کانسپت آرتهای فیلم Avatar 2 با محوریت طوفان دریایی منتشر شد

درخشندگی به دلیل گرم شدن پیشستاره و کوچک شدن آن به دلیل گرانش رخ میدهد. این ستارگان به دلیل درخشندگی کم با چشم غیر مسلح قابل رویت نیستند. این مرحله بین پیش ستاره و یک ستاره دنباله اصلی با جرم کم مانند خورشید است. آنچه شما در اینجا مشاهده میکنید، نمایی بسیار جذاب از قطب جنوب مریخ است که توسط مدارگرد شناسایی مریخ در سال 2016 به ثبت رسید. این اتفاق در تابستان سال 2018 هنگامی که مریخ روشن و سرخ در شرق قرار داشت و خورشید در حال غروب بود به طرز تماشایی اتفاق افتاد.

در این مرحله، ستاره به یک ابر غول سرخ تبدیل میشود. غولهای قرمز به اندازه کافی داغ هستند تا هلیوم موجود در هسته خود را به عناصر سنگین مانند کربن تبدیل کنند (اینگونه عناصر یکی پس از دیگری تشکیل میشوند). پیش ستاره: مانند یک ستاره به نظر میرسد اما هسته اصلی آن هنوز به اندازه کافی داغ نیست که بتواند یک همجوشی هستهای در آن اتفاق بیفتد (همجوشی هستهای: ادغام 2 اتم هیدروژن به یک اتم هلیوم با آزادسازی مقدار زیادی از انرژی است).

کوتوله سفید (در صورت وجود یک ستاره کوچک): کوتوله سفید ستارهای بسیار کوچک و داغ است و آخرین مرحله از چرخه زندگی یک ستاره مانند خورشید است. در این بخش به بررسی دورههای مختلف زندگی یک ستاره میپردازیم. بخش عمده ای از پرتوهای کیهانی اولیه از ابرنواخترها حاصل میشوند. میماس الهام بخش ستاره مرگ (Death Star) در فیلم جنگ ستارگان بود . اگر فیلم معروف ترمیناتور در سال ۱۹۸۴ میلادی را به یاد داشته باشید لازم نیست خیلی به حافظهتان فشار بیاورید تا این صحنه را بشناسید.

در سال 2015 یک فضاپیما به نام “نیوهوریزونز” که در سال 2006 به وسیله ناسا به فضا فرستاده شد، از پلوتون بازدید خواهد کرد. این تصویر که در سال 2015 به ثبت رسید، ظاهر شدن کره زمین از میان سطوح موجدار کره ماه را نشان میدهد. لایههای بیرونی سحابی قبل از انتشار در فضا در پوستهای از گاز قرار میگیرند و این لایه چند دههزار سال عمر خواهد کرد. لایههای ابری جو آن مانند ابرهای مشتری واضح نیستند. ابَر غول سرخ (برای ستارههای بزرگ): همانطور که ستاره غول سرخ متراکم میشود گرمای بیشتری تولید شده و آخرین هیدروژن خود را میسوزاند و باعث می شود لایههای بیرونی ستاره بیشتر گسترش یابند.

از پاییز 2019 تا اوایل بهار سال 2020، سیاره زهره عصرها بیشتر نمایان میشود (در اوایل سال 2019 زهره یک ستاره صبحگاهی بود، همانطور که دوباره در نیمه دوم سال 2020 ستاره صبحگاهی میشود). همانطور که سحابی سوخت خود را میسوزاند سرانجام تحت تأثیر گرانش فرو میریزد. سحابی سیارهای (برای ستارههای کوچک): یک لایه خارجی از گاز و گرد و غبار است که هنگام تغییر ستاره از یک غول سرخ به یک کوتوله سفید از بین میرود.

این مریخنورد ویژگیهای زمینشناختی و آبوهوای گذشته مریخ را مشخص میکند و راه را برای کاوش سیاره سرخ باز میکند و همچنین اولین ماموریتی خواهد بود که گرد و غبار و سنگهای مریخی را جمعآوری و ذخیره میکند. مریخ نورد مولکولهای آلی پیچیدهای را در سطح سیاره مریخ پیدا کرد و همچنین شواهدی مبنی بر تغییرات غلظت متان در جو را مشاهده کرد که نشاندهنده نوسانات فصلی بود. از سوی دیگر او به کسانی که می خواهند بدانند آیا خدایی وجود دارد، می گوید “اگر مرا جستجو کنید خواهید یافت؛ وقتی که مرا با تمام قلبتان جستجو کنید مرا پیدا می کنید.” قبل از پرداختن به حقایقی در مورد وجود خدا از خودتان بپرسید، اگر خدا وجود داشته باشد، آیا می خواهم او را بشناسم؟

آن مونتاژِ بیکلام که شاید سزاوارِ لقب یکی از هولناکترین سکانسهای کُل سریال باشد، تصویرگرِ چگونگی بدل شدنِ ریک به منفورترین ریکِ جهانهستی است: ریک در ابتدای این مونتاژ برای یافتنِ قاتلِ خانوادهاش و رساندنِ او به سزای اعمالش سرشار از خشمی راستین است؛ او باانگیزه به نظر میرسد. دمای سطح زهره به 900 درجه فارنهایت (480 درجه سانتیگراد) میرسد. کوتولههای قرمز در مقایسه با خورشید بسیار کوچک هستند و دمای سطح آنها در حدود ۴۰۰۰ درجه سانتیگراد است. این ماهها در مقایسه با دیگر ماههای زحل از حداقل فاصله با حلقههای شگفت انگیز سیاره زحل برخوردارند و به همین علت گرد و غبار و سنگها و دیگر ترکیبات حلقه مذکور را جذب کرده و بزرگتر شده اند.

برای مقایسه این آتشفشان میتوان اورست را با دامنهای به اندازه ایالت نیومکزیکو در نظر گرفت. به دليل خاصيت اين جرم در انعکاس نور، اندازه گيری آن با حاشيه خطای قابل توجهی همراه بوده و هنوز ابعاد واقعی آن مشخص نشده است. تی ثوری: یک ستاره بسیار جوان و سبک وزن که سن آن کمتر از 10 میلیون سال است و هنوز تحت اثر نیروی گرانشی برای فشرده شدن قرار دارد.

از آنجا که زمان لازم برای رسیدن از یک کوتوله سفید به یک کوتوله سیاه طولانیتر از سن فعلی جهان (13٫8 میلیارد سال) محاسبه میشود، هنوز هیچ کوتوله سیاهی در عالم وجود ندارد. حدود ۴ میلیارد سال پیش، زحل به موقعیت فعلی خود در منظومه شمسی بیرونی رسید. 1. ستارگان رشته اصلی مانند خورشید: ستارگانی هستند که اتمهای هیدروژن را برای تشکیل اتمهای هلیوم در هستههای خود ترکیب میکنند. تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق میشود که تحت تأثیر شرایط… اینگونه بود که پلوتو و سرس که در ابتدا نام سیاره به آنها اطلاق میشد به سرنوشت مشابهی دچار شدند و سیارههای کوتوله نامیده شدند.

اگر جزو کسانی هستید که شب ها از تماشا کردن ماه در آسمان لذت می برند، مریخ می تواند برایتان یک زیستگاه رویایی باشد. اما این شرایط هر دو سال یکبار در بهترین حالت خود قرار گرفته و در مابقی ایام مریخ تقریباً کمنور بوده و از زمین دیده نمیشود. سیاره زهره بسته به مکانی که در مدار خود قرار دارد میتواند پس از غروب خورشید در غرب آسمان و بعد از طلوع آفتاب در شرق آسمان دیده شود. آرکتوروس به همراه «اسپیکا» (Spica) و «رگولوس» (Regulus) بخشی از مثلث بهاری هستند که در زمان غروب آفتاب بین ماه مارس و ماه می، در شرق دیده میشوند.

غالباً در تابستان وگا در زمان غروب خورشید و در شرق دیده میشود. اولین ستارهای که هر شب دیده میشود به طور معمول درخشانترین ستارهای است که در بالای افق قرار دارد و در بسیاری اوقات آن جسم درخشان در حقیقت یک سیاره است و ستاره نیست. گاهی اوقات درخشانترین شیء آسمان ستاره است. سیاره زهره یا ونوس با اختلاف درخشانترین شیء در آسمان است (غیر از خورشید یا ماه) و هنگامی که در آسمان است از دست دادن یا ندیدن آن تقریباً غیرممکن است.

به طور کلی مشتری روشنترین شیء بعدی آسمان است، درخشانتر از هر ستاره. این ستاره از درخشانترین ستارگان آسمان حتی درخشانتر از خورشید است. مشخص شده است که ستارگانی که از قدیم به عنوان درخشانترین ستارگان شناخته شدهاند و در دسته ستارگان با قدر ظاهری یک قرار میگیرند، روشنایی یکسانی ندارند. اخترشناسان با تلسکوپ دهمتری در هاوایی تنها تروژان دوتایی شناخته شده، یعنی پاترو کلوس را در پنج شب متوالی رصد کردند و توانستند نخستین محاسبات مستقیم چگالی سیارکهای تروژان را انجام دهند. موضوع مهمی که باید در هنگام استفاده از این نمودار به خاطر بسپارید این است که نمودار به سمت عقب میرود، یعنی هر چه مقدار قدر از نظر اندازه بزرگتر باشد جسمی که مشاهده میکنید کمنور تر است.

در حقیقت کوتوله سیاه، کوتوله سفیدی است که به اندازه کافی خنک شده است و دیگر گرما یا نور قابل توجهی از خود ساطع نمیکند. زحل هر ۱۰ ساعت و ۳۴ دقیقه یکبار یک دور حول محور خود میچرخد (حرکت وضعی زحل). این سیاره هر ۸۴ سال و ۷ روز یکبار به دور خورشید میگردد و دارای بیش از ۲۷ قمر است. مثال: یک ستارهشناس در مورد ستاره کم نور (با قدر ظاهری ۸٫۵) موضوعی کشف کرده است و میخواهد به دانشجویانش بگوید که این ستاره چه قدر نسبت به سیریوس کمنور تر است. اندیس 1 در معادله مربوط به ستاره کم نور و اندیس 2 مربوط به سیریوس خواهد بود.

محاسبه ریشه پنجم یک عدد به صورت ذهنی کار راحتی نیست، به همین دلیل ستارهشناسان این مفهوم را در یک معادله خلاصه کردهاند تا بتوانند تفاوت درخشندگی را برای ستارگان با قدر مختلف توضیح دهند. به عنوان مثال درخشندگی سیریوس تقریباً 10 برابر بیشتر از یک ستاره متوسط با قدر ظاهری یک است. حال میتوان در مورد تفاوت درخشندگی در یک ستاره با قدر ظاهری ۱٫۰ و یک ستاره با قدر ظاهری ۳٫۰ نیز صحبت کرد. بدین ترتیب تفاوت روشنایی یک ستاره با قدر ظاهری ۱٫۰ و یک ستاره با قدر ظاهری ۲٫۰، ۲٫۵ است.

«پروکسیما قنطورس» (Proxima Centauri) نزدیکترین ستاره به خورشید است که یک کوتوله قرمز میباشد. این ستاره اولین بار توسط تلسکوپ فضایی کپلر ناسا شناسایی شده و اولین سیاره نزدیک به اندازه زمین میباشد که دارای پتانسیلی است که قادر به پشتیبانی از حیات میباشد. ۱۰میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با چه چیزهایی اندازه گیری می کنند؟ در تمامی کارها با آنها مشورت کنند و یاد بگیرند که به آرزوها و اهداف فرزندشان احترام بگذارند. فکر می کنید چند جای دیگر، چنین منظره شگفت انگیزی وجود دارد و چه قدر ممکن است که چنین چیزی را دوباره ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید