کشف سیارات فراخورشیدی ساخته شده از الماس! – تکراتو

پوما پونکو ” Pumapunku ” یک ساختار سنگی به شکل مقبره که یکی از قسمتهای منطقه تیاهواناکو دربولیوی است. تصمیم بر این گرفتیم که شواهد و مدارکی که طرفداران این فرضیه به آن میپردازند را از پایه بررسی کنیم وتحریفاتی که این افراد برای اثبات ادعاهایشان به آن میپردازند را نشان دهیم .در بخش اول به ساختار سنگی پوما پانکو میپردازیم . برای ورود به هر عرصه علمی در ابتدا باید اطلاعات پایه ای از آن علم را داشته باشیم. ـ شما زودرنج و آسیبپذیر هستید و گاهی اوقات آن چنان احساس وابستگیعاطفی پیدا میكنید كه نتیجتاً متحمل آسیبهای سخت و تحقیرشدنهای موهوم و غیرواقعی میشوید.

گاهی اوقات میل وافری نسبت به كارهای تجاری و بازرگانی پیدا میكنند و به عنوان صاحبان صنایع موفق هستند. نکته جالب توجه در خصوص هر دو بنا که تعجب باستان شناسان را به دنبال داشته است این که همه دیوارهای باقی مانده، دیوار حصار و حیاط هستند و هیچ دیوار حمال که مربوط به یک خانه و یا معبد سرپوشیده باشد، پیدا نشده است. روشهای پیشرفت کنندگان از نجات دانشمندان و هنرمندان محلی تا سرنگونی دولتهای محلی است. این نخستینباری است که دانشمندان توانستند با این روش بخش داخلی یک سیاره عظیم گازی را بررسی نمایند.

به این معنی که شکل گیری آن در ۴.۶ میلیارد سال از زمان شکل گیری منظومه شمسی، به پایان نرسیده است. پوما پونکو که به معنی راهرو پوم است، به داشتن سنگهای عظیم، پیچیدگی طراحی و دقت فوق العادهای که در برش و طرز قرارگیری آنها دیده میشود، شناخته شدهاست. حلقه تار عنکبوت که در این تصویر ساختگی به رنگ آبی کمرنگ دیده می شود ، از حلقه اصلی که مشتری را احاطه می کند بیرون زده است . یکی از قمرهای سیاره زحل است که نام این قمر از نام “پرومته” یکی از شاهان اساطیری “کولوفون” اخذ شده است.

تا این که بحران کمبود غذا بر اثر چند دوره خشکسالی باعث تخلیه سکنه شهر تیاهواناکو گردیده و این منجر به تضعیف شاهنشاهی شد. ـ یكی از بزرگترین عیوب و نقطه ضعفهای شما بیش از حد خودبینی است كه گاهی اوقات باعث میشود از درك آنچه دیگران در حال انجامش هستند، عاجز بمانید. در این صورت اطرافیان از حضور شما بیشتر لذت میبرند و خودتان نیز پیمیبرید كه جریان در زندگی با ملایمت و آرامی طی میشود. آنها در مشاغلی موفق هستند كه بتوانند به این هدف برسند، شخصیت آنها مخلوطی از استقامت، پایداری، سرسختی و در عین حال ملایمت و نرمی است و در رابطه با احساساتی بودنشان در خیالبافیهایشان بسیار عاطفی و رمانتیك هستند.

در حال حاضر فقط از آن چندین گروه از سنگهای روی هم انباشته شده باقی ماندهاست. ـ مطمئن باشید كه آن عشق و علاقهای را كه ابراز میدارید، آن چیزی نیست كه نیاز دارید تا از شما حمایت شود. اگر نکته هست یه چیزی هست که می خواهید به گوششان برسانید، خوشحال میشویم که از زبان شما بشنویم. برخی نیز تغییر متعلَق ایمان از گزاره به موجود عینی را دلیل آن دانسته­اند که ماهیت ایمان را چیزی از سنخ امید، توکل، اعتماد یا علاقه همراه با انتظار معرفی کنند (ملکیان، بیتا، ص37).

آنها میتوانند به راحتی از راه به در شوند بنابراین باید با اعتماد به نفس خوبی كه دارند مانع اینموضوع شوند. این برهان، نه حقیقتاً دلیل و حجتی بر وجود خدا، بلکه صرفاً محرکی برای افراد مردد و در راه­ مانده است (کاپلستون، 1380، ج4، ص215-214)؛ بنابراین برهان نامیدن آن، مسامحه است. کِیوان یا زُحَل، پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است. ـ هنگامی كه به شما دستور دهند، به شدت عصبانی و ناراحت میشوید و این ناتوانی در شما منجر به یك مشكل بزرگ میشود. با این وجود گفته میشود كه متولدین تیرماه مستعد ابتلا به ناراحتیهای سینه پهلو، آب آوردگی، بواسیر و واریس هستند.

آب مایع حتما باید روی سطح سیاره وجود داشته باشد و این به نوبهی خود پیشنیاز حیات است. ممكن است گاهی اوقات نامنظم،عبوس، نجوش، ترشرو، مرموز، دمدمی، مستعد ترحمجوئی و آه و ناله به حالخود، خودخوری و دچار احساس خود كوچك بینی (كه البته اكثر اوقات زائیده ذهنخودشان است) شوند، با این حال به راحتی میتوانند خودشان را گول بزنند وخرسند و خوشخیال شوند. بهترین کتاب های طنز ایران ؛ طنز ایرانی در گذشته و حال! حال باید دید که ادامه فیلم چگونه روایت خواهد شد.

اما این شیشهها از خروج انرژی که بوسیله خاک و گیاهان تولید میشود، جلوگیری میکنند. اما بیشتر این شواهد از بین رفته و حالا سیاره سرخ بیابانی بیش نیست. خروج از مرکز مدار آن 0.21 است، و این یعنی اینکه فاصلهی آن بین 0.31AU تا 0.47AU تغییر میکند. از جمله معروف ترین آثار به جای مانده از دوره تیاهواناکو در آمریکای جنوبی می توان خرابه های شهر تیاهواناکو و پوماپونکو را نام برد که در این بین خصوصیات پوماپونکو باعث گردید تا دستاویزی برای نظریه بیگانگان یا فضانوردان باستانی گردد.

از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است. این سیاره هر 5/248 سال یک بار به دور خورشید می چرخد که در مدت 20 سال از این زمان فاصله اش نسبت به خورشید کمتر از فاصله نپتون از خورشید است. بیماری هولناك سرطان كه میتواند هر عضوی از بدن را تحت تأثیر قرار دهد، گفته میشود كه نامش را از این برج برگرفته است.اگرچه، این نظریه از بسیاری جهات نادرست است، چون ریشه و مأخذ كلمه سرطان از لاتین به معنای قانقاریا و همچنین خرچنگ مشتق شده است.

مجموعه کتابهای ارباب حلقهها نیز یکی از رمان های برتر جهان برای نوجوانان محسوب میشود که طرفداران و خوانندگان بسیاری در سراسر دنیا دارند. آدورنو نیز تأکید دارد که بی­طرفی ارزشی به­عنوان قلمرویی از هستی خالی از اخلاقیات در جامعه­شناسی ناممکن است؛ زیرا موضوع جامعه­شناسی – یعنی جامعه – تنها می­تواند پیرامون تصوری از جامعه عادلانه تبلور یابد (Teodor & adorno, 1976, p.298-300). از آنجائی كه ذاتاً جاهطلب و بلندپرواز هستند، گاهیاوقات بیملاحظه و خالی از ظرافت میشوند. از نظر جسمانی و در ظاهر متوسط محسوب میشوند و در مقایسه با بقیه اعضای بدنشان از پاهائی كوتاه برخوردارند. آنها مردارخوار دریائی محسوب میشوند و به همین دلیل با پاكسازی و تمیز نگه داشتن آبها به ما انسانها كمك شایان توجهی مینمایند.

3- كاني هاي كشور ما تمام نمي شوند. تو بهترین دوست / همسر در تمام دنیا هستی. اگر سكوت اختیار كنید و از دستورات پیروی نمایید، خیلی زود در مییابید كه میتوانید ارتباطاتتان را گسترده كرده و با همه دوست باشید. بهتر است به دنبال كاری باشید تا سرتان گرم شده و بر اینحالت منفی غلبه كنید. این تفاوت در فاصله است که باعث میشود هر دو، خورشید و ماه، تقریباً به یک اندازه به نظر رسند.

گوشهای تیز و هوش و استعدادشان برای تقلید باعث میشود كه سر صحنه خوب كارشان را ایفاء نمایند، گرچه تمایلات و گرایشاتعاطفی و احساسی آنها گاهی اوقات منجر به این میشود كه در اجرای نقششان اغراق و افراط كنند. تحریكپذیری كه در بالا ذكر شد، میتواند منجر به سوءهاضمه، ورم معده و دیگر بیماریهای دستگاه گوارش شود و همچنین احتمال مبتلاشدن به سینه درد و ضعف بینائی در آنها زیاد است. صورت فلكی سرطان بر قفسه سینه، سینهها، آرنجها، زانوها، معده و دستگاه گوارش، و اندام تناسلی زنانه حكمرانی میكند. او به راحتی در دنیای زیر آب به حیات خویش ادامه میدهد و رشد میكند.

مثلاً اگر طرفدار پر و پا قرص یكی از تیمهای فوتبال باشند، در دنیایخیالات و تصورات خودشان با آنها احساس همدردی میكند و خودشان را با آنها یكی میدانند. آنها اگر بتوانند تضاد شخصیتی درونیخود را در مورد كنارهگیری و خویشتنداری رفع و رجوع كنند، به بهترین وجهی قادر میشوند كه حتی الهام بخش یك نسل باشند، چون آرمانگرا و كمالطلب هستند. این حالت میتواند شرایط شدیداً نگرانكننده تشویش برانگیزی را برایتان ایجاد كند كه حتی با همسرتان نیز دچار مشكل شوید. بد نیست مقایسهای صورت گیرد میان کارنامه پژوهشی-آموزشی نپاهشگاه بیرونی و مونت-مگنتیک یا حتی نپاهشگاههای همرده، تا بدانیم نقاط ضعف و قوت ما در کجاست.

اما مقناطيس كره باد هاي خورشيدي را به دور زمين هدايت نموده و ما را در برابر آسيب آن محافظت مي كند.دانشمندان فكر مي كنند كه ميدان مقناطيسي توسط هسته بيروني مذاب زمين؛ جائيكه گرما، باعث ايجاد حركت انتقالي گرماي ذرات هدايت شده مي گردد. آسانترین راه استفاده، نقشه­های کاغذی یا موزاییکی از داده­ها است اما تفکیک بر اساس مناطق طبیعی ممکن است مناسب­تر باشد. لازم است كه به اطرافتان بیشتر دقت كنید تا متوجه شوید كه همكارانتان چگونه با رئیس كنار میآیند و دستور میگیرند. ـ سعی كنید در زندگی هدف مشخصی را دنبال كنید و نگرانیهای بیهوده را فراموش نمائید.

این حالت خیلی خطرناك است، چون به همین دلیل فرصتهای خوب زندگیتان را از دست میدهید، خانوادهتان تحت تأثیر قرار میگیرند چون در انجام بسیاری از مشاغل ناتوان میمانید. همچنین ما این مقاله را بروزرسانی یا همان آپدیت کرده ایم و به یک منبع خوب خارجی برای تقویت اطلاعات شما در مورد آسترولوژی، لینک دادهایم. خیلی خوب، اگر واقعا پوما پونکو پر اهمیت ترین مدرک در پازل فضانوردان باستانی به حساب می آید، ما هم باید کار بررسی خود را از آن شروع کنیم. موقعیتهای اعصاب خردكن و ناراحتكننده، شكست، هرگونه مخالفتو تضاد، تحتالامر قرار گرفتن و دستورگیری، پند و اندرز (خواه خوب، خواه بد).

دیدگاهتان را بنویسید