۶۵. بنگرید به: (Davidson, 1987, P

اگر این قضیه صادق باشد، جهان ممکنی هست که در آن شیئی متمایز از هر شیء که در هست، وجود دارد. بعد دیگر نمىتوانند از جا بجنبند و تمام شش ماهى را که هضمش طول مىکشد مىگیرند مىخوابند”. این حلقه ها زحل را به یکی از زیباترین اجرام آسمان در منظومه شمسی تبدیل کرده اند. سطح: سطح تایتان یکی از شبیهترین سطوح به زمین در کل منظومه شمسی است. هدف دو مأموریت جدید در سیاره زهره درک این موضوع است که چگونه این سیاره زمانی که ویژگی های بسیار مشابه ما را دارد به جهانی جهنمی مانند تبدیل شده و اینکه ممکن است اولین جهان قابل سکونت در منظومه شمسی باشد که دارای اقیانوس و آب و هوای مشابه زمین است.

خوب از این قضیه هم که بگذریم آنها در لوحهای سنگی، سیارههای منظومه شمسی را توصیف کردهاند و حتی طرز به وجود آمدن کره زمین و خیلی چیزهای دیگر که ستاره شناسان به تازگی آنهم با تکنولوژی جدید کشف کردند را شرح دادند. این دایره در حقیقت مدار حرکت انتقالی زمین را به دور خورشید مشخص میکند و در واقع طرح مدار زمین بر کره آسمان است، یعنی دایرهای است که از تلاقی سطح مدار حرکت انتقالی زمین با کره آسمان که آن را اصطلاحاً “فلک ثوابت” نامیدهاند، پیدا میشود.

سیارهٔ درونی و سیارهٔ بیرونی (به انگلیسی: Inferior and superior planets) نام یکی از قدیمیترین گروهبندیهای سیارهای سامانه خورشیدی است که در آن یک سیاره با توجه به سیارهٔ دیگری دارای مرتبهای بیرونیتر (دور از مرز)، یا داخلیتر (پایینتر) گرفته میشده؛ اگر مدار آن سیاره در داخل مدار سیاره در اطراف خورشید قرار داشته باشد. در اورانوس، هم خود سیاره و هم قمرهای آن با زاویه یکسانی کج شدهاند که نشان میدهد آنها نیز مانند کره زمین، تشکیل شده از یک دیسک هستند. مانند کره زمین، بیشتر سیارات منظومه شمسی ما، اندکی روی محورهای خود چرخیده و زاویهدار هستند.

این سیاره به حدی بزرگ است که اگر تو خالی بود ،تمام سیارات منظومه شمسی درون آن جای می گرفتند . با وجود فعالیت پژوهشی اخیر اما دانشمندان هنوز اطلاعات کمی دربارهی این نمایشهای درخشان اورانوس و عامل ایجاد آنها دارند. دانشمندان هنوز نمی دانند که چه چیزی در لایۀ زیرین قرار دارد. محققان یک سری شبیهسازیهای رایانهای در این زمینه انجام داده و دریافتند که به احتمال زیاد علت کجی اورانوس این باشد که توسط یک شی بزرگ مورد اصابت قرار گرفته است. فشارِ اتمسفر در زیرِ لایهِ گازهای متان کموبیش ۱۳۰ کیلوپاسکال (Kilopascal) نزدیک به یک سومِ فشار بر روی زمین است.

مساحت سطح آن تنها اندکی کم تر از مجموع سطوح خشکی های زمین است . در ورای مدار مشتری آخرین سیاره از هفت سیاره ای که برای پیشینیان ما شناخته شده بود ، یعنی زحل قرار دارد که به عنوان پدر مشتری نامگذاری شده است. اورانوس سیاره ای در منظومۀ شمسی است. توماس افزود: «ما با استفاده از این نقشه میخواهیم بفهمیم که بخشهای روشنتر در کدام مناطق اورانوس قرار دارند. بدین ترتیب پس از ترکیب دادهها، نتیجه، دقیقترین نقشه از سطح سیاره را در طیف فروسرخ شکل میداد. اورانوس با حداقل دمای اتمسفر (224- درجه سانتیگراد)، گاهی به عنوان سردترین مکان در منظومه شمسی یا یک غول یخ شناخته میشود به دلیل اینکه 80 درصد یا بیشتر جرم آن از ترکیب مایع آب، متان و یخ آمونیاک ساخته شده است.

منظومه شمسی سیاره های زیبا دارد که ناسا از این سیاره های و ستاره های بزرگ تصاویری زیبا و با کیفیت ارائه داده است با شناخت بیشتر و فوق پیشرفته می باشند هر کدام از این سیاره های آب و هوایی دارند . از این تعداد سیاره، فقط دو مورد توسط کاوشگرهای ناسا مورد مطالعه قرار گرفتهاند؛ سرس و پلوتو، که در سال ۲۰۱۵ به ترتیب میزبان دو کاوشگر ناسا به نامهای دان (Dawn) و نیو هورایزنز (New Horizons) بودند. مأموریت «وویجر ۲» (Voyager 2) ناسا در سال ۱۹۸۶ میلادی، برای مدت کوتاهی از کنار این سیاره گذشت و نخستین و تنها مجموعه عکسهای نزدیک از سطح و محیط اطراف آن را ثبت کرد.

در حالی که برخی از افراد با بینایی فوقالعاده خوب ممکن است بتوانند رنگآمیزی ظریف سیارات را تشخیص دهند اما این رنگآمیزی معمولاً در محدوده آبی-سفید تا زرد-سفید است. در مقایسه با سیارات دیگر در منظومه خورشیدی، گرانش اورانوس تا حدودی مشابه با زمین است. تقریبا ۷۱ درصد از سطح زمین با آب پوشیده شده است که بیشترین بخش آن را اقیانوسها تشکیل میدهند. شفقهای اورانوس نه تنها در طول روز، بلکه با تغییر فصلها هم بسته به اینکه کدام طرف سیاره به سمت خورشید است و کدام سمت در تاریکی قرار دارد، تغییر میکنند. دانشمندان این اندازهها را با استفاده از چیزی به نام طول موج اندازه گیری میکنند.

از آنجا که زهره جوی چگال دارد ، حتی با قویترین تلسکوپها نیز نمی توان سطح آن را مشاهده کرد . شاید یکی از برترین و بهترین کتاب ها درطول تاریخ، کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری باشد. این دو به میزان مشابهی از خورشید فاصله داشته و همچنین دارای شباهتهای دیگری نیز هستند. این سیاره کره ای بزرگ از گاز است که اندازۀ آن چهار برابر زمین می باشد. البته زمین تا ابد به همین صورت صخره ای و مواد معدنی و فلزی باقی ماند اگر یکی از رخدادهای زیبای طبیعت پیش نمی آمد.

با این حال ، اطلاعات بدست آمده از کاوشگرها نشان می دهد که این سیاره بیابانی است و جو نازکی دارد. توضیح آنکه از میان دو نوع درزگیر ثانویه کفشکی و حلقوی، درزگیرهای حلقوی با توجه به قابلیت پوشاندن فضای خالی موثرتر از نوع کفشکی می باشد. به طوری که در نتیجه این برخورد، سیاره به یک سمت چرخانده شده اما فضای داخلی آن تحت تاثیر قرار نگرفته است. به نظر میرسد که این سیاره در معرض برخوردی قرار داشته که باعث تاثیرگذاری بر قسمتهای داخلی آن شده که در نتیجه، گرما خیلی سریعتر از سایر سیارات از داخل به سطح سیاره منتقل میشود.

هر درخششی بالاتر از این سطح، یا ناشی از فرآیندهای گرمایی داخلی و یا ناشی از شفقهای قطبی آن است. بسیار زیبا و دیدنی است ، اما نباید به آن خیلی نزدیک شد .بادهای جو بالای آن پنج برابر سریع تر از قوی ترین تند باد های زمین هستند . عناصر شیمیائی سازنده هرمز بیش تر شبیه خورشید میباشد تا زمین. دهانه برخوردی بزرگی یکی از نیمکرههای این قمر را پوشانده است و دقیقا هماندازه و شبیه به بشقاب لیزری نابودکنندهای است که جورج لوکاس به آن اشاره کرده بود؛ اما میماس بیش از یک عنصر فرهنگ عامه است.

بهطور موجهی نمیتوان ادعا کرد که: شاید او منظوری داشته که شبیه بهمنظور فرد دیگری بودهاست. چرخش اورانوس برخلاف سیارات دیگر که در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خورشید ونیز به دور محورشان می گردند ، “معکوس ” یا رجعی است .اورانوس خورشیدرادر جهت عادی یعنی در خلاف جهت عقربه های ساعت دور می زند ، اما دوران آن به دورمحورش در جهت عقربه های ساعت است واستوای سیاره با مدار آن به دور خورشید زاویه 82 درجه می سازد.طریق دیگری نیز معمولاً برای توصیف دوران سیاره به کار می رود ، به این معنی که بگوییم استوای سیاره زاویه 98 درجه با صفحه مدار می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید