سیاره ای که بعد از زمین قابل سکونتترین مکان در منظومه شمسی است+ عکس

نبود دهانهها برخوردی نشان میدهد، سطح این ناحیه نسبتا جوان (با عمری حدود ۱۰۰ میلیون سال) است و در دورهای که پلوتون از لحاظ زمینشناسی فعال بوده، تأثیر کمی پذیرفته است. رصد این سیاره برای ساکنان زمینی کمی سخت است چون فاصله ای بسیار نزدیک به خورشید دارد و ارتفاع کمی از افق می گیرد. این یعنی درست مانند زمین بخش های از این کره بیشتر از سایر قسمت ها نور خورشید را جذب میکنند. روی سطح پلوتن به قدری سرد است كه جانداران در چند ثانيه مانند سنگ يخ می زنند.

این درست همان مکانی است که در سال 2004، مریخنورد فرصت بر سطح مریخ فرود آمد. وزن این پروب فضایی در حدود 478 کیلوگرم است و نخستین کاوشگر فضایی است که به سوی سیارک کوتوله پلوتون حرکت کرده است. از آن تاریخ بهبعد، فقط اجرام واقع در مسیر عطارد تا نپتون سیاره تعریف شدند و پلوتون و اشیای پیرامونش هم در ردهی سیارههای کوتوله قرار گرفتند. چنین تعریفی پلوتون را دوباره وارد گروه سیارهها میکرد؛ اما مشکل این تعریف آن بود که ماه و دیگر قمرهای موجود در منظومهی شمسی جزو سیارههای منطومهی شمسی قرار میگرفتند و تعداد سیارهها به بیش از ۱۱۰ سیاره میرسید.

» بدینترتیب، امری که تا قبل از این بدیهی و ساده بهنظر میرسید با ابهامات زیادی همراه شد. یک سال بعد، هنوز این معما مانند ابر سیاهی برفراز مجمع عمومی IAU سایه انداخته بود و بهدنبال آن نشستی در پراگ برگزار شد. ” پس از رای گیری اخترشناسان در آخرین نشست انجمن بین المللی ستاره شناسی در پراگ پایتخت جمهوری چک که در تاریخ دوم شهریور سال 1385 خورشیدی برگزار شد، كنار گذاشتن پلوتون از منظومه شمسی و كاهش تعداد آنها به هشت سیاره به تصویب رسید.بنابراین هم اكنون فقط عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارات منظومه شمسی را تشکیل می دهند.

انرژی این پروب توسط پنلهای خورشیدی با توان 228 وات تامین میشود. Red Notice به واسطه تیم بازیگران خود موفق میشود که فروش قابل توجهی را تجربه کند و حداقل برای چند ساعت غیرعذابآور میتواند قابل تماشا باشد. در سال ۱۹۹۲، دانشمندان موفق شدند نخستین جسم کمربند کویپر را کشف کنند و نام آن را 1992QB1 گذاشتند. Borderlands موفق شده است تا در بخش گیم پلی کاملا شایسته و قدرتمند عمل کند و تبدیل به یکی از برترین شوترهای نقش آفرینی تاریخ گردد. هربار که فکر میکنیم به توافقی رسیدهایم، یکی از اعضا سخنی میگوید که نشان میدهد هنوز با توافق فاصلهی زیادی داریم.

باوجودآنکه چند سال از این توافق گذشته، بازهم برای افراد زیادی دلیل اخراج پلوتون از گروه سیارهها پذیرفتنی نیست. داستان، این بار از شیکاگو آغاز میشود. گرانیت ماده مشهوری است که در پروژهها برای تولید زیبایی و کیفیت بکار برده میشود. مدتی است که در فهرست نام سیارههای منظومهی شمسی، دیگر خبری از نام پلوتون نیست. احتمالا در اعماق این ابرها، توده های متراکمی از آب مایع و کریستال های آمونیاک قرار دارد. بلافاصله جدیدترین نامزد منظومهی شمسی بهعنوان جرمی عجیبوغریب مدنظر قرار گرفت. دیگر اجسام هم که در اطراف خورشید میگشتند، اجسام کوچک منظومهی شمسی شناخته شدند. عضوی ژرف که آرام به همراه سه قمر ش کارن ،هيدرا و نیکس در کمر بند کویپر به دور خورشید در گردش است.

اما از آنجا که پلوتن نزدیک به 76 سال به عنوان سیاره ای ژرف قلمداد می شد ،اطلاعاتی در مورد نحوه کشف شدن و ویژگی های این جرم ارائه می گردد . سایر اجرام نیز که تاکنون به عنوان سیاره قلمداد می شدند و یا کاندیدای نام گذاری به عنوان سیاره بودند مانند: پلوتن و قمرش کارن،سرس و جرمی که به تازگی کشف شده بوده با نام 2003 یوبی 313(زنا) از این پس به عنوان سیاره کوتوله خوانده می شوند. کارشناسان امیدوار هستند با نزدیکتر شدن New Horizons در آینده به سیاره کوتوله پلوتون بتوانند اطلاعات دقیقتری در خصوص ویژگیهای زمین شناختی این قمر به دست آورند.

پروب فضایی New Horizons ساخت سازمان فضایی ناسا است که در 19 ژانویه سال 2006 به فضا از طریق پایگاه فضایی Cape Canareral ارسال شده است. آقای استفان لوری از دانشگاه کویین بر این باور است که افق ها جدید با نشان دادن تفاوت بارز سطح پلوتن این نظریه که می گوید سیاره های کوچک به خاطر داشتن قوه جاذبه ی زیاد ذرات کوچک تر را به خود جذب نموده و سیارات کنونی را به وجود آورده اند را تثبیت می کند از این حیث این پروژه ی ناسا از اهمیت بسیاری برخوردار است. ترکیب دقیق سطح سیاره هنوز مشخص نشده است، اما مشخص است که کریپتون، آرگون و زنون در مشتری به مقدار بسیار بیشتری نسبت به خورشید وجود دارد.

بخش عمده ای از جو ناهید از دی اکسید کربن ساخته شده است که این ترکیب جوی باعث افزایش دمای سطح این سیاره تا ۴۷۰ درجه سانتیگراد می شود. این قله نسبت به سطح مرجع زهره 11 کیلومتر ارتفاع دارد که بسیار بلندتر از ارتفاع قله اورست از سطح دریا است. در سال ۲۰۱۷، تعریف جدیدی برای سیاره پیشنهاد شد: «سیارهی جسم گِردی در فضا است که در ابعاد کوچکتری درمقایسهبا ستاره قرار دارد». در پایان کنفرانس پراگ، ۴۲۴ ستارهشناس به این اتفاقنظر رسیدند که اجرام آسمانی در سه دستهبندی جدید قرار بگیرند. » «دربارهی دیگر اجرام یخی کمربند کویپر چطور؟

بهزودی، اجسام بیشتری در این همسایگی کشف شدند که کمربند کوچک و منجمدی شبیه به کمربند سیارکی مریخ و مشتری را تشکیل میداد. ماموریت New Horizons با رسیدن به سیاره پلوتون به اتمام نخواهد رسید و قرار است این پروب به کمربند Kuiper برسد تا اجرام سماوی بیشتری را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. همچنین در مقایسه با قمرهای زحل و مشتری، در فاصله نسبتا نزدیکی به زمین قرار دارد. پلوتن كه در حاشيه خارجی منظومه شمسی قرار دارد چنان از خورشيد دور است كه سطح آن را بايد سرد و بی روح خواند.

کردیتها یا اعتبارها تنها توکنهایی هستند که برای انجام هر نوع فعالیتی در سطح کهکشان مورد استفاده قرار میگیرند؛ از سوختگیری فضاپیما و قدرتبخشی به عملیاتها گرفته تا خرید زمین در متاورس یک سیاره، کاوش یک سیاره جدید و پرداخت مالیات به دولتمردان کهکشانی. پلوتن از نوع سنگی- یخی بوده و فاصله چنان زياد دارد كه تلسكوپ فضایی هابل آن را به سختی می بیند. تاکنون، اعتقاد بر این بود که پلوتون یک تخته سنگ بزرگ یخ زده است که به دلیل فاصله زیاد از خورشید، از نور آن بی بهره است.

ملاصدرا در کتاب الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، یازده برهان بر تجرد نفس ناطقه آدمی ذکر کرده و فصلی را به ادله سمعی قرآنی و روایی مبنی بر غیرمادی بودن نفس ناطقه اختصاص داده است (ر.ک به: صدرالدین شیرازی، 1999، ج8، ص303-260). برخی از آنها ذاتا موجودات صحرا زی هستند مانند شتر ها و برخی دیگر به ناچار رژیم و شیوه زندگی خود را تغییر داده اند. در ابتدا کارشناسان سطح شارون را فاقد گودال و یا دره شناسایی کرده بودند که عکسبرداری های جدید این نظریه را نقض کرده و هزاران دره و گودال را نشان داده است.

بررسیها نشان میدهند، این تصاویر از پروب فضایی New Horizons که در حال عکسبرداری و نزدیک شدن به سیاره پلوتون بدست آمده است. در اطراف کره زمین هیچ حلقهای وجود ندارد و زمین بدون حلقه است. در هش راش همچنین یک سری کمپینهای دریافت جایزه وجود دارد که امکان کسب پاداش و فروش آنها را برای بازیکنان فراهم کرده است. همین موضوع باعث شده که حتی بزرگترین تلسکوپ ها هم نتوانند جزئیات سطحی آن را به صورت واضح آشکار کنند و با وجود پیشرفت فناوری های کنونی پلو تو هنوز هم ناشناخته باقی مانده است. آرتور در طی سفر خود با انسان و سایر بیگانه ها رو به رو شده و سرانجام در مقابل زافود قرار می گیرد، فردی که زمین را نابود کرد.

اندیشکده ایرانزمین باورمند به «ارزش ها» و «روابط اجتماعی» ویژه «فرهنگ و تمدن ایرانی» به عنوان بخشی از ارزش ها و روابط اجتماعی «ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی» است. از آن تاریخ به مدت 73سال (تا قبل از کشف 2003 یو بی 313 )پلو تن به عنوان آخرین عضو از خاندان منظومه شمسی به حساب می آمد. گردش هماهنگ سیارات منظومه تراپیست-1 یک زنجیره رزونانسی را بوجود آورده است که همه آنها را به هم متصل میکند و در گذر زمان منجر به یک تکامل آهسته و آرام شده است.

پلوتون کوچکترین سیاره در منظومه ی شمسی است یعنی بود زیرا در کنفرانسی بین دانشمندان و اختر شناسان این سیاره و سرس و آریس سیاره ی کتوله نامیده شدند . در برهان قاطع، ذیل «نهی در نواد» چنین آمده است: «نهی در نواد: یعنی در سوراخ گذاری و به زیان آوری، چه نواد به معنی سوراخ و زیان باشد و کنایه از این است که معدوم سازی و بی­نشان گردانی» (برهان).

سیاره اورانوس یکی از اسطوره های یونانی است که به معنی خدای آسمان است. همانطور که دانشمندان سیاره نپتون را با توجه به آشفتگی و انحرافی که در مدار اورانوس گذاشته بود کشف کردند ، این بار نیز انحرافی در حرکات محاسبه شده نپتون ، دانشمندان را بدان وا داشت تا به جستجوی سیاره ای دیگر در دور دست بپردازند. مهم ترین دلیل عدم موفقیت لاول و پیکرینگ در کشف سیاره نهم ، جستجوی آنها برای سیاره ای گازی شکل و بزرگ بود. این دو سیاره گازی نامگذاری شدند سیاره ب است سیاره ج. قمرها ممکن است بسیار بزرگ (به اندازه سیاره عطارد) و یا بسیار کوچک (به اندازه خرده سنگ) باشند.

دیدگاهتان را بنویسید