هر آنچه باید درباره سیاره تیر بدانید – به زبان ساده – فرادرس – مجله

پس لابد بائوباب ها را هم مىخورند دیگر؟ بَرّهها بتهها را هم مىخورند دیگر، مگر نه؟ آخر من دوست ندارم کسى کتابم را سرسرى بخواند. یا مثلا اگر بهشان بگویید “دلیل وجودِ شهریارِ کوچولو این که تودلبرو بود و مىخندید و دلش یک بره مىخواست و بره خواستن، خودش بهترین دلیل وجود داشتن هر کسى است” شانه بالا مىاندازند و باتان مثل بچهها رفتار مىکنند! اما خطر بائوبابها آن قدر کم شناخته شده و سر راهِ کسى که تو چنان اخترکى سرگیدان بشود آن قدر خطر به کمین نشسته که این مرتبه را از رویهى همیشگى خودم دست بر مىدارم و مىگویم: “بچهها!

اگر من سرِ این نقاشى این همه به خودم فشار آوردهام فقط براى آن بوده که دوستانم را متوجه خطرى کنم که از مدتها پیش بیخ گوششان بوده و مثلِ خودِ من ازش غافل بودهاند. اخترشناس به سال ۱۹۲۰ دوباره، و این بار با سر و وضع آراسته براى کشفش ارائهى دلیل کرد و این بار همه جانب او را گرفتند. عطارد به دلیل مجاورت با خورشید ، تحت تغییرات شدید دما قرار می گیرد: در شب بسیار سرد است ، در طول روز دما به شدت افزایش می یابد. داخلی ترین آنها بسیار کم نور و تقریبا با بالای ابرها در تماس است.

آنها دارای روحی بزرگ و ماورای بشری هستند. هر دوی این قمر ها دارای شکلی غیر متعارف و غیر هندسی می باشند. هر چه باشد حتماً بسش است. باید حتماً بهشان گفت یک خانهى صد میلیون تومنى دیدم تا صداشان بلند بشود که: -واى چه قشنگ! اگر به آدم بزرگها بگویید یک خانهى قشنگ دیدم از آجر قرمز که جلو پنجرههاش غرقِ شمعدانى و بامش پر از کبوتر بود محال است بتوانند مجسمش کنند. این مسئله مشابه قضایاست: یک قضیه ممکن است صادق نباشد ولی این به معنای آن نیست که قضیه وجود ندارد.

این فیلم ها پیچیده هستند و اغلب دلیل آن عدم وجود اطلاعات کافی می باشد. و باز به همین دلیل است که رفتهام یک جعبه رنگ و چند تا مداد خریدهام. یک سال نوری واحد طول برای اندازه گیری مسافتی است که نور در یک سال در خلأ طی میکند و تقریباً برابر با 10 تریلیون کیلومتر یا 10 به توان 16متر است. اول از همه خورشید می باشد که حجم آن یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است. تصور می شد که که رنگ سیاره ایکس به اندازه زغال سنگ سیاه باشد، چگالی آن تقریباً برابر با آهن باشد و دو برابر چگالتر از سنگینترین سنگهای سطح زمین باشد.

به خاطر نزدیکی زیاد این دو ستاره به هم، ناحیهای کوچک، در حدود ۲ واحد نجومی، میانشان وجود دارد که در آن گردش مداری حالتی پایدار دارد و بنابر این احتمال وجود سیارات در آن هست. در جمع­بندی­ای مختصر می­توان گفت به­رغم اشتراک شلایرماخر و غزالی در فروکاست نقش عقل و اراده نسبت به احساس، تفاوت­هایی آشکار میان این دو برداشت دیده می­شود که مهم­ترین محور تمایز از این قرار است: ایمان به قرائت شلایرماخر، بیش از هر چیز به تجربه درونی وابسته است و گرایش به شخصی شدن، نسبیت و تفسیرپذیری دارد؛ اما ایمان غزالی­پسند، به­رغم تخاطب با قلب و وجدان، به­شدت وام­دار حقایق تفسیرناپذیر شرعی است و هرگز رو به نسبیت نمی­رود.

گفت اگر یک روز بروند سفر ممکن است به دردشان بخورد. نتایج ما نشان میدهد سیارههای اقیانوسدار (در حال چرخش به دور ستارهای همانند خورشید) اتمسفر خود را برای مدت بسیار طولانیتر از دورهی زمانی یک میلیارد ساله حفظ خواهند کرد؛ زیرا نرخ فرار یونها در آن بسیار کم است. سیاره تیر جو بسیار نازکی دارد (تقریبا بدون جو) که بیشتراز اکسیژن ، سدیم ، هیدروژن ، هلیم و پتاسیم ساخته شده است. این با گفتۀ تورات از اصلِ وجود زمینِ خالی و بیشکل پیش از پیدایش آسمان، تطابق کامل دارد.

در حالی که در جو مریخ 95درصد دی اکسید کربن ، 3% نیتروژن ، 6% آرگون و فقط مقدار ناچیز اکسیژن و آب وجود دارد . زمانیکه یکی از این توپهای یخی به خورشید نزدیک می شود، بخشی از یخهای موجود در مرکز آن بخار می شوند این بخار تحت تاثیر بادهای خورشیدی قرار گرفته و به شکل دنباله ای برای توپ یخی در می آید و به این شکل ستاره ای دنباله دار به وجود می آید. اگر عبارتی داریم به نام “در لحظه زندگی کن” ، به این معنا است که شما باید بدون توجه به گذشته و غم خوردن برای آن ، زندگی کنید و هر لحظه ی زندگی خود را مقدمه ای کنید برای گره خوردن دیگر زنجیر لحظات آن هم به سمت و سوی مثبت .

این جورىاند دیگر. نباید ازشان دلخور شد. این موضوع باعث گمانه زنیهایی شد که چنین صخرههایی که میلیاردها سال پیش به زمین آمدهاند ممکن است تشکیل دهندهی زندگی و حیات به شکل امروزی باشند. حلقههای اورانوس بسیار تاریک هستند و احتمالا از یخآب و مواد آلی تاریک و پرتو دیده تشکیل شدهاند. تمام سیارات زمینی از سنگ و فلز تشکیل شده اند. در ماه نوامبر سیارات روشن مریخ، مشتری، زحل، زهره و عطارد در آسمان زمین دیده خواهند شد. میزان ناحیه روشن ماه ، به موقعیت ماه نسبت به زمین و خورشید بستگی دارد. زيرا بالاي خط استوا قرار دارد .

توصیه می کنیم در صورتی که می خواهید با بلایای طبیعی در زبان انگلیسی از طریق بازی مفرح و سرگرم کننده ای آشنا شوید حتما Disasters را نصب کرده و مورد استفاده قرار دهید. یو اف او گیمینگ: این بازی بر روی پلتفرم اتریوم ساخته شده است. لذا شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با توجه به پیشینه کهن ایران در زمینه اختر شناسی و نقش مهم نجوم و توجه به آن در نقش یکی از ستون های اصلی توجه به علم و نقشی که ترویج درست علم در توسعه علمی کشور بازی می کند و با تاکید بر موقعیت حساس امروز جامعه نجوم آماتور و حرفه ای ایران و همچنین در آستانه سال جهانی نجوم از همه گروهها و انجمن ها ، رسانه ها و علاقمندان می خواهد تا با برنامه ریزی مناسب در این رویداد جهانی علمی مشارکت نمایند.

همه کس که دوستى ندارد. آیا مفاهیم آسترولوژی در همه جا یکی است؟ این مطالعه به منظور برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت یکی از انبارهای نفت و مدل سازی پراکنش آنها انجام شده است. در حقیقت درختان با جذب دیاکسید کربن، آن را ذخیره میکنند و در اثر سوختن نیز آزاد میشود؛ بنابراین آتشسوزی در جنگلها میتواند بهعنوان یکی از دلایل افزایش میزان دیاکسید کربن در اتمسفر و در نتیجه گرم شدن زمین مورد توجه قرار بگیرد. مولکول های متان در این سیاره در اثر فشار و حرارت زیاد آن به اتم های کربن و هیدروژن شکسته می شود.

بائوباب هم اگر دیر بهاش برسند دیگر هیچ جور نمىشود حریفش شد: تمام سیاره را مىگیرد و با ریشههایش سوراخ سوراخش مىکند و اگر سیاره خیلى کوچولو باشد و بائوبابها خیلى زیاد باشند پاک از هم متلاشیش مىکنند. به این ترتیب از یک موضوع خیلى مهم دیگر هم سر در آوردم: این که سیارهى او کمى از یک خانهى معمولى بزرگتر بود.این نکته آنقدرها به حیرتم نینداخت. از فکر یک گَلّه فیل به خنده افتاد و گفت: -باید چیدشان روى هم.

خندههایش را که کرد گفت: -خب، پس تو هم از آسمان مىآیى! گفت: -اوه، این دیگر خیلى عجیب است! اما اگر بهشان بگویید “سیارهاى که ازش آمدهبود اخترک ب۶۱۲ است” بىمعطلى قبول مىکنند و دیگر هزار جور چیز ازتان نمىپرسند. اما در این مورد دیگر باید ببخشید: دوستم زیر بار هیچ جور شرح و توصیفى نمىرفت. اما سرانجام، بعد از مدتها راه رفتن از میان ریگها و صخرهها و برفها به جادهاى برخورد. این ژانر که آنرا عدهای در زیرمجموعه ژانر بزرگتر فانتزی قرار میدهند به ظاهر ژانر مسلط فیلم است.

فراموش کردن یک دوست خیلى غمانگیز است. اگر تعریف ما از حیات زنده بودن یک موجود به صورت خودکار باشد حتی انسان هم جزوی از حیات به شمار نخواهد رفت. به گفته گروه تحقیقاتی این دریاچه بزرگ ۲۰ کیلومتر عرض دارد. چند تا برادر دارد؟ یک واحد نجومی به فاصله زمین تا خورشید گفته میشود. اخترکى را سراغ دارم که یک تنبلباشى ساکنش بود و براى کندن سه تا نهال بائوباب امروز و فردا کرد… اگرچه آنقدر دور است که با سریعترین موشک حدود ۱۱۰ هزار سال طول میکشد تا از زمین به آن برسیم!

حدود 13 حلقه به دور آن می چرخند ، اما به اندازه ماهواره های زحل درخشان نیستند و این سیاره تنها 27 ماهواره را در خود جای داده است. بتسدا موتور بازیسازی خود را ارتقا داده و برای اولین بار به سراغ Creation Engine 2 رفته است. او این صیرورت را در یک طرح تمثیلی معکوس هم نشان داده است. یک سال روی زحل، 29/46 سال زمینی به طول میانجامد. یک جا زیادى بلند درش آوردهام یک جا زیادى کوتاه. این که این جا مىکوشم او را وصف کنم براى آن است که از خاطرم نرود. و چنان قهقههى ملوسى سر داد که مرا حسابى از جا در برد.

با دل فشرده از راه ماندم اما هنوز از موضوع سر در نیاورده بودم. پارهاى وقتها پشت گوش انداختن کار ایرادى ندارد اما اگر پاى بائوباب در میان باشد گاوِ آدم مىزاید. و این را چنان گفت که انگار موضوع از آفتاب هم روشنتر است؛ منتها من براى این که به تنهایى از این راز سر در آرم ناچار شدم حسابى کَلّه را به کار بیندازم. آن وقت من با استفاده از چیزهایى که گفت شکل آن اخترک را کشیدم. برای مثال اگر کاربر دست خود را بر روی کنترلر مرکزی قرار دهد، نبض وی توسط خودرو ارزیابی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید