شکوفایی علوم در تمدن اسلامی + دانلود فایل – کافه لینک

به گزارش ایمنا، روزنامه تعادل در مورد مأموریت ۲ ساله کاوشگر ناسا در «مریخ» نوشت: «استقامت» که بخش مهمی از مأموریت ۲.۷ میلیارد دلاری «مریخ ۲۰۲۰» ناسا محسوب میشود، بزرگترین و پیچیدهترین کاوشگری است که تاکنون به سیاره مریخ ارسال شده و قرار است یک مأموریت ۲ ساله را برای جستوجوی علائم حیات و آمادهسازی مقدمات برای دیدارهای آتی انسانها بر سطح این سیاره سرخ آغاز کند. یکی از اساسی­ ترین عوامل در ساختار سیاره زمین اقلیم است و بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات در سطح گسترده­ ای متأثر از شرایط اقلیمی می­ باشد.

اینکه چطور این سیاره این قدر از خورشید دور شد؟ هر یک بار گردش این سیاره به دور خورشید معادل ۶۸۷ شبانهروز زمین به درازا میکشد و طول شب و روز آن از زمین کمی طولانیتر است. با وجود اینکه تاکنون هشت کاوشگر روانه مریخ شدهاند اما هنوز هیچ صدایی بهطور مستقیم از این سیاره به زمین مخابره نشده است؛ اما کاوشگر استقامت به زودی این موضوع را تغییر خواهد داد. جستوجوی نشانههایی از حیات باستانی در مریخ، فراهم کردن زمینه برای مأموریتهای آتی سرنشیندار به این سیاره سرخ به پرواز در آوردن اولین بالگرد در جهان فرازمینی و مخابره صدای مریخ به زمین از اهداف کاوشگر استقامت در این مأموریت است.

قطرهای آب پیدا نمیشد، و اگر تمام قشر زمین نفوذپذیر همچون گل رس بود، تمام آبی باران در سطح زمین باقی میماندند و آلوده و متعفن میشدند و عرصهی زمین را بر موجودات (بخصوص انسان) تنگ میکردند، و بهجای اینکه مایه حیات باشد مایه نابودی و به هم زدن تعادل محیط میشدند. انقلاب صنعتی توان کشورهای اروپایی را چند برابر کرد دگرگونی درحوزه سیاسی اجتماعی وفرهنگ به وجود آورد ومبنای دگرگونی های نظامی وسیاسی شد.یعنی اگر در زمان صفویان افشاریه زندیه احساس نیاز می شد وما مطابق با اروپاییان حرکت می کردیم همانطوری که اروپاییان در فرهنگ ایران کندوکاو می کردند ما هم احساس نیازمندی می کردیم عقب نمی ماندیم ودر دوره قاجاریه آنقدر امتیاز نمی دادیم و در زمان عباس میرزا ازروسهاشکست نمی خوردیم .

۲ــ شیوهٔ به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه، زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟ کار اسطرلاب تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و یا موقعیت ستار ه ها، سیارات، ماه و خورشید در زمان های مختلف سال است. البته سرانجام کاوشگر استقامت از عهده انجام این کار پیچیده برآمد و روی سطح مریخ مستقر شد. کاوشگر استقامت پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰ (نهم مرداد ۱۳۹۹) زمین را به مقصد سیاره سرخ ترک کرد. قطر مریخ نزدیک به یکدوم قطر زمین و برابر ۶۷۹۰ کیلومتر است.

ابر های گردان در این سیاره به خاطر انواع مختلف گاز های کمپیاب رنگارنگ بوده و یک ویژگی مهم در ابر ها چرخان آن لکه قرمزی است که نمایشگر طوفانی غول پیکر به عرض بیش از ۱۶ هزار کیلومتر است. خورشید که یک ستاره است جهت های جغرافیایی را تعیین نمود. یکی دیگر از کاربردهای ماهواره ها،(GPS ) تعیین موقعیت و مسیریابی است. می توان زمان محلی را تعیین کرد. دانشمندان بر این باورند که این سیستم شباهتهای زیادی با منظومه شمسی طی زمان شکل گیری خود در 4 میلیارد سال قبل دارد.

این زمان که به هفت دقیقه وحشت معروف شده است هفت دقیقهای سختی است که کاوشگر کیوروسیتی در سال ۲۰۱۲ بر سطح مریخ فرود آمد. ماهواره ها بر اساس نوع مأموریت وکاربرد در ارتفاع متفاوتی به دور زمین می گردند.کار ماهواره های مخابراتی، امکان ارتباطات تلفنی، ارسال برنامه های رادیو و تلویزیونی و امواج راداری است. ماهواره های هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوا، به هواشناسان کمک می کنند. 2جنگل های بارانی استوایی چند طبقه اند .

این ربات ۶ چرخ همچنین چند نمونه از مکانهای قابل مطالعه و امیدوارکننده جمعآوری و ذخیره میکند. همچنین یکی دیگر از ابزارهای مریخنورد ناسا موسوم به MOXIE از جو نازک مریخ که دارای ۹۵ درصد کربن دیاکسید است، اکسیژن تولید میکند. آنها میانگارند که این حلقهها در پی نزدیک شدن یک ماهک (قمر) به کیوان و فروپاشی آن ماهک در اثر گرانش کیوان پدید آمده اند. مقابله امسال سیاره برجیس در تاریخ 6 فوریه(17 بهمن) اتفاق افتاد.این یک برخورد نزدیک معمولی سیاره برجیس ز با زمین ( با فاصله حدود 650 میلیون کیلومتر) نمی باشد ، زیرا در فوریه 2015 سیاره برجیس بر روی لبه خورشید خورشید قرار دارد .

این هفت دقیقه زمانی است که طول میکشد سرعت کاوشگر از سرعت ورودی ۲۰ هزار کیلومتر در ساعت که به جو مریخ میرسد به سرعت پایینتری که از سرعت پیادهروی کمتر است، کاهش یابد. هنگامی که زمین ما بین ماه و خورشید قرار میگیرد و سایه زمین به صورت کامل بروی آن قرار میگیرد ماه به رنگ قرمز دیده می شود. بعلت رفتن مردم و کشاورزان به جنگ عمران و آبادانی صورت نگرفت. بیش از 90 درصد این سنگ های فضایی در ناحیه ای به نام کمربند اصلی سیارک ها، که بین مدار مریخ و مشتری واقع شده است، تمرکز یافته اند.

گروه اول که شامل تیر(عطارد)، ناهید(زهره)، زمین(ارض) و بهرام(مریخ) است را سیاره های سنگی(درونی) می نامند. مدیر انجمن نجوم آماتوری اضافه کرد: هزاران سنگ ریز و درشت بین مدار سیارات بهرام و برجیس قرار دارند که بقایای بجا مانده از ابتدای شکل گیری سامانه خورشیدی اند و بر اساس قاعده Titius-Bode، موقعیت این اجرام پیش بینی و سال ۱۸۰۱ میلادی اولین آنها Ceres کشف شد اما چهارمین سیارک کشف شده Vesta، تنها سیارکی است که در فهرست روشنترین اجرام سیارکی منظومه ما قرار دارد.

بر اساس این گزارش، مِرّیخ (از عربی) یا بهرام چهارمین سیاره در منظومه خورشیدی است که در یک مدار طولانیتر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید میچرخد. دانشمندان موفق به کشف مولکول آلی الکل متیلیک(متانول) در صفحه پیش سیارهای TW Hydrae شدند. دانشمندان هستهای در آزمایشگاههای فیزیک حتیالامکان انرژی مصرف میکنند تا پلاسماها را بههم پیوند داده و انرژیهای آزاد شده باقیمانده از این فرایند را برداشت کنند. هر ایستگاه بادسنجی حداقل دارای سه حس گر بادسنج است که در ارتفاع ۱۰ ، ۲۰ و ۴۰ متری نصب شده و سرعت باد را اندازه گیری می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید