کنجکاوی در کیهان تا رسیدن به درک تازهای از زندگی

برای مثال در این کتاب نشان دادهام که چرا دانش توسط دولت، بازیگران اجتماعی، صنعت و نهادهای نیکوکاری و بشردوستانه پشتیبانی میشود. از یک طرف علوم کابالا و از طرف دیگر پیشرفت تصاعدی علم و دانش این طبقه را به آنجایی رسانده که گمان میکند میتواند قدرتی هم اندازه خدا داشته باشد و خود رامدیون ابلیس دانسته و میگویند آدم و حوا توسط خدایی بی رحم در بهشت زندانی شده بود و نمیدانست میتواند قدرتی مثل خدا داشته باشد ولی با کمک ابلیس به قدرت خرد و عقل به این قدرت رسید. شکی در این نیست که کتاب شازده کوچولو کتاب کودک است چون در هر حال کودکان این کتاب را می خوانند و تحت تاثیر قرار می گیرند ولی با این وجود مورد تردید نیست که برخی چیزها در این کتاب هست که واقعا از کتاب های کودکان بسیار بالاتر و فراتر می باشد.

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ این اقیانوس احتمالی زیر قلب سفید پلوتو قرار دارد عبور فضاپیمای افق های نور از نزدیکی این سیاره در سال 2015 نگاه ما درباره این سیاره کوتوله و اجسام دیگر حاضر در این منطقه سرد و یخ زده منظومه شمسی را تغییر داد. درنتیجه اگر سیاره مشتری از فروپاشی ابری تشکیل میشد میتوانستیم آن را در گروه ستارههای ناکام قرار دهیم؛ اما دادههای کاوشگر جونو ناسا نشان میدهد حداقل زمانی سیاره مشتری دارای هستهای جامد بوده است که با نظریهی شکلگیری تجمع هسته سازگارتر است.

در آغاز نامهای زنانه از اسطورههای یونان و روم انتخاب میشد. در ابتدا تصور میشد که دوره تناوب چرخشی نجومی عطارد ، یا مانند زمین 24 ساعت ، یا به طور همزمان 88 روز باشد؛ اما در اوایل سال 1960 میلادی برای اولین بار تپشهای راداری منعکس شده از سطح عطارد دریافت شدند و در سال 1965 میلادی جی.اچ. هیچ یک از سیارات منظومه شمسی بادهایی به قدرت بادهای سیاره نپتون ندارند به طوری که بادهای نزدیک “نقطه تاریک بزرگ” تقریبا به 1931 کیلومتر بر ساعت میرسد. از فاصله متوسط 228 میلیون کیلومتر (142 میلیون مایل) مریخ 1/5 واحد نجومی با خورشید فاصله دارد.

اندازه گودالهای موجود در عطارد از چند متر تا ۱۰۰۰ کیلومتر (۶۰۰ مایل) متغیر است. طبق گفته ناسا، دره مارینر در بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر از سطح مریخ امتداد دارد. به اعتقاد یوهان مرسیه ، رئیس دانشکده علوم اختری دانشگاه پاریس ، در مقالهای که در اواخر سال ۲۰۰۹ منتشر شد ، احتمالا سیاره عطارد یکی از ماههای سیارات داخلی منظومه شمسی بوده ، که از گرانش مادر خود جدا شده و به دام خورشید گرفتار گشته است. هر بار خواستیم درباره جایگزینی بعد از زمین فکر کنیم، مریخ توی ذهن مان آمده است و دنبال راه حلهایی برای فراهم کردن شرایط حیات در آن بودیم.

عطارد تندروترین سیارهٔ منظومه شمسی است ، که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه ، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور میزند. عطارد همچنین تندروترین سیاره منظومهٔ شمسی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور میزند. این سیاره، نهمین جسم منظومهٔ شمسی از نظر جرم میباشد. حلقههای نپتون در مقایسه با حلقههای سیارات دیگر نامرتب است و ضخامت برخی مناطق روی این حلقهها متفاوت است. نپتون منطقهای بسیار بادگیر است. با نگاه خوشبینانه ممکن است در ارتفاعات 50کیلومتری از سطح ناهید جایی که دمایی مناسب و مشابه زمین دارد، میکروارگانیسمهایی یافت شوند.

برخی از این گودیها شاید به علت جریان مواد مذاب آتشفشانی قدیمی ، صاف یا تیز و شیار شیار شدهاند. احتمالا قمرهای بسیاری به دور این سیاره آبی رنگ میچرخند که ما هنوز موفق به کشف آنها نشدهایم. به آهنگساز ایتالیایی جیورجیو باتیستلی سفارشی داده شده که یک اُپرا برای «لا اسکالا» در میلان بنویسد که بنا به فیلم مستند برنده اسکار، در مورد تغییر آب و هوا، بنام “یک حقیقت ناخوشایند” باشد. با این حال مطالعه و پژوهش برای کشف نشانههای حیات در جهنم منظومه شمسی، بسیار سختتر و پیچیدهتر از سفر انسان به مریخ خواهد بود.

او همۀ این طرحها را با نام خانوادگیاش امضا کرد؛ «رمی». با اینکه فرانسویزبان بودم و انگلیسی را بسیار اندک میدانستم، ترجمه انگلیسی آن را که از نسخه فرانسوی برگردان شده بود، خریدم. سرانجام، جامعه نجومی رسماً روی نام اورانوس – نسخه لاتین شده خدای آسمان یونان ، اورانوس – به توافق رسید. جاذبه سطحی سیاره عطارد به قدری ضعیف است که قادر به نگهداری ذرات اطراف خود نیست. سنگی که در سطح مریخ رها میشود کندتر از سنگی است که روی زمین سقوط آزاد انجام میدهد. کاوشگر کنجکاوی ناسا این عکس را از داخل دهانه گیل (Gale) در سطح مریخ ثبت کرد.

۱۵. هنگامی که فضانوردان آمریکایی طی مأموریت آپولو ۱۱ بر سطح ماه فرود آمدند، یک شیء پرندهی ناشناس را در نزدیکی موقعیتشان رویت کردند. این سیاره نزدیکترین سیاره به خورشید میباشد؛ از اینرو دمای سطح رو به خورشید آن ، در روز به 400 درجه سانتیگراد میرسد. در این صورت ، میتوان گفت كه میدان مغناطیسی عطارد تا حدودی شبیه میدان مغناطیسی زمین میباشد (البته از آن ضعیفتر است). با وجود اندازهٔ کوچک، سیارهٔ عطارد از میدان مغناطیسی نسبتاً نیرومندی برخوردار است؛ شدت میدان مغناطیسی این سیاره حدود یکصدم زمین است. هر سال در حدود سه بار به عنوان یک ستاره درخشان (شامگاهی در نزدیکی افق غروب خورشید و بامدادی به عنوان یک ستاره صبحگاهی) ظاهر میشود.

به نظر میرسد که این سیاره همانند یک آهنربای دائمی باشد. زمانی که وویجر 2 نپتون را دید، غبارهای عظیمی مانند آنچه در مشتری مشاهده میشود، در این سیاره هم وجود داشت. در سمت دیگر هم ستارهشناسان موافق وجود سیاره نهم قرار دارند و وجود چنین سیارهای را نشانهای از ظهور قوانین جدید و نجوم مدرن میدانند. سیاره OTS 44 همانند شهاب سنگها بدون قرار داشتن در مدار مشخصی در حال حرکت به هر سمت و سویی است، این ویژگی آنقدر عجیب است که نامیدن آن به عنوان یک سیاره کار دشواریست.

سطحی از سیاره عطارد که به طرف خورشید است دمایی معادل 800 درجه فارنهایت دارد و در سمت شب آن دما تقریبا به 300 درجه فارنهایت میرسد. شاید هم در عمق یککیلومتری و در زیر سطح ناهید، جایی که دما پایینتر است شاهد فعالیت باکتریهای مشابه با آنچه در حوضچههای گرمابی زمین دیدهایم، باشیم. به نظر میرسد که میدان عطارد یک دو قطبی باشد ، که کم و بیش با محور چرخش سیاره، در یک امتداد قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید