سیاره زحل را بهتر بشناسیم

۹۸ درصد از سطح پلوتون را یخهای نیتروژنی به همراه مقادیر اندکی از ترکیبات متان و مونوکسید کربن تشکیل دادهاند. همچون بخش زیادی از سطح پلوتون، این ویژگیها هم عمدتا از یخهای نیتروژنی، مونوکسید کربن و متان تشکیل شدهاند که تصور میشود در بالای سنگ بستری از آب یخ شکل گرفتهاند. کشف اقیانوس سراسری آب مایع هم تایتان را در گروه ماههایی از منظومه شمسی قرار میدهد که از پتانسیل حیات برخوردار هستند. تصور میشود برخی از این قمرها از اقیانوسهای آب مایع زیر پوسته منجمد خود برخورداراند، اما یکی از ویژگیهای منحصربهفرد انسلادوس یخفشانهای آن هستند. دمای بخش مایع آن ۲۳۰۰ درجه سانتیگراد و هسته آن ۷۰۰۰ درجه سانتیگراد است.

یکی از مشکلاتی که این سیاره دارد تغییرات شدید دمای آن در روز و شب است. در جو آن هیدروژن ( به شکل 2h ) و 12 درصد هلیوم و مقدار کمی متان وجود دارد اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده می شود . منفذ فواره بخار بیرون زده اند وجود دارند. دانشمندان انتظار کشف ابرهای آبدار را در ۷۰ کیلومتری سطح زیرین ابرهای آمونیاکی دارند.

دانشمندان به طور کامل از چگونگی تولید میدان مغناطیسی مطلع نیستند هر چند که احتمال می دهند که حرکت هیدروژن فلزی داخل هسته سیاره تولید میدان می نماید. یک احتمال دیگر نشان میدهد حلقهها زمانی ماههای بزرگی بودند که به دور این سیاره میچرخیدند. گر چه از گذشته نسبتاً دور ، این سیاره با کمک تلسکوپ مورد مطالعه قرار می گرفت ، ولی از سال 1974 میلادی با پرواز سفینه مارینر 10 از کنار عطارد چندین هزار عکس از دشتهای مسطح و گودالهای کم و بیش بزرگ ، به ایستگاه های زمینی مخابره شد.

ظاهراً افرادی هم که وارد سفینه سعید شده بودند از دیدن سعید متعجب شده بودند لحظات به کندی می گذشت و برای چند دقیقه سکوت مطلق در سفینه حاکم شد ، این بار افراد تازه وارد با ظاهر انسانی اما با لباس ها و تجهیزاتی یکسان وجدید و در عین حال متفاوت با آنچه تا به حال دیده بود هویت سعید را سوال کردند ، تردید سعید کم کم با پرسش این سوال از طرف تازه واردین به یقین نزدیک می شد. با این حال به دلیل ابعاد کوچک و مدار عجیبش ، بسیاری از دانشمندان ،هم گروهی پلوتون با سیاراتی مانند زمین و مشتری را زیر سئوال برد.

فاصله این قمر با نرخ 10کیلومتر در یک قرن به سوی سیاره در حال کاستن است . فاصله کره زمین تا کره ماه ۳۴۰ هزار کیلومتر میباشد. ارتفاع یکی از این کوهستانها به نام مکسول (Maxwell) که در منطقه ایشتار ترا (Ishtar Terra) قرار گرفته است ۳/۱۱ کیلومتر و طول آن حدود ۸۷۰ کیلومتر می باشد. این سوالی است که ممکن است برای شما هم مطرح شده باشد. مدتی بعد سعید کاملا بهوش آمده بود ، اما اینبار از موجودات فضایی خبری نبود و بجای آنها سفینه پر بود از انسانهایی دیگر با شکلهای متفاوت وزبانهای مختلف ، حتی رنگ پوست بعضی از آنها با هم فرق می کرد.

انحراف محور اورانوس تأثیر زیادی بر قطبهای سیاره میگذارد و باعث میشود که هر قطب از دوره تناوب مداری که 84 سال زمینی طول میکشد، 42 سال را در روشنایی و 42 سال دیگر را در تاریکی بگذراند. چرخش هایپریون با دوره مداری آن منطبق نیست و در الگویی نامنظم به دور زحل میچرخد؛ بهطوریکه محور چرخش آن بهطور پیشبینینشدنی نوسان میکند. قمرهای نامنظم براساس ویژگیهای مداری به گروههای اینوئیت، نورس و گالیک تقسیم میشوند.

براساس نظریهای محبوب، یکی از دلایل ویژگیهای عجیب هایپریون آن است که این قمر بازمانده قمری بزرگتر بوده است که احتمالا بین تایتان و یاپتوس قرار داشته و براثر برخورد با دنبالهداری عظیم نابود شده است. ویژگیهای سطحی قمرهای زحل برای اولین بار توسط وویجر آشکار شدند. هر سال در حدود سه بار به عنوان سیاره درخشان شامگاهی در نزدیکی افق غروب خورشید و نیز به عنوان یک سیاره صبحگاهی ظاهر میشود.

در نتیجه ، تنها قبل از طلوع و غروب آفتاب میتوان آن را نزدیکی افق دید. در نتیجه حلقههای زحل در مقایسه با عمر این سیاره (۴ میلیارد سال) بسیار جوانتر هستند. سطح سیاره عطارد پوشیده از گودالهای شهابسنگی است که حدود 3.5 میلیارد سال پبش بر اثر بمباران شهابسنگها بوجود آمدهاند. شاید در زمانهای گذشته مریخ شاهد نوعی حیات بوده است . موجود فضایی به سعید گفته بود که اطلاعاتش تا چه اندازه برا ی پیدا کردن زمین و شناخت بیشتر از انسانها به آنها کمک کرده ، همچنین او را از قصدشان برای حمله به زمین و تصرف آنجا با کمک انسانها شبیه سازی شده آگاه کرده بود ، سعید از اینکه اینطور فریب خورده بود احساس شرمساری می کرد و در حالیکه بشدت عصبانی بود ، شدیدا نسبت به این موضوع احساس مسئولیت می کرد اما می دانست امکان انجام هر نوع حرکت پیشگیرانه از او سلب شده است ، حالا این سعید بود که می بایست آخرین تلاشهایش را برا ی خروج از این بحران بکار ببرد تا شاید بتواند زمین را از شر این مهاجمین نجات بدهد.

سعید که تازه متوجه شده بود طی مدت حضورش در سیاره مرتباً تحت نظر بوده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است با این توضیحات بنظرش رسید که بی حرکت ماندن در محفظه جدید می تواند در ایجاد آمادگی آدمهای شبیه سازی شده و حمله به زمین تاخیر ایجاد کند ، بنابراین بدون کوچکترین حرکتی در جای خودش آرام گرفت و تهدیدات و شوک های الکتریکی موجودات فضایی هم نتوانست او را وادار به حرکت کند ، فکر می کرد شاید برای جبران خطایی که ناخواسته مرتکب شده ، این تنها کاری باشد که از دستش بر می آید. به حساب سعید حدود ۱۲ سال از حضورش در فضا می گذشت و او در این مدت تجارب زیادی را کسب کرده بود .

این سیاره به مدت 20 سال زمینی در داخل مدار نپتون می ماند . ونرا ۱۵ و ونرا ۱۶ کار نقشه برداری خود را در سال ۱۹۸۴ به اتمام رساندند. تقریبا ۱۵ روز و ۲۲ ساعت طول میکشد تا تایتان یک مدار زحلی را کامل کند. مشتری در یک مدار کمی بیضی شکل یک دور به دور خورشید میزند که ۱۲ سال زمینی طول میکشد. به علت سرعت حرکت کیوان به دور خود در قطبهای آن نوعی حالت پخی مشاهده میشود که سیاره را از شکل کرهٔ کامل دور میکند. این سیاره از نظر سرعت باد در منظومه شمسی پس از نپتون رتبهی دوم را به خود اختصاص میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید