مختلف نظامی که می خواهند جلوی آنها را بگیرند ، در تکمیل ماموریت ها و کاوش در پاندورا کار می کنند.

مریخ اکنون سرد، خشک و عاری از حیات است؛ اما اسپیریت و اوپورتونیتی شواهد زیادی بر اینکه این سیاره پیش از این بسیار گرم تر بوده و آب به وفور در آن وجود داشته، یافتهاند. این سیاره ها که شباهت زیادی به ماه داشتند، عناصری مانند طلا، نقره و پلاتینیوم را به طور مستقیم به مرکز سیاره جوان زمین آوردند. اخیرا فیلمهای فضایی طرفداران زیادی پیدا کردهاند. علاوه بر این جو بهرام (مریخ) محافظ خوبی در برابر تابشهای مرگبار فضایی نیست. فرسوده بودن بیشتردهانه ی برخورداری سیاره بهرام نشاندهندهٔ فعالیت زیاد زمینشناختی در این سیاره است.

جو این سیاره سرخفام است و در آسمان شب از زمین نیز سرخی آن دیده میشود. عرش نماد فضای نامریی فراسوی آسمان پرستاره است. سیاره زحل به دلیل کریستال های آمونیاک در فضای بالای خود دارای رنگ زرد کمرنگ است. به گفته هوبارد، وضعیت بهرام به عنوان هدف اصلی برای اِسکان آینده انسان دلیل دیگر برای راهانداختن مأموریتهای روباتیک بیشتر به سیاره سرخ است. روی انسان تاثیر گذاشته، روی عمل شما که تجارت است تاثیر گذاشته و در آن روز خاص هم قطعا تاثیر میگذارد.

آیا میتوانیم انسان را به زهره بفرستیم؟ یونانیها این سیاره را «اَرِس» (Ares) و رومیها آن را «مارس» (Mars) نام نهادهاند که هردو نامِ خدای جنگِ آن سرزمینها هستند، زیرا که رنگِ سرخِ این سیاره آنها را به یادِ جنگ و خونریزی میانداخته است؛ عربها نیز واژهِ رومیِ «مارس» را «مِریخ» ترجمه کردهاند. یک چرخشِ سیاره بهرام به گِردِ خویش به اندازه ۲۴ ساعت و ۳۰ دقیقه زمان میبرد و از این رو بسیار همانندِ زمین است. سیارکها نیز همگی مانند سیارات در مدارهایی مستقیم، یعنی در خلاف جهت حرکت عقربههای ساعت به دور خورشید می گردند.

سیاره بهرام بر خلاف دو سیاره تیر و ناهید دو قمر به نامهای “فوبوس” و “دیموس” دارد که البته شکل کروی منظمی ندارند. مشتری چیزی در حدود ۱۳۰۰ برابر زمین حجم دارد و منزلگه طوفان های عظیمی است، طوفان معروف آن همچون لکه ای قرمز رنگ بر روی سطح سیاره خودنمایی میکند و به چشم هرمز یا چشم مشتری معروف است.. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران ادامه داد: مقابله یا رویارویی سیاره بهرام با زمین هر ۲۶ ماه یک بار تکرار می شود و این در شرایطی است که در برخی رویارویی ها سیاره سرخ در فاصله دوری نسبت به زمین قرار دارد برای مثال در شبانگاه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، هر چند سیاره سرخ بهرام در وضعیت مقابله بود اما بیش از ۱۰۰ میلیون کیلومتر با زمین فاصله داشت، درحالیکه در مقابله مطلوب ۵ مرداد ۹۷ سیاره مریخ حدود ۴۵ میلیون کیلومتر نسبت به سال ۱۳۹۰ به زمین نزدیکتر بود ضمن آنکه در مقابله مطلوب مرداد ۹۷ سیاره سرخ پایین تر از ماه کامل قرار داشت و در آن شب طولانی ترین ماه گرفتگی کامل قرن ۲۱ رخ داد.

بازی ها به چندین نقشه تقسیم می شوند و هنگامی که بازیکنان به یک ایستگاه ایستگاه روی نقشه دسترسی پیدا می کنند ، می توانند از طریق هر نقشه دیگری که قبلاً بازدید کرده اید از طریق teleport حرکت کنند. بالاخره یک درک همهجانبه از سیاره -از جمله اینکه آیا حیات هرگز در آن وجود داشته- قبل از فرستادن فضانوردان به آنجا لازم است. ”، آن هایى که مفهوم حقیقى زندگى را درک کردهاند واقعیت قضیه را با این لحن بیشتر حس مىکنند. امروزه به کمکِ دانش و تکنولوژیِ پیشرفتهتر ما دو چیز را میدانیم، یکی اینکه بهرام تنها جایی نیست که بتوان جانداران فرازمینی در آن یافت و دیگر آنکه دستکم اکنون هیچگونه جانداری بر روی این سیاره زندگی نمیکند.

چه کسی می داند اما اگر ما طی ده سال گذشته چیزی آموخته ایم ، عاقلانه تر نیست که با مارول شرط بندی کنید. از آنجا که محور سیارهٔ مریخ همانند زمین °۲۴ درجه کج است، در این سیاره نیز فصلهای سال وجود دارند. وی اضافه کرد: در این روز با توجه به نور روز امکان رصد این پدیده نجومی نیست. وی افزود: فاصله زمانی میان مقابله و نزدیک ترین سیاره سرخ با زمین میان ۱۰ دقیقه تا حداکثر هشت و نیم روز با یکدیگر متفاوت است. وی در توضیح وضعیت مقابله مطلوب گفت: مقابله مطلوب وضعیتی است که سیاره بهرام هر ۱۵ تا ۱۷ سال یک بار در این شرایط به مقابله می رسد که ضمن رخداد مقابله، سیاره بهرام در کم ترین فاصله با زمین قرار می گیرد.

1. این عارضه را نخستین بار دانشمندی انگلیسی به نام رابرت هوک در سال ۱۶۶۴ میلادی کشف کرد اما احتمالاً بسیار پیشتر از آن شکل گرفته است. این دو ماه احتمالاً شهاب سنگ هایی هستند که در مدار بهرام به دام افتادهاند.اگر شخصی در کرهٔ مریخ باشد مشاهده خواهد کرد که فوبوس سه بار در یک روز طلوع و غروب میکند. وی ادامه داد: سیاره سرخ بهرام در وضعیت مقابله، سه شنبه ۲۲ مهر هنگام غروب خورشید از افق شرق طلوع می کند و نیمه شب این تاریخ به بیشترین ارتفاع در آسمان می رسد و سپس هنگام طلوع خورشید در بامداد فردا ساعت ٢ و ٣٠ دقیقه، سیاره سرخ در افق غرب غروب می کند و در طول تاریکی قابل مشاهده و بررسی است.

مسعود عتیقی، مدیر انجمن آماتوری ایران در گفتوگو با ایسنا با اشاره به پدیده نجومی روز 29 شهریور، گفت: در ساعت 11 و 8 دقیقه صبح روز پنجشنبه ٢٩ شهریور جاری، سیاره سرخ رنگ بهرام در ٤.٨ درجه جنوب ماه قرار خواهد گرفت. بیشتر گازها بر روی سطح سیاره متراکم و تبدیل به مایع شده و روشنای روز با توجه به فاصله بسیار زیاد از خورشید به معنای روشنایی مدنظر ما زمینی ها نیست. مسعود عتیقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وضعیت مقابله تنها برای سیارات بیرونی که از مدار زمین نسبت به خورشید دورتر هستند، رخ می دهد و با قرار گرفتن زمین میان یک سیاره بیرونی و خورشید وضعیت مقابله ایجاد می شود؛ سیاره سرخ هر ۲۶ ماه یک بار در وضعیت مقابله نسبت به زمین قرار می گیرد.

عتیقی تصریح کرد: شرایط مداری سیاره بهرام و زمین در همه مقابله ها یکسان نیست و امسال شرایط به مراتب بهتری داریم زیرا فاصله سیاره سرخ با زمین حدود ۶۲ میلیون کیلومتر است؛ در شهریور سال ۱۳۸۲ که مقابله مطلوب رخ داد نیز شرایط بسیار خوب رصدی برای این سیاره فراهم شد. عتیقی همچنین گفت: سیاره بهرام در شبانگاه سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹ و بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر، از سیاره برجیس که پس از خورشید، ماه و سیاره ناهید چهارمین جرم پرنور آسماناست، درخشانترخواهد بود. پس از گذشت چند میلیارد سال ، زمین سرد شد، سطح زمین جامد گشت ، جو زمین شکل گرفت و اقیانوس بوجود آمدند.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با بیان این که در وضعیت مقابله امسال سیاره سرخ منظره بسیار جالبی را برای مشاهده کنندگان فراهم می کند و از درون تلسکوپ نیز بسیار شگفت انگیز دیده می شود، یادآور شد: این سیاره شبانگاه ۲۳ مهر تا بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر، به روشن ترین حالت رسیده که تا شهریور سال ۱۴۱۴ چنین شرایطی تکرار نمی شود. گرفیک عالی و ومحیط زیبای بازی با نمایش موجوداتی عجیب و غریب که تاکنون در بازیهای رایانه ای مشاهده نشده اند!

داستان بازی از درزمان ساکنان زمین در آینده دور هنگامی که منابع بومی سایره به اتمام رسیده است اتفاق می افتد و اکنون آنها به دنبال به دست آوردن موهبت هایی هستند که در زمین وجود ندارند بلکه در سیاره ای به نام “پاندورا” یافت می شوند. باید گفت شازده کوچولو فقط یک داستان ساده نیست بلکه روایت داستان زندگی انسانها است که معانی و مفاهیم جدیدی را در اختیار ما قرار می دهد. اتفاقی که می افتد باعث شکستن صلح ناپایدار Na’vi می شود و او با دمی بلند و چشمانی سبز رنگ به آسمان سیاره خود می نگرد که توسط یک کشتی فضایی پیشرفته زمینی پوشانده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید