پس طرف تاريک آن شب است

آخرین بازسازی سطحی که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون سال پیش در این سیاره رخ داده هرگونه کنش زمینساختی بَعدی در زهره را آرام کرده و سطحی یکپارچه و سخت به آن داده است. ولی لومان میگوید که اگر سیارهی ایکس به اندازهی نپتون یا کوچکتر باشد، تلسکوپ وایز نباید بتواند آن را ببیند. رصدخانهی وایز این کار را برای ۲۰ درصد آسمان انجام داده و لومان اکنون در حال آنالیز آن دادهها است.

در ضمن براون میگوید که اگر این سیاره اکنون در حضیض بود، آنقدر پرنور بود که ستارهشناسان تا حالا آن را یافته بودند. از آنجا که اجرام با مدار خیلی بیضوی وقتی به خورشید نزدیک میشوند سریع حرکت میکنند، سیارهی ایکس هم زمان خیلی کمی را در فاصلهی ۲۰۰ واحد نجومی میگذراند. ویدئوی زیر این تئوری رو با کلام کاپیتان جولایی آموزش میدهد. این را به خوبی میتوان در تصویر زیر دید. شاید اصلا آن زمان که منظومهی شمسی تازه در حال شکل گرفتن بوده، ستارههای زیادی دور و اطراف وجود داشته که به نوبهی خود این تاثیر را گذاشتهاند.

این سیاره که لقب سریع ترین سیاره را داراست در گردش به دور خود بسیار تنبل است زیرا هر شبانه روز در عطارد ۵۸ روز زمینی به طول می انجامد. در حال حاضر فقط توانسته ایم برخی از سیارات منظومه ی شمسی را بشناسیم. در حال حاضر سیاره زمین تنها جایی در منظومه شمسی است که حیات در آن جریان دارد. ویژگی شگفت انگیز آن ، که از طریق تلسکوپ از زمین قابل مشاهده است ، یک حلقه در اطراف این سیاره است. البته قبل از آنکه این سیاره توسط «کلاید تامبا» کشف شود، بعضی از ستارهشناسان از طریق محاسبات نجومی بهوجود و محل آن پی برده بودند.

براون که اریس و سدنا را کشف کرده، میگوید سومی، یعنی سیارهی ایکس از همه هیجانانگیزتر است. جهان قابل مشاهده چه بیحد و مرز باشد و چه کوچکتر از تصور کنونی ما ساختارهای کیهانی را در خود جا داده که مقایسه ابعاد آنها با سیارات، ستارگان و حتی کهکشانهایی که برای ما ملموستر هستند، میتواند هوش را از سرمان بپراند. اگر می خواهید با پاسخ این سوال آشنا شوید می توانید با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید. با این حال اذعان میکند که شانس کوچکی برای یافتن این سیارهی کوچکتر در طول موجهایی که دماهای کمتر را ثبت میکنند وجود دارد.

خوشبختانه بیشتر تلسکوپهای بزرگ دنیا میتوانند اجرامی در آن فاصله را رصد کنند. در این تصویر میتوان مدار سیارات منظومهی شمسی، اجرامی دوردست مثل سدنا و مداری که برای سیارهی احتمالی کشف شده پیشنهاد شده است را دید. اریس یک سیاره کوتوله فرانپتونی یخی یا پلوتوئید است و ویژگیهای مداری آن،این جرم را بیشتر در گروه اجرام صفحه پراکنده یا SDO قرار میدهد، اجرامی که گفته میشود به واسطه تعاملات گرانشی با نپتون در زمان شکل گیری سامانه خورشیدی از کمربند کویپلر جدا و پراکنده شدهاند. طبق آنچه در سال ۲۰۱۳ از دادههای این رصدخانه بدست آمد و تحقیق «کوین لومان» (Kevin Luhman) از دانشگاه پنسیلوانیا، باید سیارهای خیلی بزرگ به اندازهی زحل یا حتی بزرگتر در فاصلهی ۱۰ هزار واحد نجومی وجود داشته باشد.

حتی اگر باتیگین و براون بتوانند دیگر ستارهشناسان را قانع کنند که سیارهی ایکس وجود دارد، همچنان یک مشکل دیگر باقی میماند. در ضمن حتی اگر سیارهای کوچک میتوانست تشکیل شود، آنقدر در مدار خود آهسته حرکت میکرد که نمیتوانست این همه بزرگ شود. قلب يك ماهيچه تو خالي است كه بسيار قوي است و هر بار كه بسته مي شود، خون داخل خود را با فشار از راه رگ ها به همه جاي بدن مي فرستد.

ستارهها تحت واکنشهای هستهای قرار میگیرند و معمولاً هیدروژن را در هستههای خود میسوزانند و مقدار زیادی انرژی آزاد میکنند. اخترشناسان میگویند در ۴۶ منظومهای که به اندازه کافی به زمین نزدیک هستند، ۲۹ سیاره «بالقوه قابل سکونت» در موقعیت خوبی قرار دارند که بتوانند امواج رادیویی رادیو و تلویزیونی انسانی را شنود کنند و بفهمند موجودات هوشمندی در منظومه شمسی زیست میکنند. در عوض براون و باتیگین پیشنهاد میکنند سیارهی ایکس خیلی نزدیکتر به خورشید و در جایی به اندازهی فاصلهی مشتری، زحل، اورانوس یا نپتون تشکیل شد.

زهره یا ونوس از لحاظ مداری نزدیکترین سیاره به کره زمین است، اندازه و وزنی نزدیک با کره زمین دارد و همچنین به عنوان سیاره دوقلوی زمین شناخته میشود. برجستگی این دو عنصر با محتوای هفت پیکر ارتباط معنایی و مضمونی دارد. لکه سرخ بزرگ، بیضی چرخشی از ابرها که دو برابر زمین است، بیش از ۳۰۰ سال است در این سیاره غول پیکر مشاهده شده. فشار هوا روی سطح زهره بسیار شدید و حدود 90 برابر بیشتر از فشار در سطح دریا در زمین است. این سیاره ها در ابتدای تاریخ، فقط اجرام سیاره ای بودند و در برابر دمای خورشید مقاوم بودند.

مدلهای کامپیوتری به آنها نشان داد که اندازهی احتمالی این سیاره باید بین ۵ تا ۱۵ برابر زمین باشد. مدلهای کامپیوتری نشان میدهند که منظومهی شمسی اولیه مثل یک میز بیلیارد خیلی شلوغ با دهها و هزاران هستهی سازندهی سیارهای بوده است. آنها مدلهای کامپیوتری زیادی را با در نظر گرفتن حضور سیارهی ایکس ساختند. یک مشکل اصلی را رصدخانهی «وایز» (WISE) ناسا ایجاد کرد. نتایج ما را یک مرحله جلو بدند. بدون شک می دانید سیارِه ای که ما در آن زندگی می کنیم یعنی زمین، در منظومه ی شمسی است و سیارات دیگری هم در این منظومه قرار دارند.

با این حال، Multiverse وارد MCU می شوند، اما به احتمال زیاد تأثیر عمده ای بر روی فیلم های پیش رو خواهد گذاشت. در تسکین دردهای آرتروز و انقباضات ماهیچه ای کاربرد دارد. در نزدیکی قطب جنوب نپتون لکه سیاه دیگری شبیه بادام، وجود دارد که آن را لکه سیاه۲ مینامند. اکنون او و باتیگین آن را صرفا سیارهی نهم میخوانند. به جز سیاراتی که اکنون میبینیم، ممکن است سیارهی بزرگ دیگری هم در این مکان متولد شده و بر اثر تنشهای گرانشی به بیرون منظومهی شمسی پرت شده است.

هم اکنون نیز ستارهشناسان ایدههای خوبی برای اینکه دقیقا کجا را نگاه کنند دارند، ولی به هر صورت یافتن این سیاره کار آسانی نخواهد بود. مدار این ۶ جرم مدار سیارهی ایکس را قطع میکند، ولی نه زمانی که این سیاره نزدیک آنها است و میتواند آنها را کاملا پراکنده یا جذب کند. زمانی دانشمندان دریافتهاند که شاید هر دو سیارهی زمین و زهره دنیای آبی بوده باشند. در این مقاله 17 نفر از دانشمندان آمریکا، مکزیک و استرالیا سه بحران اساسی که اشکال مختلف حیات روی زمین با آنها رو به رو هستند را توصیف کردهاند؛ این بحرانها اختلالات آب و هوایی، کاهش تنوع گونههای زیستی و همچنین افزایش شدید جمعیت انسانها و به طبع آن استفاده بیش از حد از منابع سیاره هستند.

با اینکه حجم زیادی از این رنگ از گابرو تشکیل شده اما هنوز هم یک انتخاب عالی برای سطح کار کابینت آشپزخانه میباشد، بنابراین در صورتی که شما این رنگ را دوست دارید در خرید آن شک نکنید! با این حال میدان دید آنها خیلی کوچک است و درست مثل این میشود که بخواهید در انبار کاه دنبال سوزن بگردید. باتیگین و براون شروع به بررسی دوبارهی ۶ جرم کوچک موجود در دوردستهای منظومهی شمسی کردند. صفحهی منظومهی شمسی یا همان دایرهالبروج همان صفحهای است که زمین و بیشتر سیارات موازی با آن به دور خورشید میگردند. 1- زمين با هشت سياره اي که به دور خورشيد مي چرخند ، منظومه ي شمسي گويند.

دیدگاهتان را بنویسید