ناسا ویدیویی جذاب از سفر بر فراز سیاره مشتری منتشر کرد [تماشا کنید]

سطح اروپا مسطح، دارای شکاف و یخی می باشد. عکسی ترکیبی از قمر اروپا (Europa) که با کنار هم گذاشتن 12 فریم مختلف به دست آمده است؛ اروپا قمر مشتری بوده و به عنوان یکی از اصلیترین کاندیداهای میزبانی حیات در منظومه خورشیدی ما شناخته میشود. همانطور که پیشتر بیان شد، تنها در یک آیه از قرآن، آن هم بهصورت تلویحی از وجود «هفت زمین» سخن به میان آمده است: اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (طلاق/12)؛ خداوند همان کسى است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. چندین هزار سیاره در اطراف ستارگان (سیارات برونخورشیدی یا برونسیارهها) دیگر در کهکشان راه شیری کشف شدهاند: تا تاریخ یکم ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ۴٬۷۷۷ سیارهٔ برونخورشیدی در ۳۵۳۴ سامانهٔ سیارهای (که ۷۸۵ تا از آنها سامانههای چندسیارهای هستند) کشف شده که اندازههای آنها از سیاراتی در اندازهٔ کمی بزرگتر از ماه تا غولهای گازی با بزرگی دوبرابر مشتری متغیر است.

در سال ۲۰۰۶ اتحادیهٔ بینالمللی اخترشناسی تعریف توافقشدهای برای سیارههای درون منظومهٔ خورشیدی اعلام نمود که کمی بحثبرانگیز است زیرا بسیاری از اجسام با جرمی در حد سیاره را بر پایهٔ داشتن یا نداشتن حرکت مداری، شامل نمیشود. مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارههای بیرونی منظومه شمسی هستند. پنج سیاره سنتی منظومه شمسی که قابل دیدن با چشم غیر مسلح هستند؛ از دوران باستان شناختهشده بودند و تأثیرات مهمی بر افسانهشناسی، کیهانشناسی دینی و اخترشناسی باستانی گذاردهاند.

آنان ۷ روز هفته را منتسب به ۷ سیاره باستانی میدانند که عبارتند از: خورشید، ماه، مریخ، عطارد، بهرام، ناهید و کیوان. این سیارات به ترتیب فاصله از زمین (به ترتیب بطلمیوسی اما با نامهای امروزی) عبارتند از: ماه، تیر، زهره، خورشید، بهرام، مشتری و کیوان. روی زمین با هیچ ترن هوایی نمیتوانید سرعت ۲۰۹ هزار کیلومتر بر ساعت را تجربه کنید، با این حال فضاپیمای جونو در ماه ژوئن در هنگام عبور نزدیک از سیاره مشتری به چنین سرعتی دست پیدا کرد و حالا ناسا این ماجراجویی مهیج را در یک ویدیوی جالب منتشر کرده است.

ناسا اعلام کرد کوچکترین شی ای که از این فاصله با این دوربین ها گرفته شده است حدود ۲۵ فوت بوده است اما زمانیکه کاوشگر پایین تر می آید این دوربین ها می توانند تصاویر اشیاء ۳ فوتی را نیز بگیرند. یک عکس نوعی هابل از ترکیب چند عکس سیاه و سفید به نمایندگی رنگ های مختلف نور به وجود می آید. ترکیب شیمیایی زمین چگونه است؟ برای یونانیها و رومیها هفت سیاره شناختهشده وجود داشت که همگی بر اساس قوانین پیچیدهای که بطلمیوس مطرح کرده بود، به دور زمین میچرخیدند.

در سده نخست پیش از میلاد، در دوران هلنیستی، یونانیها شروع به ابداع مدلهای ریاضی خود برای پیشبینی موقعیت سیارات نمودند. در دوران باستان اخترشناسان متوجه شدند که بر خلاف ستارگان ثابت که موقعیت نسبی ثابتی در آسمان دارند؛ برخی از نورها در پهنه آسمان حرکت میکنند. بر خلاف بابلیها که بر روشهای محاسباتی متکی بودند، این مدلها بیشتر هندسی بودند و در نهایت نظریات بابلیها را در سایه جامعیت و پیچیدگی خود قرار دادند. شازده کوچولو در ایران از اقبال خوبی در طی سالیان اخیر برخوردار بوده است و جامعه ی ادبی ایران و مردم اهل مطالعه ی ایران نسبت به ارزش های این کتاب آگاه شده اند و مطمئنا بارها و بارها شما چاپ های مختلف با ترجمه های متعدد از این کتاب را دیده اید.

البته در برخی از این فضاهای خالی حلقه های بسیار باریکی قرار دارند. بنا بر تعاریف اتحادیه بینالمللی اخترشناسی، هشت سیاره در منظومهٔ خورشیدی وجود دارند. اجرامی انگشت شمار نیز وجود دارند که با حرکات عجیب و ظاهر غریب ذهن کنجکاو او را تحریک می کنند. سیاره رنگارنگ و معروف مشتری صدها سال است که منجمان را کنجکاو کرده تا حقایق علمی نهفته در ابرهای پیچشی و بینظیرش را پیدا کنند و حالا، فضاپیمای جونو ناسا که برای بررسی این سیاره فرستاده شد بود، بار دیگر ما را شگفت زده کرد.

زمین: 40 سال پس از آنکه عکس معروف «تیله آبی» نشان داد که سیاره ما از فاصله دور چطور به نظر میرسد، ناسا این نسخه به روز شده آن را منتشر کرد؛ عکسی که توسط ماهواره NPP گرفته شده است. سَیاره یک جرم آسمانی است که در حرکتی مداری به دور یک ستاره یا بقایای ستارهای میگردد؛ جرم آن به اندازهای است که تحت تأثیر نیروی گرانش خود گِرد شود؛ اما آن آنقدر زیاد نیست که سبب همجوشی هستهای شود و طبق نظر اتحادیهٔ بینالمللی اخترشناسی اما نه همهٔ دانشمندان سیارهشناس همسایگی خود را از سیارکها پاکسازی کردهباشد. نوشته شدهاست شامل لیستی از طالعها و روابط آنها با پدیدههای آسمانی مانند حرکت سیارات است.

اگر چه هشت تا از سیارات که پیش از سال ۱۹۵۰ کشف شدهاند، همچنان در این تعریف نو نیز سیاره محسوب میشوند، برخی از اجرام آسمانی همچون سرس، پالاس، جونو و وستا (اجسامی در کمربند سیارک خورشیدی) و پلوتون (نخستین جسم فرا نپتونی کشفشده) که زمانی توسط جامعهٔ علمی به عنوان سیاره شناخته میشدند؛ در تعریف کنونی دیگر سیاره محسوب نمیشوند. «سیارهٔ ناهید: یک قدم تا جهنم». در نیمکره شمالی، کربن دی اکسید کاملا در اتمسفر ناپدید میشود و یک کلاهک آب و یخ پشت سر خود باقی میگذارد.

این مأموریت همچنین شواهدی در مورد وجود آب در مریخ ، مخفی شده در زیر کلاهک های قطبی به ارمغان آورد. این ماهواره ها به ترتیب چهارمین ، ششم ، اولین و سومین ماهواره های طبیعی بزرگ در منظومه شمسی هستند که تقریباً 99.997٪ از کل جرم در مدار مشتری را شامل می شوند ، در حالی که مشتری تقریبا 5,000 برابر جرم بیشتری نسبت به قمرهای گالیله دارد. یک چرخش در محور آن تقریباً 24 ساعت طول می کشد و گذر کامل مداری 365 روز طول می کشد که در مقایسه با نزدیکترین سیارات همسایه بسیار طولانی تر است.

ترتیب سیارات در منظومه شمسی، با شروع از نزدیکترین به خورشید و شمارش به سمت بیرون به شرح زیر است: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و سپس سیاره احتمالی نهم. شرح دلاوری بهرام گور و انصاف و مردمداری این پادشاه ساسانی آمده و داستان زندگی وی (بهرام گور) همواره الهامبخش شاعران و عارفان دوران بوده است. نخستین تمدن شناختهشدهای که نظریهای کاربردی در مورد سیارات داشتند، بابلیها بودند که در هزارههای نخست و دوم قبل از میلاد در منطقه میانرودان (بینالنهرین) زندگی میکردند. تخمین سهم هر یک از منابع صحرایی تولید گرد و غبار در اطراف ایران برغلظت PM10اندازهگیری شده در ایستگاه های سنجش آلودگی شهر تهران توسط گیوه چی (18) نشان داد که در دوره مورد مطالعه عمده گرد و غبار تهران از صحاری عراق و سوریه وارد شده است، به طوری که صحاری شمال عراق وشرق سوریه به ترتیب 55%و30% گرد و غبار وارده به تهران را به خود اختصاص می دهند (19). از نتایج جالب توجه در شناسایی خاستگاه های تولید طوفان های گرد و غبار در خاورمیانه با بهره گیری از سنجش از دور توسط کریمی و همکاران (20) آن است که بیش ترین سهم تولید طوفان گرد و غبار برای کشورهای عراق، سوریه، عربستان سعودی، ایران، اردن و ترکیه می باشد که کشورهای عراق و سوریه بیش ترین سهم را دارا می باشند.

سوزنبان گفت: مسافرها را به دستههاى هزارتایى تقسیم مىکنم و قطارهایى را که مىبَرَدشان گاهى به سمت راست مىفرستم گاهى به سمت چپ. فیثاغوریها در سده ششم و پنجم پیش از میلاد نظریهٔ سیارهای مستقل خود را ارائه داده بودند، که متشکل از زمین، خورشید، ماه و سیاراتی بود که به دور یک آتش مرکزی واقع در مرکز جهان در گردش هستند. مول.اپین یک جفت لوح به خط میخی مربوط به سده هفتم پیش از میلاد است که حرکات خورشید، ماه و سیارات را در طول سال ترسیم میکند. یک گلی هست که گمانم مرا اهلی کرده باشد. انصاری دمشقی در کیهان­نگاری خود این موضوع را به­خوبی تشریح کرده است.

ستاره شناسان از طریق دادههای رصدخانه اشعه ایکس «چاندرا» برای نخستین بار ساطع شدن اشعه ایکس توسط سیاره اورانوس را تایید کردند. نزديكترين ستاره به منظومه شمسي هم حدود 4 سال نوري با ما فاصله دارد.محل دورترين ستاره شناخته شده در جهان هم 15 ميليون سال نوري با ما فاصله دارد. علت هم این است که اگزوپلنت یاد شده در فاصله ای به دور ستاره خود می گردد که دمای مناسب برای وجود آب به شکل مایع در سطح آن ایجاد می شود. سطح دیون پر از دهانههای برخوردی است بهطوریکه قطر دهانههای آن به ۱۰۰ کیلومتر هم میرسد. در اواخر سدهی ۱۸۰۰ عرض این لکه حدود ۵۶,۳۲۷ کیلومتر برآورد شد که چهار برابر قطر زمین است.

در سده سوم پیش از میلاد، آریستارخوس ساموسی یک سامانه خورشید مرکزی پیشنهاد نمود که مطابق آن، زمین و سایر سیارات به دور خورشید میگشتند. اگرچه ایده گردش سیارات به دور خورشید بارها پیشنهاد شدهبود، اما تا سدهٔ هفدهم طول کشید تا این نظریه توسط مشاهدات نجومی تلسکوپی انجامشده توسط گالیلئو گالیله تأیید شود. به گفته استیون ووت از دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز، دما در نواحی گوناگون سیاره متفاوت است و در فاصله بین 160 درجه (بسیار داغ) تا منفی25 درجه (یخبندان) متغیر می باشد.

به ترتیب افزایش فاصله از خورشید، چهار سیارهٔ سنگی عطارد، زهره، زمین و مریخ قرارگرفتهاند و پس از آنها چهار غول گازی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون قرار گرفتهاند. از میان آنها بیش از ۱۰۰ سیاره هماندازهٔ زمین هستند که فاصلهٔ ۹ تای آنها از ستارههایشان به اندازهٔ فاصلهٔ زمین از خورشید، یعنی در محدودهٔ کمربند حیات است. در این شیوه رابطة علت و معلولی بر مبنای توالی زمانی و مجاورت فضایی میان دو رویداد شکل می­گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید