;کشف سیاره ای پر از آب

در منظومهی خورشیدی، فاصلهٔ زمین تا خورشید بین فاصلهٔ زهره (یا ناهید) تا خورشید و فاصلهٔ مریخ (یا بهرام) تا خورشید است. بطور متوسط فاصله زمانی بین دو مد متوالی 12 ساعت و 5/25 دقیقه است. همه میدانند كه ماه هرروز بطور متوسط 51 دقیقه دیرتر از روز قبل طلوع میكند و نیز اینكه همواره یك روی ماه بسوی زمین است و روی دیگر آن همیشه پوشیده است. رصد این قمر بطور عمده از طریق عکسبرداری صورت میپذیرد. همچنین در صورت تکرار در نقض قوانین سایت، به صلاحدید زومیت، حساب کاربری کاربر خاطی مسدود خواهد شد.در صورت مشاهدهی تاپیک ها و پست های توهین آمیز یا خلاف قوانین از بحث کردن و پاسخ دادن به آنها جدا خودداری کرده و صرفا موضوع را از طریق آیکون گزارش به اطلاع ما برسانید.

دو نقطهای كه در آن مسیر ماه صفحهی دایرهالبروج را قطع میكند، نقاط گره یا عقدتین نامیده میشود. نقطهای براین مدار كه از همة نقاط دیگر به زمین نزدیكتر است حضیض زمینی نامیده میشود. نقطهای بر این بیضی كه از همة نقاط دیگر آن زمین دورتر است اوج زمینی نام دارد و فاصلهی آن از زمین 400000 كیلومتر است. زیرا فاصلهی آن بسی بیشتر است. طبق این نظریه، خورشید در مرکز جهان واقع شده و سیارات منظومه شمسی پیرامون آن گردش میکنند. سیاره ها اجرام سنگینی هستند که به دور خورشید می چرخند.منظومه شمسی ۹ سیاره دارد.به اجرامی که به دور این سیارات می چرخند قمر یا ماه می گویند.مطالعات دانشمندان در طول سال ها مشخص کرده است که همه ی سیاره ها قمر ندارند.

دی اکسید کربن اجازه می دهد که پرتوهای خورشید به سطح زهره برسند، اما اجازه خروج پرتوهایی که سطح داغ زهره ساطع می کند را نمی دهد. جو مه آلود کنونی پلوتون تقریباً به طور کامل عاری از ابر استاگرچه دانشمندان مأموریت افقهای جدید ناسا پس از بررسی تصاویر گرفته شده توسط تصویربردار شناسایی دوربرد افقهای جدید و دوربین تصویربرداری مرئی چند طیفی، در طی جولای 2015 فضاپیما، برخی از نامزدهای ابر را شناسایی کردهاند. یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یکسال طول می کشد که به آن حرکت انتقالیمی گویند.

نرئید( در اساطیر پری دریائی ملازم نپتون ، ربالنوع دریا) قمر دوم نپتون به دور سیارهی اصلی در جهت مستقیم حرکت میکند. و معکوس شدن جهت حرکت تریتون شده است. و جز یک استثنا همگی در جهت عادی به دور زحل میگردند. اورانوس پنج قمر دارد : میراندا ، آریل ، اومبریل، تیتانیا و ابرون که همگی در صفحهی استوای سیاره اصلی و در نتیجه تقریباً قائم بر مدار سیاره ، به دور آن میگردند. چنین بنظر میرسد که قمرها با همان دورة تناوبی دوران میکنند که به دور سیاره میگردند و در نتیجه همیشه یک رویشان به سمت سیارهی اصلی است و تغییرات مرصود در روشنی آنها نیز از همین است.

قمر پلوتو، کارونپلوتو خود قبلاً بنظر میرسد قمری از نپتون بوده که از مدار خارج شده و شاید قمر آخر نپتون هم اینطور شود. چنین بنظر میرسد كه ماه مسیر خود را بسیار سریعتر از خورشید میپیماید: یك سال تمام طول میكشد تا خورشید دور كامل را طی كند ولی ماه یك ماهه چنین میكند. 10- در اسباب بازي ها و راديو ها، باتري ها را چگونه قرار داده اند؟ یکی دیگر از بازی هایی که می تواند به شما در بهبود روند یادگیری زبان انگلیسی کمک کند بازی Weather Seasons Matching می باشد شما از طریق این بازی قادر خواهید بود تا معانی مختلف را برای فصول مختلف سال پیدا کنید و هر کدام را در جدول مقابل خودشان قرار دهید.

این ماهواره ها هستند که بیشترین رصد را انجام می دهند و بنابراین می توان گفت که در مقایسه با بقیه بیشترین مطالعه را دارند. مطالعاتی که اخیراً بوسیلة گروهی از دانشمندان در دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی بروک انجام شده، وجود اتان را نیز در تیتان آشکار کرده است. بالاخره شیوهی به کارگیری تاریخ در دنیای امروز از جامعهی علمیِ قرن نوزدهم سرچشمه میگیرد و قرن نوزدهم هم برحهی تاریخیِ عمیقا ملیگرایانهای در تاریخِ غرب بود؛ زمانیکه نهتنها کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا چند دولتِ محلی را زیر یک پرچم واحد متحد کرده بودند، بلکه کشورهایی مثل لهستان، صربستان و یونان در قیامهای انقلابی علیه امپراتوریهای عثمانی و روسیه مشارکت میکردند.

برای نپتون دو سیاره کشف شده است: نخست تریتون که به فاصلهی چند ماه پس از کشف سیاره، دیده شد ؛ دومی بیش از یک قرن بعد کشف گردید. کشف اریس را به منجم آمریکایی، «مایک براون» نسبت میدهند. جدیدترین قمر آن S/2004 N 1 نام دارد که بعنوان چهاردهمین قمر شناختهشده ،در سال ۲۰۱۳ توسط تلسکوپ فضایی هابل کشف شده است. این دو حلقه را فضایی ازهم جدا کرده است که نخستین بار اختر شناسی به نام جیووانی کاسینی آن را یافت .این فضا (شکاف کاسینی) خوانده می شود .

کارن که قمری بزرگ است ، دارای طول قطری به اندازهی نصف قطر پلوتون بوده و 12 درصد منظومهی مداری را به خود اختصاص داده است. سیارات منظومهی شمسی قمرهای طبیعی خورشید هستند و ماهها اقمار طبیعی سیارات هستند. تا به حال اسم منظومهی شمسی را شنیدهاید؟ در اینجا به بررسی قمرهای سیارات منظومهی شمسی میپردازیم. نزدیک به مرکز کهکشان، کشش گرانشی ستارههای اطراف میتواند ابر اورت را وادار به فرستادن بسیاری از ستارههای دنبالهدار به منظومه شمسی کند که پیامدهای آن زندگی فاجعهبار بر روی زمین است. بر اساس گزارش بانکی ،ده حقیقت بسیار جالب و خواندنی در باب این فلز گران بها هست که ممکن است بسیاری از این موارد را بیش از این نشنیده باشید و ندانید.

جالب است که یک روز در این سیاره به اندازه ۲.۲ روز زمین طول میکشد. صرفنظر از تاخیرهایی كه معلول اصطكاك و آثار ثانوی دیگر هستند ( و ممكن است به شش ساعت هم برسند) جزر و مد در هر نقطهی زمین ، زمانی روی میدهد كه ماه در نصفالنهار مكان (یا در نیمدایرة متقابل آن) باشد. اگرچه حجم ماه فقط02/0 حجم زمین و جرم آن یك هشتاد و یكم جرم زمین است. بر گرد زمین حركت میكند. خیز و افت تناوبی اقیانوسها(جذر و مد) نمونهای از اثرهای ماه بر زمین است. در اطراف سیارات خاكی(زمین گون) تنها 3 قمر در گردش است.

زمین تنها سیاره سنگی است که آب اقیانوس های آن مایع است. با این حال ، اگر به نظر می رسد همه چیز در مریخ آب وجود دارد ، ممکن است حیات نیز وجود داشته باشد و برخی از دانشمندان معتقدند که هنوز زندگی در زیر یخ زدگی، لایه خاک برای همیشه منجمد در مناطق گردشی. اتان یکی از چند مولکول لازم برای تشکیل اسیدهای امینه است که جزء اساسی حیات هستند. مواد حلقه اندازه های گوناگونی، از چند میکرومتر تا چند ده متر، دارند.

مواد تیره ممکن است شامل ستاره های کوتوله سفید، گاز های میان کهکشانی، یا ذرات کوچکتر از اتم باشند که در فضا پراکنده اند. شکاف میان حلقههایA و B را به افتخار کاشف آن شکاف کاسینی نامیدهاند. نزدیكی زیاد ماه به زمین، مطالعة آن را از نخستین روزهای پیدایش نجوم، امكان پذیر ساخته است.فاصله متوسط آن فقط 60 برابر شعاع زمین است. فاصله ماه از زمین در حضیض زمینی آن 360000 كیلومتر است. در سال ۲۰۱۰ در ابتدا داشنمندان گزارش دادند که بیشتر اتمسفر این سیاره از بخار آب تشکیل شده است اما نتایج آن ها کاملا دقیق نبود. در مورد آب هم همینطور است.

فاصلهی آن از سیارهی اصلی354000 کیلومتر تقریباً هم اندازهی فاصلهی ماه از زمین است. 20 قمر دارد که نزدیکترین آنها ، میماس ، در فاصلهی 188000 کیلومتری از مرکز سیاره است. به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، اول ژانویه ۲۰۱۹، فضاپیمای رباتیک “نیوهورایزنز”(New Horizons) ناسا، از فاصله ۱۰ هزار کیلومتری ابتدای منظومه شمسی عبور خواهد کرد. 56. اندازه کدام سیاره منظومه شمسی از بقیه از بقیه بزرگ تر است . نرئید از دو نظر منحصر به فرد است :(آ) به قدری کم فروغ است که حتی با تلسکوپهای بزرگ هم دیده نمیشود. تریتون از این نظر منحصر به فرد است که تنها قمر نزدیک به سیارهی اصلی است که حرکتی معکوس(رجعی) دارد.

در غربال کردن، شما تنها بخشی از واقعیت را که میخواهید، میبینید و سایر بخش ها را نادیده میگیرید. تنها فوب است که حرکتی معکوس (رجعی) دارد و بدینطریق بر پایداری مداریش میافزاید. تابش دویست روزة خورشید بر این سرزمین و ذخیرة انرژی خورشیدی در لایههای زمین این پدیده را برای ساکنان آن پراهمیت ساخته است. جدیدترین نسخه بازی War Planet Online را آماده کرده ایم. گرانیت در تمام دورههای زمین شناسی به سطح پوسته زمین نفوذ کرده است گرچه بیشتر آن مربوط به دوران پرکامبرین (نخستین دوره ی زمین شناسی) میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید