سیاره – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

همانطور كه ناهيد به دور خورشيد مي چرخد، ظاهر آن از سطح زمين تغيير مي كند مثل ماه. هنگامی که سوخت این کاوشگر کم شد این کاوشگر به صورت عمد با مشتری برخورد داده شد تا از خطر برخورد و آلوده شدن قمر Europa، که ممکن است یک اقیانوس در زیر سطح خود داشته باشد و قادر به حمایت از زندگی باشد جلوگیری شود. اين سياره در واقع توسط فضانورد آمريکايي کلايد .دبليو تام بگ در 1930 پيدا شد و پلوتون نامگداري شد . اين مدار را مدار خرده سياره اي يا کمربند سيارکها مي نامند (عکس بالا). این سیاره بخشی از مدار خود را که کمربند کوییپر در اختیار مجموعه ای از اجرام یخی شبیه به خود گذاشته است .

COVID-19 یکی از بیماری های واگیر قرن بیست و یکم است. مرحله سوم که دستاور عصر روشنگری و رنسانس اروپایی است جوامع علمی هستند که در اینجا علم تعریف ویژه خود را دارد و به مفهوم ساینس است نه آگاهی. علاوه بر استودیوهایی که ازشان نام بردیم، دیزنی (Disney) نیز بهعنوان صاحب امتیاز آواتار و جهان آن در پروژه حضور دارد که همین میتواند سبب جذابیت بیشتر بازی شود. انديشكده ايرانزمين باورمند به حق برابر دو بن جهان هستي است. انديشكده ايرانزمين قائل به اصالت و رسالت و مسؤليت و ازادي انسان و بويژه انسان ايراني است و انسان را از نظر فلسفي يار و همراه جهان هستي در گسترش نيكي ها مي داند نه بنده و عبد كسي يا نيرويي حتا اگر اين نيرو برتر باشد.

بنابراین، سامر با احساس پشیمانی سراغِ والدینش و مورتی میرود و به آنها اعتراف میکند دلیلی که او اینقدر به خانواده اهمیت میدهد این است: یک روز ارتش سامر را به یک پایگاه فوقسری میبَرد و از او میخواهند تا نوزادِ غولپیکرش را به منظور استفاده از او بهعنوان سلاح آموزش بدهد، اما او با نوزاد ارتباط عاطفی برقرار میکند و به نوزاد کمک میکند تا فرار کند. اندیشکده ایرانزمین برپایه نظریه هارتل-هاوکینگ می پذیرد که جهان از هیچ بوجود آمده است، همچنین بر این باور است که به گونه شگفت آوری در فرهنگ و جهانبینی ایرانی این مساله شناخته شده بوده است تا آنجا که در شاهنامه فردوسی بزرگ به صراحت آمده است: که یزدان زنا چیز چیز آفرید بدان تا توانایی آید پدید!

از فیلترهای رنگی بیشتر برای مشاهده سیارات استفاده میشود. امروزه با پیشرفت علم و ابزارآلات رصدی- اپتیکی و گسترش دامنه دید در طول موجهای مختلف، دانش و شناخت بشر از تحول منظومه سیاره ای متحول گشته است.لکن هنوز نظریه ی نهائی برای منشاء سیارات برگزیده نشده است. نخستین باری که گالیله چهار قمر بزرگ مشتری را با تلسکوپش دید، در ابتدا آنها را «ستارههای مدیچی» نامید تا از حمایت دوک توسکانی، کوزیمو د مدیچی، برخوردار شود. برای آشنایی با برخی از شکلها توضیح هر کدام را عینا از واژهنامههای دهخدا و معین در صفحه نامهای مشتری ذکر شدهاست.

طوفانهای عظیم قطبهای سیاره مشتری در ماه می 2017 توجه زیادی را به خود جلب کردند؛ این عکس توسط فضاپیمای جونو به زمین مخابره شده و جزئیات طوفانها را نشان میدهد. در این منطقه تعداد بسیار زیادی اجرام فضایی با شکلهای نامنظم قرار گرفتهاند که سیارک نامیده میشوند. اندیشکدهی ایرانزمین، صور فلکی و حرکت اجرام آسمانی را هم از نظر تغییر «پرتوهای کیهانی» و هم از نظر «آماری» یا تطبیق وقایع مهم تاریخی و انسانی و طبیعی با رویداد های کیهانی مهم میداند و «ستاره شناسی» و «ستارهبینی» را که علمی باشد و بر اساس آمار قابل توجه میداند.

لباس های قرمز را می توان با یک یا ترکیبی از چند تا از این رنگ ها پوشید. حقوق برابر در همه زمينه ها دارند. همه إنسانها از هر نژاد، ملت و گروه اتنيكي و قومي، جنس، باور، دين و مذهب، حقوق برابر دارند. اندیشکده ایرانزمین باوردارد که از هیچ پدید آمدن جهان لزوما به مفهوم نفی نیروی برتر در جهان نیست. انديشكده ايرانزمين در فلسفه اجتماعي عميقا معتقد به خردگرايي است و زرتشت را نخستين فيلسوف خردگراي جهان و كتابش گاتها را نخستين نوشته تمثيلي خردگرا در جهان مي داند و اورا بنيانگذار راسيوناليسم اغازين بشري و مبتکر روش دیالکتیک فلسفی به شمار مي اورد.

اندیشکده ی ایرانزمین، «اصالت وجود» را مبنای «حق» موجودات اما، «ساختار وجود» را مبنای «میزان» حق آنها به شمار می آورد. انديشكده ايرانزمين سكولاريسم را شرط لازم و لائيسيته را شرط كافي براي بهبود كشورها و سرزمینهای به شدت مذهب زده إيراني مي داند. بيشتر فرعونها ي مصر باستان داراي هاپلو گروپ پدري R1b هستند ، كه اين واقعيت نشان از مهاجرت تيره هاي إيراني و هندواروپايي باستان مانند كاسپي ها و هيتي ها به مصر باستان است كه از ان در تاريخ مصر با نام مهاجرت هيكسوس ها نام برده شده است. اندیشکده ایرانزمین بر این باور است که عدالت اجتماعی باید در حوزه ملی و تمدنی تعریف شود و بار جهانشمولی را باید از آن گرفت تا خیانت به منافع ملی به بار نیاورد.

از نظر این مکتب جنبشهای چپ در ایران باید ملی شوند و عدالت محور و اگر غیر ملی و جهان وطن باشند این جنبشها جز خیانت به کشور و قربانی کردن منافع ملی در راه منافع مبهم کانونهای قدرت جهانی کاری نخواهند کرد. بر اين أساس مراد از “فر” يا “خورنه” هر فردي در اوستا ، شايستگي ها و ويژگيهاي ان فرد است و نه ارتباط ويژه الهي، آسماني يا فرا زميني. در ادبيات باستاني و همچنين در اسطوره هاي إيراني كه در شاهنامه فردوسي بزرگ تجلي يافته اند، همواره ” همم شاهي و هم موبدي” نقد شده است و از اينرو پادشاه پيشدادي، جمشيد شاه هنگامي كه ادعاي هم شاهي و هم موبدي ( آميزش حكومت و سياست با دين و مذهب ) را مي كند، نكوهش شده است و فر شاهي و فر ايزدي از او پس از اين ادعا جدا مي شود.

اندیشکدهی ایرانزمین برپایه اصالت وجودی انسان برای او حق و همزمان مسئولیت قائل است. برای نمونه، هم انسان و هم جانوران و هم گیاهان برپایه اصالت وجود دارای حق هستند اما، از آنجا که ساختار وجود انسان پیچیده تر است میزان حقوق او نیز بیشتر می باشد. تحقیقات بر روی هیدروژن در این رقابت فضایی میتواند باعث ایجاد فناوریهای جدیدی شود که میتواند با حذف سوخت فسیلی، به جلوگیری از تغییرات آب و هوایی کمک کند و همین حالا هم تقاضا برای آن زیاد است و فرصتی طلایی برای شرکت های ریسک پذیر محسوب میشود تا ثروت زیادی به جیب بزنند.

پذیرش مذهب در نهاد سیاست حتا اگر از دولت هم جداباشد راه را برای شارلاتان های سیاسی برای سوء استفاده از برخی عقاید خرافی عوام و پوپولیسم مذهبی برای رسیدن به قدرت باز می کند. اما با گذشت مدتی باز حرص و طمع به سراغ فاکسی آمده تصمیم می گیرد از مزرعه های سه کشاورزی که نزدیک بیشه هستند دزدی کند. در همۀ متون کهن ایرانی به ازدواج از راه پاک سفارش شده است. انديشكده ايرانزمين بر اساس فرهنگ اصيل ایرانی بويژه بر اساس فلسفه زرتشتي و اصول مندرج در تمام گات ها بويژه در بند هاي پنج، ده و يازده از هات سي و يكم گات ها يا سخنان زرتشت ، معتقد به گزينش آزاد و انتخاب آزادانه مردم است از اينرو بر مردمسالاري يا گزينش و انتخاب ازادانه مردم در همه امور تأكيد دارد.

2 بنابراین همانگونه که انرژی از زمان به دست می آید، ماده و ذرات بنیادی و انواع گوناگون آنها نیز همگی محصول زمان هستند. اندیشکدهی ایرانزمین، «پرتوهای کیهانی» را شامل «ذرات بنیادی» میداند که بر روی ارگانیسم زنده و ماده دارای کنش و واکنش هستند. اندیشکدهی ایرانزمین، «شش لپتون» را شامل «الکترون»، «الکترون نوترینو»، «میون»، «میون نوترینو»، «تاو» و «تاو نوترینو» میداند. اندیشکدهی ایرانزمین، «شش کوارک» را شامل «کوارک بالا»، «کوارک پایین»، «کوارک افسون»، «کوارک شگفت»، «کوارک سر» و «کوارک ته» میداند.

اندیشکدهی ایرانزمین، «شش بوزون» را شامل «گلوئون»، «فوتون»، «گراویتون»، «بوزون Z»، «بوزون W» و «بوزون هیگز یا H» میداند. اندیشکدهی ایرانزمین چهار نیروی بنیادی طبیعت شامل «نیروی هستهای ضعیف»، «نیروی هستهای قوی»، «نیروی الکترومغناطیسی» و «نیروی گرانش» را به رسمیت میشناسد. مرحله چهارم که برخی کشورها کم کم به آن دارند وارد می شوند، کم کردن مرزهای «ساینس فیزیک» با «فلسفه» از راه «فلسفه تحلیلی» است. جو از مخلوطی از گازها، عمدتاً متان منجمد، آمونیاک و گازهای دیگر ساخته شده است.

نکته جالب دیگر در مورد “تپههای شنی” این است که میکروبها هنوز میتوانند در بنیان آنها پنهان شوند، در برابر اشعه و بادها محافظت شوند، در غیر این صورت به راحتی از سطح سیاره منتشر میشوند. در واقع دمای جوّ زهره حدود 480 درجه سانتیگراد است که از دمای سطحی وجویّ هر سیاره ای در منظومه شمسی بیشتر است در این دما سرب به راحتی ذوب می شود! از اینرو ناسیونال سوسیالیسمی که نژاد پرست و راسیست نباشد قابل پذیرش است. اندیشکدهی ایرانزمین برپایهی نظریهی جهانهای متعدد (مالتی ورس) هارتل-هاوکینگ، وجود «بعد مینوی» انسانی را که در اوستا آمده محتمل میداند.

اندیشکدهی ایرانزمین برای انسان، جانوران و گیاهان و زیست بوم و کیهان، اصالت وجودی قائل است اما اصالت ماهیت را تنها برای «انسان ایرانی و انسان هندوایرانی و اروپایی» در نظر میگیرد. اندیشکدهی ایرانزمین برپایه نظریه جهانهای متعدد (مالتی ورس) هارتل-هاوکینگ، مفهوم «جهان مینوی» در اوستا و «جهان مُثُل» افلاطون را توضیح میدهد. اعضای ، افرادی هستند که در جهان وجود دارند و البته اشیای مختلف میتوانند در جهانهای مختلف وجود داشته باشند.

اندیشکده ایرانزمین برپایه نظریه هارتل-هاوکینگ می پذیرد که امکان پدید آمدن جهانهای متعدد (مالتی ورس) با قوانین فیزیکی همانند جهان ما و یا حتا با قوانینی متفاوت ازجهان ما پس از انفجار بزرگ یا مهبانگ (بیگ بنگ) وجود دارد. اين مهاجرت عامل انتقال فرهنگ و فلسفه ميترايي -زرواني به مصر باستان بوده است تا جایی که حتا پاژنام پادشاهان مصر باستان «فرعون» است که تلفظ دیگری است از «فَرَ اونا» اوستایی به مفهوم «دارندگان فر» است. از روایات معراج بهدست میآید که درخت طوبی در آسمان ششم و بیتالمعمور در آسمان چهارم و کوثر و سدرةالمنتهی در آسمان هفتم قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید