۵۹ نماد فراماسونری را بشناسید – مجله کسب و کار بازده

زهره گرمترین سیاره در منظومه شمسی است؛ نور آفتاب پس از نفوذ در هوا کره این سیاره و جذب توسط سطح آن به صورت گرما از سطح بازتابیده میشود، اما کربن دیاکسید موجود در هوا کره زهره این گرمای بازتابیده را به دام انداخته و از رها شدن آن در فضای بیرونی جلوگیری میکند که این جذب اضافی گرما یا همان اثر گلخانهای میانگین دمای زهره را بیش از هر سیاره دیگری در منظومه شمسی (حتی عطارد) بالا برده است. نوع دستیابی به مواصلت با دو حکایت قبل تفاوت ماهوی دارد و بسیار نمادین و کیهانی و به دور از هر نوع آلایش تن صورت میگیرد.

هم اکنون نیز ستارهشناسان ایدههای خوبی برای اینکه دقیقا کجا را نگاه کنند دارند، ولی به هر صورت یافتن این سیاره کار آسانی نخواهد بود. آنها متوجه شدند که احتمالا جهت مدار گردش این سیاره به دور خورشید باید با جهت گردش ۶ جرم دیگر متضاد باشد. براون میگوید وقتی سدنا و پنج جرم دیگری که در مدارهای مشابه بودند را بیشتر بررسی کردیم، متوجه شدیم که آنها احتمالا تحت تاثیر گرانش یک ستاره آنجا قرار نگرفتهاند و حتما باید سیارهای بزرگ آن دور و اطراف وجود داشته باشد.

از آنجا که اجرام با مدار خیلی بیضوی وقتی به خورشید نزدیک میشوند سریع حرکت میکنند، سیارهی ایکس هم زمان خیلی کمی را در فاصلهی ۲۰۰ واحد نجومی میگذراند. روش او هم خیلی قدیمی است، وقتی سیارهای را نمیبینیم، کافیست اثرات گرانشی آن روی اجرام نزدیکش را بررسی کنیم. مثلا در سال ۱۸۴۶، ریاضیدانی فرانسوی از روی ناهنجاریهایی که در مدار سیارهی اورانوس وجود داشت، وجود سیارهای دیگر فراسوی آن را پیشبینی کرد. مثلا در دههی ۱۹۸۰ پژوهشگران پیشنهاد کردند که ممکن است یک ستارهی کوتولهی قهوهای با منحرف کردن دنبالهدارها از مدار خود و فرستادن آنها به داخل منظومهی شمسی، مسئول انقراضهای دورهای روی زمین بوده است.

در سال ۱۹۳۰ پلوتو کشف شد، ولی این جرم خیلی کوچک بود و نمیتوانست تاثیرات معناداری روی مدار اورانوس ایجاد کند. آنها این کشف را با آرایهی تلسکوپّهای رادیویی «آلما» (ALMA) انجام دادند. آنها در دینامیک عمیق شدند. در ضمن براون میگوید که اگر این سیاره اکنون در حضیض بود، آنقدر پرنور بود که ستارهشناسان تا حالا آن را یافته بودند. قابل ذکر است این پدیده یعنی گذر زهره از دید ناظر زمینی است و زمانی رخ می دهد که زمین، زهره و خورشید در یک راستا قرار گیرند. بزرگ ترين است .

رصدخانهای فضایی که همهی آسمان را به دنبال نور ضعیف فروسرخ کوتولههای قهوهای و سیارههای گازی خیلی بزرگ جستجو میکند. او میگوید از آنجا که براون و باتیگین تعداد اجرام مورد بررسی خود را به ۶ عدد کاهش دادند، ادعای آنها را ضعیف کرده است. جالبتر اینجاست که دقیقا همین یک ماه پیش، پژوهشگران ادعا کردند تابش خیلی ضعیف مایکروویو یک سیارهی سنگی در فاصلهی ۳۰۰ واحد نجومی را یافتهاند.

قبل از همهی اینها فراموش نکنیم که سیارک ایتیکاوا یک بار یک مهمان از زمین داشت و این فضاپیمای ژاپنی خودش را با این سیارک مماس کرد و یک تکه از آن را با خود به زمین آورد.این تکه سنگ در موزهای در ژاپن وجود دارد که البته خیلی کوچک بود، شاید به نظر خیلی از افراد بی ارزش باشد. این اجرام به طرز عجیبی حضیض نزدیک به هم دارند. البته لزومی ندارد آن جرم خیلی بزرگ یک سیاره باشد، یک ستارهی گذرنده از نزدیک منظومهی شمسی هم میتوانسته این کار را انجام داده باشد. تصویر سمت چپ که توسط یکی از مدارگَردهای شناسایی مریخ گرفته شده است، وجود بازالت منشوری ستونی در این سیاره را نشان میدهد.

باتیگین در سمت راست و براون در سمت چپ. حتی اگر باتیگین و براون بتوانند دیگر ستارهشناسان را قانع کنند که سیارهی ایکس وجود دارد، همچنان یک مشکل دیگر باقی میماند. حوضه آبریز موسوم به اسپوتنیک پلانیتیا (Sputnik Planitia) که نزدیک خط استوای سیاره قرار دارد، دارای دمای پایداری است. اینکه چطور سیاره اینقدر از خورشید دور شده است؟ برای پاسخ به سؤالات فرعی بالا و سؤال اصلی که درباره نورانیترین سیاره منظومه شمسی است باید کمی از مفاهیم پایهایتر شروع کنیم.

حضیض سدنا یا همان نزدیکترین فاصلهی آن به خورشید، ۷۶ واحد نجومی است. طبق آنچه در سال ۲۰۱۳ از دادههای این رصدخانه بدست آمد و تحقیق «کوین لومان» (Kevin Luhman) از دانشگاه پنسیلوانیا، باید سیارهای خیلی بزرگ به اندازهی زحل یا حتی بزرگتر در فاصلهی ۱۰ هزار واحد نجومی وجود داشته باشد. می توان گفت یک سازمان واحد نیستند و مرکز خاصی در جهان ندارند که آن را ریاست کند. معنی این اتفاق مشخص بود، جرمی خیلی بزرگ آنسوی مدار نپتون باید سدنا را در این مدار عجیب قرار داده باشد.

یعنی کاملا فراسوی کمربند کوییپر و خارج از حوزهی نفوذ گرانشی نپتون قرار میگیرد. میدان مغناطیسی مشتری الکترونها و پروتونها و دیگر ذرات دارای بار الکتریکی را در کمربند پرتوافشان (رادیواکتیو) که در پیرامون سیاره قراردارد به دام میاندازد. در اساطیر، حرکت دورانی و یا کشیدن خطی دایرهای شکل در پیرامون شخص یا شی آن را از نیروهای اهریمنی و شر ایمن میسازد. فشارِ اتمسفر در زیرِ لایهِ گازهای متان کموبیش ۱۳۰ کیلوپاسکال (Kilopascal) نزدیک به یک سومِ فشار بر روی زمین است. سیارهی نپتون از روی ناهنجاریهایی که در مدار سیارهی اورانوس میگذاشت ابتدا پیشبینی و سپس به طور مستقیم کشف شد.

سپس مدار این سیارهی احتمالی محاسبه شد و ستارهشناسان رصدخانهی برلین توانستند به طور مستقیم آن را رصد کنند. این سیاره اولین و نزدیک ترین سیاره به خورشید است. احتمالا این سیاره در منظومهی شمسی تشکیل شده بوده و بر اثر تنشهای گرانشی به تدریج به مداری در دوردستهای منظومهی شمسی منتقل شده است. با این حال علاقه به کشف سیارهی ایکس همچنان باقی ماند. شاید اصلا آن زمان که منظومهی شمسی تازه در حال شکل گرفتن بوده، ستارههای زیادی دور و اطراف وجود داشته که به نوبهی خود این تاثیر را گذاشتهاند.

آنها مدلهای کامپیوتری زیادی را با در نظر گرفتن حضور سیارهی ایکس ساختند. به همین خاطر به نظر می رسد که زهره بر این خط به شرق و غرب خورشید نوسان می کند. این تعریف موقت توسط کمیسیون اف۲ IAU در اوت ۲۰۱۸ اصلاح شد. مشکل بزرگ­تر آن است که ما تعداد محدودی مشاهده داریم، اما گزارش کلی ما باید بر تعداد نامحدودی مشاهده در بی­نهایت شرایط پاسخ­گو باشد. بر بنیاد آنچه آمد، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که الگوی اولیه و اصلی آفرینش خداوند است(4). این سنگ از طالع بینی قبل از میلاد مورد استفاده قرار میگرفت و میتواند به رنگ خالص یا حاوی مواد معدنی فرعی و بدلی باشد.

ما آن را با این رنگ ها رنگ می کنیم. هنگامی که کاوشگرهای رباتیک به مریخ ارسال میشوند به سیستم تشخیص رنگ و خواص نوری مجهز هستند. این دو متوجه شدند که این اجرام در حضیض مداری، به صفحهی منظومهی شمسی نزدیک میشوند. همان گونه که داستانسرا ادامه می دهد؛ درباره دید وطرز فکر شازده کوچولو و دوستان بی ریایش ، روباه و گل رز، ما از طریق سئوالاتی که پرسش می شوند، متوجه اهمیت یا فاقد اهمیت بودن مسائل می شویم.

آنها متوجه شدند الگویی که شپرد و تروهیو به آن رسیدند فقط نیمی از داستان بوده است. او از نخستین کسانی بود که پیشنهاد کرد که جسم تازه کشف شده یک سیاره است. این سیاره که لقب سریع ترین سیاره را داراست در گردش به دور خود بسیار تنبل است زیرا هر شبانه روز در عطارد ۵۸ روز زمینی به طول می انجامد. نه تنها حضیض آنها نزدیک به صفحهی دایرهالبروج رخ میدهد، بلکه حضیض این اجرام خیلی به هم نزدیک است. در ضمن حتی اگر سیارهای کوچک میتوانست تشکیل شود، آنقدر در مدار خود آهسته حرکت میکرد که نمیتوانست این همه بزرگ شود.

مهمترین پدیده در جو سیاره که ظاهرا” کل سیاره را تحت تاثیر قرار داده ابرهای آن می باشد.ابرها 76 درصد از نور خورشید را بازتاب می کنند.بررسی ویژگیهای ظاهری ابرها کمک بزرگی در جهت شناخت جو سیاره بوده اند.بادهایی که به این ابرها شکل می دهند درتمام مناطق سیاره در حال وزیدن هستند.چرخش جو سیاره در میان سیارات منظومه شمسی همتا ندارد.علیرغم چرخش کند خود سیاره ابرهای آن هر 4 روز یکبار سیاره را دور می زنند.سرعت در نواحی بالای ابرها که از شرق به غرب می وزند به 100 متر در ثانیه یا 360 کیلومتر در ساعت هم می رسد.(حرکت ابرها از سمت دو قطب به سوی استوا می باشد)مقدار سرعت با کاهش ارتفاع بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد سرعت در ارتفاع ده کیلومتری به حدود 18 کیلومتر در ساعت ودر سطح به حتی کمتر از یک متر درثانیه یا 4 کیلومتر در ساعت می رسد.

نپتون را در سمت راست اورانوس بکشید. اما در غولهای گازی، گوشته به سادگی در لایههای ابر بالایی حل میشود. عمق این ناحیه حدود 11 کیلومتر پایینتر از سطح دریا است و به آن گودال یا درازگودال ماریانا گفته میشود. ولی باتیگین میگوید که ممکن است گازهای باقی مانده در قرص پیش سیارهای توانسته به میزان کافی از سرعت سیاره بکاهد و در نتیجه باعث شود سیاره در منظومهی شمسی باقی بماند.

دیدگاهتان را بنویسید