سوالات مطالعات اجتماعی نهم همراه با پاسخ

عوارض سطحی سیاره دوره های بسیار متفاوتی را طی نموده است وظاهرا” این تغییرات قبل از بوجود آمدن جو غلیظ آن بوده اند.تصاویر بدست آمده از سطح نورد ونرا متعلق به شوروی سابق نشان از صحراهایی پوشیده از سنگلاخ است ودر بعضی نواحی نیز نقاط تیره رنگی مشاهده می شوند که احتمالا” نشان از تغییرات شمیایی وخوردگی بوده اند.مطالعات رادیواکتیویته نیز نشان می دادند که ترکیبات آن بسیار شبیه بازالت بوده با این تفاوت که مقدار عنصر پتاسیم در آن از حد معمول اندکی بیشتر بوده است.مواد بازالتی سطح سیاره بسیار شبیه نمونه های مشابه در کف دریاها در زمین می باشد.70درصد از نواحی سطحی بصورت فلات 20 درصد بصورت نواح پست و10 درصد باقیمانده به صورت نواحی مرتفع هستند که در دو منطقه اصلی قاره مانند پراکنده شده اند که باپسوند ترا Terra شناخته می شوند ونواحی فلات مانندPlanitia آنها را از هم جدا کرده اند.

بقیه قسمتهای نیمکره شمالی از سرزمینهایی پست مانند دریاها در سطح ماه می باشد. مهمترین فلات در نیمکره شمالی آتالانتا نام دارد که بلندی آن از سطح متوسط سیاره 1400 متر بیشتر است ومساحت آن به اندازه مساحت خلیج مکزیکو است.فلات دیگری در نیمکره شمالی وجود دارد که نام آن بتا رجیو Beta regio می باشد که از جنس مواد آتشفشانی است وطول آن در حدود 2500 کیلومتر است.در این منطقه دو آتشفشان پوسته ای بانام Rhea Mons وTheia Mons وجود دارد.بلندی آنها در حدود 4 کیلومتر است، مانند آتشفشانهای هاوایی در زمین بوده واحتمال فعالیت نیز دارند.

مهمترین پدیده در جو سیاره که ظاهرا” کل سیاره را تحت تاثیر قرار داده ابرهای آن می باشد.ابرها 76 درصد از نور خورشید را بازتاب می کنند.بررسی ویژگیهای ظاهری ابرها کمک بزرگی در جهت شناخت جو سیاره بوده اند.بادهایی که به این ابرها شکل می دهند درتمام مناطق سیاره در حال وزیدن هستند.چرخش جو سیاره در میان سیارات منظومه شمسی همتا ندارد.علیرغم چرخش کند خود سیاره ابرهای آن هر 4 روز یکبار سیاره را دور می زنند.سرعت در نواحی بالای ابرها که از شرق به غرب می وزند به 100 متر در ثانیه یا 360 کیلومتر در ساعت هم می رسد.(حرکت ابرها از سمت دو قطب به سوی استوا می باشد)مقدار سرعت با کاهش ارتفاع بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد سرعت در ارتفاع ده کیلومتری به حدود 18 کیلومتر در ساعت ودر سطح به حتی کمتر از یک متر درثانیه یا 4 کیلومتر در ساعت می رسد.

دلیل سرعت زیاد ابرها در نواحی بالایی جو هنوز بخوبی روشن نیست ولی احتمالا”ناشی از انتقال اندازه حرکت از خود سیاره که دارای حرکت کندی است همینطور اندازه حرکت لایه های پایینی جو به لایه های بالایی جو که دارای وزن بسیار کمتری هستند می باشد.بنابر نظرات دیگر تقریبا”تمام انرژی دریافتی از خورشید در نواحی بالای ابرها جذب می شود واین انرژی بسیار زیاد موجب حرکت ابرها به شکل ابر-چرخش super -rotation شده است .چنین ابر چرخشی در بالای ابرهای قمر زحل تیتان ونواحی بالایی جو زمین نیز مشاهده شده است.

زهره در سنجش با بیشتر سیارهها در منظومه شمسی از جمله زمین، کرویتر است و به علت چرخش بسیار آهسته دور محوری آن، پدیده تورفتگی یا مسطح شدن قطبها و برآمدگی یا تورم نواحی استوایی در آن، کمتر از دیگر سیارهها رخ میدهد. به نظر میرسد به خاطر نزدیکی اندازه، جرم، چگالی زهره و زمین، لایههای درونی زهره مانند زمین، از پوسته، گوشته احتمالاً جامد و هسته مذاب تشکیل شده باشد و هسته این سیاره نیز مانند زمین ترکیبی از آهن و نیکل باشد. به نظر میرسد به دلیل چرخش بسیار کند زهره، هسته مذاب آن(خاستگاه پیدایش میدان مغناطیسی) حرکت زیادی نداشته و میدان مغناطیسی آن ضعیف باشد.

بر پایه یافتههای سال ۱۹۶۷ میلادی، سیاره زهره دارای میدان مغناطیسی بسیار ضعیفی است. زيرا 70 درصد سياره ما را اقيانوس ها پوشانيده و 30 درصد باقيمانده آن زمين خشك و سفت است كه بالاتر از سطح بحر قرار دارد. وجود کربن دیاکسید در هواکره این سیاره که گرما را در سیاره نگه میدارد، دمای آن را به مقدار بسیار چشمگیری (۴۸۱ درجه سلسیوس نزدیک سطح سیاره) افزایش داده است.

برای مثال به کمک تجهیزات خاصی که در فضاپیما وجود داشت، دمای شدید سیاره اندازه گیری شد. جو یک سیاره مانند پتو عمل می کند و کمک می کند که آن سیاره حرارتی که خورشید به آن می تاباند را نگه دارد. این تصاویر از اقمار مریخ که با مدارگرد وایکینگ گرفته شده، تاریخ برخورد هایی را که بر آن ها وارد آمده اند، آشکار می سازد. تفاوت بزرگ زهره با زمین، هواکره آن است که ۹۶٫۵ درصد آن را کربن دیاکسید و ۳٫۵ درصد آن را نیتروژن تشکیل داده است. در این فیلم شخصیت اصلی داستان که نقش او را تام هنکس بازی کرده است، در یک پناهگاه مجهز در حال زندگی کردن است.

سیاره مشتری در طول هزاران سال با عنوان ستاره سرگردان یا نامهای مشابه شناخته میشده است. اما لایه ضخیم دی اکسید کربن، دمای سطح زهره را یکنواخت نگه می دارد و این دما عملاً تغییرات زیادی ندارد و در تمام سیاره، در طول روز و شب، تقریباً ثابت است. سیاره ناهید در میان سیارات منظومه شمسی دارای غلیظ ترین جو است.حدو 90 در صد جرم کل جو سیاره در فاصله سطح تا ارتفاع 28 کیلومتری وجود دارد ودر این فاصله مانند یک اقیانوس رفتار می کند.بررسی ها نشان می دهند بخاطر این جو غلیظ تنها 2 درصد از نور خورشید به سطح آن می رسد.96.5 درصد جو ناهید از دی اکسید کربن‚ 3.5 درصد نیتروژن ‚مقداری منواکسید کربن‚ دی اکسید گوگرد ‚اسیدسولفوریک‚ بخار آب‚ آرگون ‚هلیم ‚کریپتن‚ گزنون ‚هیدروکلریک ‚هیدروفلوریک ‚سولفید هیدروژن وکاربونیل سولفاید تشکیل شده است.

نتیجه یک مطالعه جدید نشان داده است که سیارات فراخورشیدی یا سیارات خارج از منظومه شمسی که حاوی کربن بیشتری نسبت به زمین هستند، ممکن است از الماس ساخته شده باشند. این دو سیاره بدلیل کوچکی نسبت به خورشید وفاصله دورشان بر خلاف ماه که در چرخش بدور زمین گاهی بین زمین وخورشید قرار میگیرد وموجب خورشیدگرفتگی شده و می تواند جلوی کل قرص خورشید رابگیرد نمی توانند موجب پوشاندن قرص خورشید بطور کامل شوند.در هنگام بروز پدیده ،تنها به شکل نقطه ای تیره ،کوچک وگرد (قطر ظاهری زهره یک سی ام وقرص تیر تنها یک صدوهشتادم خورشید است) از یک سمت قرص خورشید وارد قرص شده وبعد از چند ساعتی از سوی دیگر خارج می شوند.

ناسا بر این باور است که شواهدی از بخار تودههای آب از سطح ماه مشتری پیدا کرده است. از دیگر پیشنهادات اخیر با این منظور میتوان به “مفهوم عملیاتی زهره در ارتفاع بالا”(HAVOC) که توسط ناسا پیشنهاد شده است، اشاره کرد که مأموریتهای سرنشیندار را برای کاوش ابرهای زهره با استفاده از فضاپیماهایی با بالهای بزرگ خورشیدی پیشنهاد میکند. امنیت زیست محیطی محافظت از محیط طبیعی، منافع حیاتی شهروندان، جامعه و دولت از تاثیرات داخلی و خارجی برخاسته از روندها وتهدیدهای منفی در توسعه است که سلامت انسان، تنوع زیست محیطی و عملکرد پایدار زیست بوم و بقایای نوع بشر را تهدید می کند.

اکنون یک بیانیه مطبوعاتی از دانشگاه “وست ویرجینیا” نشان میدهد که مهندسان در حال توسعه نرمافزاری هستند که به فضاپیماهای مشابه این امکان را میدهد تا جو زهره را به طور مستقل و خودران کاوش کنند. با این حال، ابتدا باید نرم افزاری توسعه یابد که شرایط را در قسمتهای بالای جو سیاره محاسبه کند. پروژه “پلتفرم مانورپذیری جوی ناهید”(VAMP) که در سال ۲۰۱۴ توسط شرکت “نورثروپ گرومن”(Northrop Grumman) پیشنهاد شد، قصد دارد فضاپیماهای سرنشیندار سبکتر از هوا را از فضا به سمت اتمسفر بالای زهره ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید