مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

انتقاد: بسیاری از چیز هایی را که درباره ی منظومه ی شمسی می دانیم می توان بر اساس فرضیه فن وایتس زکر توضیح داد، اما سؤال های بسیاری نیز بی پاسخ می ماند. همانطور که پیشتر گفته شد ما مفاهیم را توضیح دادیم و بیان کردیم که این نماد ها بیانگر چه وضعیتی هستند بنابر این از ذکر مجدد این مفاهیم خودداری میکنیم. از آنجاییکه بسیاری از کمیت های آن مانند زمین است (قطر آن تنها 650 کیلومتر از زمین کمتر است) آنرا خواهر زمین هم خوانده اند وقبلا” تصور بر این بوده که زیر ابرهای آن مانند زمین تمدنی هوشمند وجود دارد.زهره با دمایی که دارد وهمه جایش چه شب وچه روز تقریبا”470 درجه است بیشتر به جهنم شبیه است تا زمین.برخلاف سیاره تیر که دیدنش بسیار مشکل است سیاره زهره را تقریبا” همه انسانها بدلیل درخشندگی خیره کننده اش حداقل یکبار دیده اند هرچند شاید آنرا نشناخته باشند.

ناهید در مداری که از همه سیارات دایروی تر است بدور خورشید می چرخد (کمترین خروج از مرکز را دارد)بطوریکه فاصله آن با خورشید طی یک دوره تنها بین 107 تا 108 میلیون کیلومتر تغییر می کند.نزدیکترین فاصله آن با زمین 42 میلیون کیلومتر ودورترین فاصله آن یعنی زمانیکه در سمت دیگر خورشید است به 257 میلیون کیلومتر می رسد بنابراین تغییرات اندازه ظاهری آن بسیار زیاد است ودر حالت نزدیکی قطر ظاهری آن 6 برابر بزرگتر از زمانیکه دور است می باشد.علاوه بر مدار دایروی ٬شکل ظاهری آن نیز بدلیل چرخش خیلی کند (سرعت وضعی آن تنها 6.5 کیلومتردرثانیه است در مقایسه بازمین که این سرعت 30 کیلومتر در ثانیه است) برخلاف دیگر سیارات که قطر استوایی بیشتری دارند بسیار دایروی است.هسته این سیاره وزمین ترکیبی از آهن ونیکل است در حالیکه هسته تیر ومریخ آهنی است.

همه رخسارهای زهره براساس توافق اتحادیه بین المللی اخترشناسان به نام زنها نامیده شده اند. قاره بزرگتر در شمال زهره موسوم به “ایشتارترا” است که نام الهه عشق در بابل است. دومین سیاره منظومه شمسی بعد از تیر٬ سیاره زهره (عربی)یا ناهید(فارسی) است.بعد از ماه و خورشید پرنورترین جسم آسمانی است وهر از چند گاهی نظر مردم را به خود جلب می کند.ونوس که معادل لاتین زهره است به معنای الهه زیبایی وعشق است.یونانیها آنرا آفرودیت وبابلیها آنرا ایشتار می نامیدند.این سیاره 1600 سال قبل از میلاد هم شناخته شده بوده وظاهرا” اقوام مایا آنرادر روز هم رصد می کرده اند.

نیمی از این مدت در سمت راست خورشید(از دید زمینیان) بوده وهنگام صبح دیده می شود ونیمی دیگر در سم چپ خورشید بوده وشامگاهان دیده می شود.عامه مردم در حالت اول آنرا ستاره صبحگاهی ودر حالت دوم ستاره شامگاهی می نامند. همچنین باید گفت که این مشاهدات را باتوجه به بیشترین کشیدگی و یا گریز مداری سیاره ی زهره نسبت به خورشید انجام گرفته شده است. در این دو مقداری که برای دو سیاره ی زمین و زهره در نظر گرفته ایم مقدار مسفوت طی شده ای که این دو سیاره در مدار خود طی کرده این را یکسان دانسته ایم.

دقیقاً مماس با مدار سیاره ی زهره است. سرعت باد بیش از 3 متر در ثانیه با بهبود تهویه و افزایش تبخیر به طور کلی بر کیفیت هوای شهر تأثیر مثبت می گذارد. میدان مغناطیسی مشتری بسیار قوی تر از میدان مغناطیسی زمین میباشد زیرا مشتری بسیار بزرگ تر و با سرعت بیشتری به دور خود میگردد. قهرمانان بازی به سرعت میفهمند که قطاری که در ابتدای بازی سوارش بودند و حالا به وسیله بچهای به نام تینا نابود شده، کلید تالار گنج را به همراه داشته است.

لحظه ای در طول نبرد نهایی انتقام جویان: پایان بازی وجود دارد: که به نظر خوب می رسید، به ویژه بین طرفداران زن تفاوت زیادی داشته است. با کمک یک دوربین شکاری متوسط می توان دوره هلالی آنرا تعقیب کرد وبکمک تلسکوپ بجز هلالهای آن هیچ عارضه سطحی قابل ملاحظه ای دیده نمی شود ودلیل آن هم وجود ابرهای غلیظ در جو سیاره است.ویژگیهای ظاهری ابرها زمانیکه در نور ماوراءبنفش مشاهده می شوند بهتر مشخص است.گرچه بکمک تلسکوپ نمی توان سطح ناهید را مشاهده نمود ولی بکمک امواج راداری که از جو آن عبور می کنند می توان به بررسی عوارض سطحی آن پرداخت.مااکنون توانسته ایم با استفاده از فضاپیما های ویژه به تهیه نقشه های دقیق از سطح ناهید بپردازیم.

این سیاره بیشتر شامل مایعات در حال چرخش است، به طوری که یک فضاپیما جایی برای فرود روی اورانوس نخواهد داشت، همچنین این فضاپیما نمیتواند بدون آسیب از طریق جو اورانوس بر فراز این سیاره حرکت کند. اما این نکته را در نظر داشته باشید که بدلیل اینکه بطلمیوس اغلب مشاهدات خود را همان طور که در جدول به چشم میخورد بطلمیوس غالباً در بازه های زمانی صبح و غروب ثبت کرده است که این امر باعث میشود خطا در محاسبات به حداقل کاهش پیدا کند.

حال برای اینکه تعریف واضح و روشنی از این مفهوم بدست بیاوریم میپردازیم به بررسی این نظریه از تعریف بطلمیوس. حال بطور خلاصه شرایط فیزیکی و همچنین فاصله سیارات منظومه شمسی را به ترتیب، از نزدیکترین سیاره به خورشید تا دورترین آنها شرح می دهیم، در انتها توضیحاتی از پلوتوی نگون بخت هم که چند سالی است از بین سیارات منظومه شمسی حذف شده می نویسیم. در مطالعه و بررسی کتاب المجسطی به این نکته پی برده میشود که بطلمیوس مشاهدات خود را حقیقتاً در برخی از موارد از دانشمندان هم عصر خود نیز وام گرفته است برای مثال بطلمیوس در فصل چهارم رساله ی دهم خود از مشاهدات منجم یونانی هم دوره ی خود یعنی تیموخارِس بهره گرفته است چرا که تیمو خارس نیز به مشاهده ی وضعیت مداری سیاره زهره نسبت به دیگر اجرام پرداخته است.

دوره چرخشی اولین بار در مقارنه سال 1961 بکمک امواج راداری با استفاده از یک آنتن 26 متری در کالیفرنیا٬ رصدخانه رادیویی جردل بانک انگلیس ویک رصدخانه در شوروی سابق محاسبه شد.در سال 1964 نیز با استفاده از پدیده دوپلر متوجه حرکت معکوس سیاره از شرق به غرب شدند. اما ما فقط به این امر بسنده نکردیم و برای این که صحت و دقت بررسی بطلمیوس را بدست بیاوریم به رجوعی کردیم به آرشیویی که در مورد گردش مداری و یا انتقالی سیاره ی زهره از سال 1954 موجود است نتیجه ی بدست آمده بسیار جالب و نشان دهنده ی این است که میزان دقت بطلمیوس تا چه حد بوده است.

اگر چه بطلمیوس در رساله ی نهم و دهم که منبع به بررسی این مشاهدات در کتاب المجسطی مدار دو سیاره از سیارات منظومه ی شمسی یعنی سیاره ی عطارد و زهره پرداخته است ولی ما هم میخواهیم با کمک مشاهدات بطلمیوس و دقتی که در ثبت این وقایع بکار برده شده است بار دیگر آن ها را مطالعه کنیم و در عین حال از اشتباهاتی که بطلمیوس در ثبت مشاهدات خود داشته است مطلع گردیم و تا حد امکان آن ها را به شیوه ای صحیح مورد بررسی قرار دهیم. آنها دوستانی وفادار و صادق هستند كه جنبه منفی این وفاداری تعصب بیش از حد به خرج دادن است.

دیدگاهتان را بنویسید