سیارات منظومه شمسی(عطارد،زهره،مريخ،مشتري،زحل،اورانوس،نپتون،پلوتو)

همچنین ، کشوری که از آن منبع تهیه شده است ، درجه را تعیین میکند. دو منبع اصلی برای تولید گرانیت مذاب وجود دارد: پروتولیتهای آذرین و رسوبی. با این وجود به جز سنگ قبرها ، که تقاضای آنها به طور مداوم وجود دارد ، تولید کنونی گرانیت به نوسان بازار در ساخت بزرگراهها و روکش استفاده شده در نمای ساختمانهای بزرگ صنعتی و تجاری اختصاص دارد. گرانیتهایی که در آنها پلاژیوکلاز از فلدسپات قلیایی به مراتب بیشتر است در مناطق وسیعی از غرب ایالات متحده رایج است و تصور میشود که از ویژگیهای مجموعه بزرگ مسیرهای باتولیت هسنتد که از آلاسکا و بریتیش کلمبیا به سمت جنوب از طریق آیداهو و کالیفرنیا به مکزیک کشیده میشوند.

توضیح محتملتر این است که این حفرهها، با مساحتی برابر با یک پنجم مساحت ایالات متحده، رسوبات یک آتشفشان بزرگ هستند. به دلیل استفاده از آن به عنوان سنگ فرش و به عنوان سنگ ساختمان ، استخراج سنگ گرانیت زمانی ، یک فعالیت بزرگ صنعتی بود. اینها منجر به ایجاد گرانیتوئیدهای نوع I میشود که از پروتئولیتهای آذرین مشتق شده و حاوی مقادیر متوسط Al2O3 و مقادیر بالای Na2O و گرانیتوئیدهای نوع S است که از پروتئولیتهای رسوبی بدست آمده و حاوی مقادیر بالای Al2O3 و مقادیر نسبتاً کمی Na2O است.

گرانیت یک سنگ آذرین دانه درشت با رنگ روشن است که عمدتا از فلدسپاتها و کوارتز با مقادیر کمی از مواد معدنی میکا و آمفیبول تشکیل شده است. اگر هیچ یک از فلدسپاتها بیش از حد زیاد نباشد ، نه آمفیبول و نه پیروکسن به عنوان ماده اساسی تشکیل نمیشوند. مواد معدنی اساسی گرانیتها ممکن است شامل مسکوویت ، بیوتیت ، آمفیبول یا پیروکسن باشد. یک راز خیلى خیلى بزرگ این جا هست: براى شما هم که او را دوست دارید، مثل من هیچ چیزِ عالم مهمتر از دانستن این نیست که تو فلان نقطهاى که نمىدانیم، فلان برهاى که نمىشماسیم گل سرخى را چریده یا نچریده…

با این حال ، در تجارت سنگ قطعهای ، کلمه “گرانیت” برای هر سنگ فلدسپات دارای بلورهای بهم پیوسته به اندازه کافی بزرگ است که با چشم غیرمسلح دیده میشود. برای مثال، در جایی از این اپیزود یکی از سربازانی که برای تغییرشکل دادن به بوقلمون داوطلب شده است، ماموریتش را با همسرِ باردارش در میان میگذارد و در پاسخ به مخالفتِ همسرش با انجام این مأموریت میگوید: «اون رانندهی ماشینِ مسابقه که تو شیکمت داری، میخوای تو چجور دنیایی بزرگ بشه؟ با استفاده از مواد معدنی مانند کوارتز ، فلدسپات ، میکا و موارد دیگر که باعث رنگ آمیزی و نقش و نگار در صفحات سنگ طبیعی میشوند ، میزهای گرانیتی میتوانند متناسب با هر نوع سبک تزیینی از ظرافت کم رنگ ، تا جلوهای جسورانه و چشمگیر باشند.

صفحات با این ضخامت نسبت به نمونههای نازکتر ، قویتر و دقیقتر هستند. در داخل خانه ، صفحات گرانیت و اسلبهای صیقل داده شده در سطوح پیشخوان، کاشی کف، سنگ پلهها و بسیاری دیگر از عناصر طراحی استفاده میشود. در اندیشة فیثاغوریان نیز، از میان حالتهای مختلف کمیت، حالتی که با اندازه متناظر باشد، به مکان ربط داده میشود. اگرچه جو مریخ بسیار نازک است تا آب مایع بتواند به مدت طولانی بر روی سطح آن وجود داشته باشد، اما بقایای رطوبت هنوز هم بر روی مریخ وجود دارد.

بر اساس فرضیههای موجود، هستهی مشتری سنگی است؛ اما ترکیب دقیق آن هنوز ناشناخته باقی مانده است. حتی با محاسباتی جای این جرم را نیز پیدا کرده بودند و فقط باقی مانده بود که بتوانند آن را رصد کنند. یک روز در مشتری فقط حدود ۱۰ ساعت طول میکشد و هر سال در این سیاره به اندازه ۱۲ سال زمینی است. تا کنون فقط از زندگی روی کره زمین اطلاع داشتهایم، اما در هر کجا که این عالم بی انتها میتوانیم به دنبال این امکان بگردیم. همچنین در این مدت، تصویربرداری نزدیک برد دو بار در روز انجام میشد تا امکان مشاهده تغییرات سطحی پلوتون وجود داشته باشد.

رهیاب تصاویر منحصر به فردی را از مریخ به زمین ارسال کرد و سوجورنر آنالیزهایی را در سنگها و خاک مریخ به انجام رساند. در این داستان سنت اگزوپری به شیوهای سوررئالیستی به بیان فلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستی میپردازد. شمردهاند.» (فروزانفر، 1367: 85) طبعاً نظر ایشان بر خاصیت و کاربرد اسطرلاب بوده و بین آن با عشق تناسبی دیدهاند، چرا که هر دو میتوانند هم وسیلة کشف رازهای نهان باشند و هم به عنوان معیار سنجش در دو قلمرو متفاوت مورد استفاده قرار بگیرند.

این مطابق با قاعدهای است که کانت در ویرایش دوم سنجش خرد ناب به ما یادآور میشود. از جمله گروهی بر این باورند که کاشت درخت به هنگام طلوع ماه نو سبب رشد سریع و جلوگیری از پوسیدگی در آینده می­گردد، همچنانکه فرزندآوری در بدر دلیل توانایی و تندرستی فرزند است. زمین به دور خورشید نیز در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت میگردد.(مدار زمین بیضی شکل است و خورشید در یکی از کانون های بیضی است). اغلب به آن ستاره صبح و ستاره عصر می گویند، زیرا اولین ستاره ای است که پس از غروب خورشید قابل مشاهده است، درست مانند قبل از طلوع آفتاب، حتی زمانی که همه ستارگان دیگر از دید ناپدید شده اند، همچنان قابل مشاهده است.

بنظر من تعریف عزت نفس سالم در یک جمله خلاصه می شود: عزت نفس سالم یعنی دوست داشتن و پذیرش خودتان. و ، تعریف گرانیت هنگامی که توسط افرادی که سنگ قطعهای مانند سطوح پیشخوان ، اسلب و روکش ساختمان میفروشند بکار برده میشود بهشدت گسترش مییابد. به خوبی نمیتوان درک کرد که چگونه این خط الراس ایجاد شده است و چرا یاپتوس چنین مدار آشفتهای دارد. برای ایجاد نقطه کانونی پررنگ در آشپزخانه ، استاندارد صنعتی برای ضخامت میز گرانیتی پنج چهارم اینچ یا سه سانتیمتر است. ابعاد و ضخامت این سنگ نیز اهمیت بسیاری در قیمت سنگ گرانیت دارد، زیرا ابعاد و ضخامت این سنگ جهت استفاده در مکانهایی مانند پله و کفپوش باید دقیق باشد.

یک پروفسور دانشگاه هاروارد نیز که رییس کمیتهای برای افزایش تعداد سیارهها به 12 سیاره بود، وضعیت پیش آمده را ناشی از «شورش» ستارهشناسانی دانست که اثرات حرکتی و جاذبهای اجرام آسمانی را مطالعه میکنند. گرانیت ممکن است در دیوارهها یا درگاهها (اجسام مسطحی که به شکاف وارد میشوند و بین سنگهای دیگر قرار میگیرند.) وجود داشته باشد ، اما به طور دقیقتر ، تودههای نامنظم با اندازه بسیار متغیر را تشکیل میدهد ، از کمتر از هشت کیلومتر (پنج مایل) در حداکثر ابعاد تا تودههای بزرگتر (باتولیتها ) که مساحت آنها اغلب صدها یا هزاران کیلومتر مربع است. سنگهای حاوی کمتر از 20 درصد کوارتز تقریباً هرگز گرانیت نامگذاری نمیشوند و سنگهای حاوی بیش از 20 درصد (برحسب حجم) ماده معدنی تیره یا فرو مغناطیسی نیز بندرت گرانیت نامیده میشوند.

در عوض ممکن است آنها گرانیتهای قلیایی ، گرانودیوریتها ، پگماتیتها یا آپلیتها باشند. حلقهها به خاطر نازكيشان سخت شايان توجهند : مقطع آنها مستطيل بسيار باريكي است. گرانیت درجه 1 : گرانیت سطح ابتدایی – گرانیت سطح ابتدایی همچنین به عنوان درجه “سازنده” یا “تجاری” شناخته میشود. در شرایط عادی ، میزهای گرانیتی آشپزخانه حساسیت خاصی به تغییر رنگ یا محو شدن ندارند. میزهای گرانیتی به دلیل زیبایی ، دوام و خاصیت بهداشتی بسیار عالی در بین صاحبان خانه بسیار محبوب شدهاند. توضیح: بیت زیبایی است که معنا و هنرهای ادبیِ آن قابل توجه است: نظامی در تمجید از پیامبر اکرم(ص) میگوید تو نقطهگاه(مرکز) خانه و دایرۀ رحمت هستی(با اشاره به آیۀ ما اَرسَلْناکَ الا رحمه للعالمین.

گروهی از ستاره شناسان با توجه به شباهتهای میان پلوتون و تراتیون با دیگر اجرام کمربند کوئیپر این طور بیان می کنند که هم قمر تراتیون و هم سیاره پلوتو حدود ۴.۵ میلیارد سال قبل، از این کمربند به بیرون پرتاب شده اند، اما گروهی دیگر با توجه به مدار عجیب و مرکز گریز آن اظهار دارند که ممکن است پلوتون ابتدا قمر یکی از سیارات منظومه شمسی(حتی زمین) بوده که بعد از آن رها شده است. دمای مریخ میتواند در گرمترین حالت تا 20 درجه سانتیگراد (70 درجه فارنهایت) و در سردترین حالت تا حدود منفی 153 درجه سانتیگراد (منفی 225 درجه فارنهایت) باشد و از آنجا که جو آن بسیار نازک است گرمای خورشید به راحتی از این سیاره فرار میکند.

دیدگاهتان را بنویسید