نحوه استفاده و کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

نامیده میشود. این ((سیاره)) درخشان بیش از هر سیاره دیگر ، به ((سیاره زمین|زمین)) نزدیک میشود و در نزدیکترین نقطه به 42 میلیون کیلومتری ما میرسد. سیاره کشف شده بوسیله مجموعه ای از تلسکوپ های زمینی شناسایی شده و جزئیات مربوط به آن نیز در ژرنال Nature این هفته به چاپ رسید. این رصدخانه های فضایی در پی ردیابی آثار گازهای جوی مانند متان و حتی نشانگرهای کلوروفیل، رنگدانه های گیاهان زمینی که نقشی حیاتی در فتوسنتر بازی می کنند، برخواهند آمد.

با استفاده از این نرم افزار کاربران میتوانند یک تورمجازی برروی سیاره سرخ داشته باشند و حتی مریخ نورد کنجکاوی مجازی را به سمت مقصدهای مختلف از جمله تپه و درهها هدایت کنند. نظریه دیگر که با نام مه گسست شناخته میشود، بیان میکند که جهان تا نقطهای گسترش پیدا خواهد کرد که جاذبه به تمامی معنی خود را از دست میدهد و کیهان به معنای دقیق کلمه از هم فرومیپاشد و حتی ذرات موجود در اتم نهایتاً به صورت شناور از یکدیگر دور خواهند شد. این بار محققین دانشگاه آریزونای آمریکا با بررسی دقیق این رگ ها و جمع آوری اطلاعات بیشتر متوجه شدند که آب این سیاره احتمالا غیر قابل آشامیدن است و حتی ممکن است آبی در آنجا وجود نداشته باشد.

هامیلتون گفت: “ذرات یخی در حلقههای معروف کیوان خیلی بزرگتر و سنگینتر از آن هستند که به طور قابل ملاحظهای با این روند شکل گیرند، به همین دلیل بیهنجاریهای مشابه در آنجا مشاهده نمیشود.” “یافتههای ما بر طبق اثرات سایه ممکن است جنبههایی از شکل گیری سیارهای را روشن کند. زیرا ذرات غبار باردار باید به صورت تودههای بزرگتر ترکیب شوند، تا این که در نهایت سیارات و ماهها شکل گیرند.” غباری که حلقههای کم رنگ هرمز را تشکیل میدهد، در زمانی که ذرات باقی مانده در فضا به صورت ماههای داخلی کوچک به ترتیب از نزدیکترین تا دورترین: آدراستیا، متیس، آمالتیا و تبه فروپاشی کردند، شکل گرفتند.

سیاره های داخلی (سیاره هایی که نزدیک به خورشید به دور آن می گردند) به طور کامل با سیاره های خارجی (سیاره هایی که دور از خورشید به دور آن می گردند) متفاوتند. زحل علاوه بر حلقه های خود ۶۲ قمر دارد که تیتان با قطر ۵۱۵۰ کیلومتر بزرگترین آنهاست. زمین کره ای است که قطر آن حدود 13 هزار کیلومتر است. یکی از شاخص ترین سیارک هایی که در سال های پیش رو پذیرای احتمالی تجهیزات استخراج کننده خواهد بود 3554 آمون (3554 Amun) نام دارد، این جرم فضایی با قطر فقط دو کیلومتر که در سیزدهم اسفند 1364 کشف شد، یکی از کوچک ترین سیارک های نوع M – سیارک هایی که مملو از نیکل، آهن و دیگر عناصر شناخته شده هستند ـ محسوب می شود که در حال گردش به دور خورشید است.

موادی جلادار، غیرشفاف و قابل گداختن و عناصر یا ترکیبهایی شیمیایی که محصول فرآیندهای غیر آلیاند و در طبیعت یافت میشوند.در قرآن کلمات فلز و معدن به کار نرفته است،اما به دو فلز بسیار پرکاربرد در سیاره زمین اشاره میشود، به طوری که آهن(حدید) شش بار،مس(نحاس) یک بار و نیز مس گداخته(قطر) دو بار به کار رفته است. مریخ به سیاره سرخ معروف است و دلیل این نامگذاری هم به دلیل وجود زنگ آهن در سطح آن است. هم چنین این سیاره می تواند در آینده به عنوان یکی از منابع هلیم-۳ تبدیل شود. این اولین بار است که چنین رنگ سبزی در سیارهای دیگر به غیر از زمین مشاهده میشود.

گفته میشود این سیاره، کنترل اولین ساعت روز شنبه را بر عهده دارد. گفتنی است؛ «مدارگرد ردیاب گاز اگزومارس» که در اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی به مریخ رسید قرارگرفتن آن در مدار صحیح این سیاره بیش از یک سال به طول انجامید. این مدارگرد از ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی شروع به اندازهگیریهای مختلف در سیاره سرخ کرد. این گونه استفاده از اپاستروف بسیار غیر رسمی است. اتمسفر مریخ سرخ رنگ است و از زمین در آسمان شب نیز سرخی آن دیده میشود. به گزارش خبرنگار حوزه علم و فناوری گروه علمی فرهنگی و هنری خبرگزاری صدا و سیما، مریخ که این شبها با درخشش کمنظیرش در آسمان شب خودنمایی میکند سهشنبه گذشته، ۱۵ مهر، به نزدیکترین فاصلهاش با زمین رسید؛ فاصلهای در حدود ۶۲ میلیون کیلومتر که تا سال ۲۰۳۵ میلادی (۱۴۱۴ شمسی) تکرار نخواهد شد.

به خاطر نزدیکی این سیاره به خورشید اگر در طرف رو به خورشید آن (بخشی که روز است) قرار بگیرید به راحتی در دمای ۴۶۵ سانتیگراد پخته خواهید شد و به علت حرکتی وضعی آرامش اگر در طرف شب آن قرار بگیرید آن قدر سرد خواهد شد که در دمای ۱۴۸- سانتیگراد به راحتی مرگ را بر اثر یخ بستن تجربه میکنید. این در حالی است که بیشتر رگه های تیره رنگ در قسمت میانی سیاره مریخ قرار گرفته اند و این یعنی هیچ یخی نمی تواند در آن قسمت ها در روزگاران گذشته آب شده باشد.

به گزارش اول فارس ، آنها می گویند دمای ملایم سطح سیاره بدان معنی است که هرگونه آبی در آن احتمالا در حالت مایع وجود دارد و این موضوع شانس وجود حیات در آن را افزایش می دهد. نخستین مفهومی که می خواهیم بدان اشاره کینم ، مفهوم ادبیات تطبیقی و یا ادبیات جهان است. مِرّیخ یا بَهرام چهارمین سیاره در منظومهٔ خورشیدی است که در یک مدار طولانیتر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید میچرخد.

چهارمین سیاره در منظومهٔ خورشیدی است که در یک مدار طولانیتر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید میچرخد. فاصله این سیاره از ستاره مرکزی چهارده بار کمتر از فاصله زمین از خورشید است. چگالی این سیاره ۲ گرم بر سانتی متر مکعب، چگالی زمین ۵٫۵ گرم بر سانتی متر مکعب و چگالی آب ۱ گرم بر سانتی متر مکعب است. به طور معمول، سیاره ای که در فاصله اینچنینی از این نوع خاص از ستاره ها قرار میگیرد آنقدر داغ می باشد که آب به هرشکلی در سطح آن، به صورت بخار تبدیل خواهد شد. در این وضعیت مریخ و زمین و خورشید روی یک خط قرار میگیرند و زاویهای به رأس زمین که یک ضلعش به سوی مریخ و ضلع دیگرش به سوی خورشید میرود ۱۸۰ درجه خواهد بود.

در نهایت این Crimson Lance است که موفق به باز کردن گنجینه میشوند ولی توسط هیولای غولپیکری که در گنجینه زندانی شده است کشته میشوند. این اشخاص نیازی به محدود کردن فضای نامحدود هستی نمیبینند. بلورهای آمونیاک در فضای بالای زحل باعث این رنگ زرد شده است. پژوهشگران برای این اکتشاف، از یک ابزار بسیار حساس که می تواند تغییرات بی نهایت کوچک در شتاب یک ستاره هنگام کشیده شدن توسط نیروی گرانش سیاره ای در آن اطراف را اندازه گیری کند استفاده کردند. کرهٔ مریخ دو قمر کوچک به نامهای فوبوس و دیموس دارد که ظاهری نابسامان دارند.

این دو قمر شاید شهاب سنگ هستند که در مدار مریخ به دام افتادهاند. این حلقه نیز از سه حلقه تشکیل شده که بقایای میکروسکوپی سه قمر تبه (Thebe)، آمالتئا (Amalthea) و آدرستیا (Adrastea) است. فضانوردان ایستگاه فضایی بینالمللی روزانه دو ساعت ورزش میکنند که این مقدار با ساعات ورزش ورزشکاران نیمهحرفهای برابری میکند. در سال 1655 ، اختر شناسی هلندی موسوم به کریستین هویگنس با تلسکوپی پیشرفته تر زحل را مشاهده کرد و متوجه شد که گوش های زحل در واقع گوش نیستند بلکه حلقه ها به دور زحل کشیده شده بودند هنگامی که زحل حرکت انتقالی خود را به دور خورشید انجام می داد او توانست حلقه ها را از زاویه های مختلفی مشاهده کند ، گاه حلقه ها را از پهلو می دید .

اگرچه اجرام آسمانی باید حداقل ۷۵ بار از مشتری سنگینتر باشند تا توانایی همجوشی هیدروژن را داشتهباشند، اجسامی که تنها ۱۳ برابر از مشتری سنگینتر قادر به همجوشی دوتریم خواهند بود. به گفته David Charbonneau از مرکز اخترفیزیک هاروارد اگر بخواهیم راجع به این سیاره به زبان نجومی سخن بگوییم باید گفت که ” این سیاره در بلوک ماست” و به این بدین معناست که در همسایگی کیهانی ما قرار دارد.

برای مقایسه باید بدانید هزار و سیصد کره زمین درون سیاره مشتری جای میگیرند. با روش رادیواکتیو ، مشخص شد که در نسل های پیدا شده ، شناخته شده در پوسته زمین ، نزدیک به 4 میلیارد راکی تبدیل می شود. این گاز که بویی شبیه تخم مرغ گندیده دارد به وسیله ی تجزیه ی باکتری ها در محیطی با درصد اکسیژن پایین اتفاق می افتد. از گاز! یک غول گازی با یک چشم روی پیشانیاش. طبق پژوهشی که روز دوشنبه در مجله «Nature Astronomy» منتشر شد مدارگرد ردیاب گاز آژانس فضایی اروپا، اکسیژنی را ردیابی کرده که موجب ایجاد لایه نور سبز در جو مریخ میشود.

همچنین همان طور که میدانیم فشار زیاد اتمسفر سیاره شرایط زندگی را درآن بسیار سخت می کند و ضخامت بالای جو آن نیز مانعی در رسیدن نور ستاره آن (که دارای توان پایینی نیز میباشد) به سطح می باشد. این شخص در فیلم های که خودش ساخته ادعا می کند که اهل سیستم ستاره ای پلیدین است عضو فدراسیون کهکشانی نور که هزاران هزار نژاد فرازمینی فعالیت میکنند که بیشتر شون شباهتی به انسان های رو سیاره زمین دارند و مانند خیلی های دیگر، به زمین آمده تا انسانها را با گفته هایش راهنمایی کند. این ابزار با آشکارسازی نوترونها از محتوای هیدروژنی خاک مریخ نقشهبرداری میکند.

دیدگاهتان را بنویسید