سیاره مشتری (سیاره هرمز یا برجیس) – ویژگی ها و قمرهای آن

1. برخی پژوهشگران که در مأموریت فضاپیمای جونو با ناسا همکاری میکنند اعلام کردهاند توفان عظیم سیاره مشتری ممکن است طی فقط یک یا دو دهه آتی از بین برود و به خاطره تبدیل شود. مدار جونو به شکلی است که برفراز قطبین مشتری پرواز میکند و در نتیجه میتواند پدیدههای جالب توجهی مثل شفقهای قطبی مشتری را ثبت کند. ولی جونو میتواند تصویری واضح از قطبین مشتری برای ما ارسال کند و حتی شفقهای قطبی آن را هم ثبت کند.

روند این عنوان که در فهرست دانلود بازی تلاش برای بقا برای اندروید امروزمان قرار گرفته است همانند اکثر عناوین بقا آخرالزمانی است. این سیاره از گاز تشکیل نشده است، بلکه مواد سازنده ی آن سنگ و یخ است. عطارد قطری حدود 5 هزار کیلومتر دارد و کوچکترین سیاره است. هدف نهایی آن تهیه نقشه تفصیلی به منظور تعیین موقعیتهای فرود ایمن و منابع بالقوه در سطح ماه، تشریح محیط تابشی و نشاندادن تکنولوژیهای جدید است. حمله در اینجا بخشی از برنامه است، هر چند مریخ همچنین به شجاعت و افتخار ارزش می نهد. علاوه بر این هویگنس ستاره کمنوری را در نزدیکی زحل مشاهده کرد.

مشتری فصل ندارد و محور گردش آن به دور خودش تقریبا بر مدار گردشش به دور خورشید عمود است. مقدار دقیق زاویه ی بین دو صفحه ی82 درجه است. بالاتر از این لایه، مزوسفر قرار دارد که درجه دما به علت کاهش فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی کاهش یافته ولی در قسمت بالای این لایه که ترموسفر نامیده می شود، درجه دما به شدت بالا می رود. برنامه این است که فضاپیما در مدار به شدت بیضوی خود، مرتب با سرعت خیلی زیادی به سیاره نزدیک و سپس از آن دور شود. جونو در مداری بسیار بیضوی دور مشتری میگردد و هرچند که بیشتر اوقات از این سیاره دور است، ولی در حضیض مداری به شدت به آن نزدیک میشود و در کمربند تشعشعی مشتری قرار میگیرد.

کاوشگر ماه ناسا به تازگی تصویر مرموزی از سیاره مشتری و قمرهای آن را ثبت کرده است. با قطری حدود ۹۵۰ کیلومتر، سرس بزرگترین و پرجرمترین جسم در کمربند سیارکی است. 1. مشتری غول سیارهی منظومهی شمسی دارای تندبادی است که میتوان آن را مشهورترین عارضهی سیارهای و بزرگترین توفان در منظومهی شمسی بهحساب آورد. همان طور که از نام این بازی جذاب نیز پیداست شما در ان وارد کهکشان ها و سیارات خواهید شد و وظیفه ی شما استخراج است. البته در نزدیکی افق، بنابر جذب بخشی از نور اجرام توسط گاز هایی نظیر بخار آب و غبار های موجود در جو، نور سیارات نیز دچار نوسان می شود؛ بنابراین برای سیاراتی که جو ندارند، ستارگان از نظر رنگ و روشنایی مانند سیارات ثابت خواهند بود.

نیاز ضروری به شهرکسازی| اگر بخواهیم در مریخ زندگی کنیم به غیر از آب مایع، اکسیژن و گیاهان برای مصرف خوراکی به چیزهای دیگری هم نیاز خواهیم داشت مثلا ابزارهایی برای تولید سوخت مورد نیاز در حملونقل، مصالح ساختمانی و سکونتگاهها و فضایی برای کشاورزی. به نظر میرسد که اینها برای تاکید بر همان ابعاد رسانهای فیلم باشد. ولی اگر در وقت نامعلومی بیایی، دل مشتاق من نمیداند کی خود را برای استقبال تو بیاراید… ولی حس آزار دهنده ای در وجودم بود که مانع از برگشتنم به خونه می شد.

ناسا اخیرا قصد دارد بعد از سالها مجددا سفینهی سرنشین داری را به سمت ماه گسیل کند. چند ساعت قبل و بعد از شیرجههای جونو به سمت مشتری، این فضاپیما برفراز قطبهای شمال و جنوب اسرار آمیز سیاره پرواز میکند. تقریبا یک سال و نیم بعد از اینکه جونو به مشتری رسید، یعنی در فوریهی ۲۰۱۸، یک شیرجهی مرگبار به قصد خودکشی در اتمسفر مشتری میزند. اهتمام کتاب سیاره مشتری در آنجاست که بسیاری از اصول بازاریابی ، قواعد و قوانین متعدد و متنوع در حوزه و گستره ی بازاریابی را با مثالهای کاملا ساده، عبارتهای کوتاه و نکته های کلیدی تشریح کرده است.

یکی از نقاط قوتی که جونو نسبت به فضاپیماهای قبلی دارد، مدار آن است. برخورد به طور مستقیم توسط فضاپیمای گالیله که درفاصله ۲۴۰ میلیون کیلومتری سیاره قرار داشت قابت مشاهده بود اما بدیل ریسک از کار افتادن دستگاههای فضاپیما و از دست دادن هدف اصلی ماموریت دادهها ثبت و ارسال نگردید. مدارگرد شناسایی ماه نیز (Lunar Reconnaissance Orbiter) که به اختصار LRO نامیده میشود، فضاپیمای رباتیک ناسا است که در مدار قطبآهنگ در حال گردش در مدار ماه است. حضیض بعدی آن در اواخر آگوست رخ میدهد و در آن زمان است که اولین عکسها را میبینیم. جونو خیلی به مشتری نزدیک میشود و در نتیجه میتواند اندازهگیریهای کاملا دقیقی انجام دهد.

1. این توفان که به لکهی بزرگ سرخ (GRS) یا چشم مشتری مشهور است، در هر ۶ روز زمینی، در خلاف جهت عقربههای ساعت به دور خود میچرخد. راستش درشش ماه اول کارم به عنوان نماینده جنرال یکی از شرکت های بیمه خصوصی، همه چیز خوب بود و نوید آینده ای روشن رو بهم می داد. این کاوشگر فضایی در پنجم اوت ۲۰۱۱ از فلوریدا به فضا پرتاب شده و شرکت لاکهید مارتین و مؤسسه تحقیقات جنوب غربی سازنده و پیمانکار هدایت آن هستند.

دو سال پیش که می خواستم کد نمایندگی بگیرم، اون قدر با اعتماد و اطمینان، از شغل قبلیم به عنوان سوپروایزر فروش دریکی از شرکت های معروف مواد غذایی، استعفاء دادم که حتی بدبین ترین افراد فامیل و دوستانم هم نمی تونستن عدم موفقیتم در کار بیمه رو پیش بینی کنند؛ چه برسه به همسرم! چنانچه به دلایلی تخریب سیستمهای زیستمحیطی یا گونهها صورت گیرد، میتواند پایداری یا تعادل کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد (جیمزلاولاک،1979). تا کنون هزاران سیستم سیارهای دیگر که در کهکشان راه شیری در حال چرخش هستند کشف شدهاند و سیارات دیگری نیز وجود دارند که در همین زمان در حال کشف شدن هستند.

جریانهای جتی در جو سیاره مشتری سرعت بسیار بالایی دارند که به حدود ۵۰۰ کیلومتر در ساعت نیز میرسد. کتاب سیاره مشتری ، از وجهی دیگر کوشیده است با زبانی ساده، کاربردی، در پرتو یک داستان یا روایت، به بسیاری از موضوعات بپردازد که کارگزاران بیمه و نمایندگان بیمه و کسانی که در صنعت بیمه مسئولیت جذب مشتری را دارند، با آن روبرو هستند. گوشههای این توفان عظیمالجثه با سرعتی معادل ۳۶۰ کیلومتر در ساعت درحرکت است. نوجوانان در این کتاب با مفاهیمی چون صبر و حوصله در مواجهه با سختیها و محبت واقعی در خانواده آشنا میشوند.

منظومهٔ شمسی ، منظومهٔ خورشیدی یا سامانهٔ خورشیدی منظومهای دربرگیرندهٔ یک ستاره به نام خورشید و شماری اجرام آسمانی دیگر است که در مدارهایی مستقیم یا غیرمستقیم پیرامون آن میگردند. جونو استرلیزه نیست و ممکن است حامل میکروبهای زمینی باشد. این تانک حامل دوربین، طیفسنج، مغناطیسسنج، آشکارسازهای پلاسما و ذرات، یک حسگر مایکرویو و یک آنتن رادیویی است. این یک سوال بزرگ است. به دلیل اندازه بسیار بزرگ و آلبدی زیادآن (51/0) مشتری در آسمان شبهای زمین به خصوص در نقطه مقابل یک سیاره خیلی روشن است.

مدارگرد شناسایی ماه ناسا این تصویر جذاب از غول گازی مشتری را در آگوست ۲۰۲۱ ثبت کرده است و این در حالی است که ماموریت اصلی این کاوشگر، “ماه” است. دانشمندان نميخواهند جونو را به سطح یکی از قمرهای یخی مشتری مثل اروپا بکوبند. فضاپیمای کاسینی که در مدار زحل گردش میکند تا به حال توانسته تصاویر بسیار خیرهکنندهای را از شفقها و طوفانهای قطبی این سیاره در اختیار ما قرار دهد. فضاپیمای پایونیر ۱۱ زمانی که مشتری را به مقصد زحل ترک میکرد توانست تصویری خیلی ناواضح از قطب شمال آن تهیه کند. از این رو است که کتاب سیاره مشتری بیمه عمر نوشته حامد عسگری را ، به تمامی کارگزاران بیمه، نمایندگان بیمه و فروشندگان بیمه های عمر پیشنهاد می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید