۶۵. بنگرید به: (Davidson, 1987, P

نامگذاری این ناحیه به دلیل شکل متمایز این ناحیه بوده که در امتداد خط استوا واقعشده و بزرگترین ویژگی تیره سطح پلوتون را با طولی بیش از2990 کیلومتر شکل داده است. پژوهشگران با استفاده از تلسکوپهای مستقر در نقاط مختلف ایالات متحده و مکزیک به بررسی جو نازک سیاره پلوتون پرداختند که مانند زمین بخش زیادی از آن را نیتروژن تشکیل داده است. اما میدان مغناطیسی اورانوس بسیار پیچیده است، یک بخش آن دو قطبی و بخش دیگر چهار قطب مغناطیسی دارد. همچنین سطح پلوتون دارای علائمی از دهانههای برخوردی بزرگ است، خصوصا دهانهای در قسمت رو به خورشید سیاره کوتوله که 260 کیلومتر قطر دارد.

لذا فاصله پلوتون از خورشید از ۴.۴ میلیارد کیلومتر تا ۷.۳ میلیارد کیلومتر در تغییر است. جسم فرانپتونی به اجرامی گفته میشود که در مدارهای دورتر از فاصله میانگین سیاره نپتون تا خورشید بهدور خورشید در حال گردش باشند. کمربند کوییپر منطقهای است دورتر از مدار نپتون که پیشبینی میشود شامل هزاران جرم کوچکی باشد که از ابتدای پیدایش منظومه شمسی بههمراه خود سیاره نپتون بهآن محل رانده شدهاند. پس از یک خواب زمستانی کوتاه، نیوهورایزنز، 7 دسامبر 2014 دوباره راهاندازی شد و در 4 ژانویه 2015 مانورهای ملاقات دور خود را آغاز کرد.

فضاپیمای افقهای جدید (New Horizons) که در سال ۲۰۰۶ به فضا پرتاب شد در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به سمت پلوتون پرواز کرد و تصاویر و اطلاعات بیشتری درباره آن به زمین فرستاد. در سال 2015 یک فضاپیما به نام “نیوهوریزونز” که در سال 2006 به وسیله ناسا به فضا فرستاده شد، از پلوتون بازدید خواهد کرد. اورانوس سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است ، بنابراین دایره ای بکشید که کوچکتر از مشتری و زحل است اما بزرگتر از همه سیارات دیگری است که تا کنون کشیده اید. نیوهورایزنز پس از دریافت کمک گرانشی از سیاره مشتری در فوریه 2007، تابستان 2015 به مدار سیاره کوتوله پلوتون رسید.

بین 19تا 24 ژوئیه سال 2014، کاوشگر نیوهورایزنز، 12 عکس از قمر شارون با محوریت پلوتون به ثبت رساند که فواصلی بین 429 تا 422 میلیون کیلومتر را پوشش میداد. نبود دهانهها برخوردی نشان میدهد، سطح این ناحیه نسبتا جوان (با عمری حدود 100 میلیون سال) است و در دورهای که پلوتون از لحاظ زمینشناسی فعال بوده، تأثیر کمی پذیرفته است. سیاره اورانوس از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است و هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید است. هر سیاره ای که در آسمان شب دیده می شود ، عضو خانواده خورشید یا منظومه شمسی است.

پس از تأیید گزارش ها، این نخستین و تنها سیاره فرا خورشیدی شناخته است که در اتمسفرخود هم آب دارد و هم دمائی که آب در آن می تواند بصورت مایع روی یک سنگی استقرار پیدا کند. با چگالی متوسط 1.87 گرم بر سانتیمتر مکعب، ساختار پلوتون چیز متفاوتی بین گوشته یخی و هسته سنگی است. آنها دریافتند عامل ماندگاری جو این سیاره فشار ناشی از بخار یخهای سطحی است؛ در نتیجه اگر یخهای پلوتون گرم شوند، چگالی جوی آن بهشکل چشمگیری تغییر میکند.

برخی از رومیان در پی اعتقادی که احتمالاً از بینالنهرین سرچشمه گرفته و در مصر هلنیستی شکل گرفته، بر این باور بودند که خدایان هفتگانهای که سیارات از روی آنها نامگذاری شدهاند در شیفتهای ساعتی امور روی زمین را مراقبت مینمایند. قمرهای گانیمد (Ganymede)، تیتان (Titan)، آیو (Io)، و ماه (Moon) در منظومه شمسی از پلوتون بزرگتر هستند. ونگ و همکارانش بهدنبال پیدا کردن پاسخ این سؤال هستند که آیا گرد و خاک ماه میتواند باعث خطر شوک الکتریکی به فضانوردان شود یا نه؟ ما ماهواره های کوچک برادران را که به عنوان سیارک در کمربند سیارک یافت می شوند ، پیدا کردیم.

هر سال روی پلوتون 247.7 سال زمینی به طول می انجامد. در تابستان سال ۱۳۸۴ اوضاع از این هم بغرنجتر شد. مارس اکسپرس بلافاصله شروع به ارسال تصاویر و دیگر اطلاعات به زمین نمود اما سرپرستان این ماموریت موفق به برقراری ارتباط با بیگل نشدند و این مریخ نشین در سیاره گم شد. زمانی که پلوتون یا پلوتو در سال 1930 توسط کلاید تامبا کشف شد، ستارهشناسان باور داشتند، موفق به کشف نهمین و دورترین سیاره منظومه شمسی شدهاند.

این جرم بزرگ، از هنگام کشف در سال ۱۹۳۰ تا ۲۴ اوت ۲۰۰۶ نهمین سیاره سامانه خورشیدی بود. کرم ها حاوی ذرات الماس تولید چربی کمی دارند و تمایل به از دست دادن رطوبت دارند. اما اکنون بنا بر تعریف نوین اتحادیه بینالمللی اخترشناسی یک سیاره کوتوله و همچنین به عنوان نمونهٔ نخست از رده جدید اجرام فرانپتونی به شمار میرود. در جنگی سخت جیک موفق می شود شرکت و نیروهایش را از بین ببرد، اکنون جیک دیگر نمی خواهد به دنیای انسان ها بازگردد. همچنین به لطف فروپاشی عناصر رادیواکتیو، ممکن است، پلوتو دارای یک لایه اقیانوس زیرسطحی در عمیق بین 100 تا 180 کیلومتری خود باشد.

یوهان کپلر در قرن شانزدهم گفت که مدار سیارات بیضی است، اما حقیقت این است که مدار هیچ سیارهای بهاندازه مدار پلوتون بیضی نیست. کپلر در خواب هم نمیدید که روزی سیارهای کشف شود که مدارش بهقدری بیضی باشد که عنوان دورترین سیاره منظومه شمسی را هر از چندگاهی با نپتون عوض کند. سالها بود که اخترشناسان بهدلایل تاریخی و عاطفی از بحث بر سر ماهیت دورترین عضو خانواده خورشید طفره میرفتند. یعنی از ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ (۷ فوریه ۱۹۷۹) تا ۲۲ بهمن ۱۳۷۷ (۱۱ فوریه ۱۹۹۹) پلوتون درون مدار نپتون بود و نپتون دورترین سیاره از خورشید تلقی میشد.

در واقع خورشید خودش یک ستاره بسیار معمولی بوده که فوق العاده بزرگ و گرم است. زمین لرزه ها معمولا در مرز بین این صفحات به وقوع می پیوندند و نیز فرآیندهای کوهزایی و پاره ای فعالیت های آتشفشانی . قدر ظاهری پلوتون بین 15.1 در نقطه اوج تا 13.65 در نقطه حضیض است. نقطه مکانی سیارهها برای توانایی مشاهده زمین بسیار مهم است. میانگین دما در سطح پلوتون 44 کلوین (منفی 229 سانتیگراد است که بنا به دوره مداری در نقطه اوج خورشیدی 33 کلوین (منفی 240 سانتیگراد) تا در نقطه حضیض 55 کلوین (218 سانتیگراد) میرسد. با رسیدن کاوشگر به موقعیت مداری خود در اطراف پلوتون، نیوهورایزنز، مانور گذر نزدیک شش ماههای را برای مطالعه پلوتون و سیستم قمری آن ترتیب داد و در تاریخ 15 ژانویه 2015 به نزدیکترین فاصله خود به سیاره کوتوله رسید.

سه روز پیش از رسیدن کاوشگر به نزدیک فاصلهاش از پلوتون، ابزار تصویربرداری دوربرد آن تصاویری از پلوتون و قمر شارون به ثبت رساند که ناحیهای 40 کیلومتری را پوشش میداد و امکان نقشهبرداری از این نواحی را برای دانشمندان فراهم میکرد. بیشک کوآوار بهگروهی از اجرام منظومه شمسی تعلق داشت که پیش از این نامگذاری شده بود: اجرام کمربند کوییپر .(KBO) این اجرام سرد و کوچکاند، مداری کشیده دارند که تحت تأثیر نپتون است. این مرحله را می توان “یادآوری”(3) نامید؛ یادآوری آنچه در پیش و در عالم بالا بود؛ زمانی که آدم ما را به این دیر خراب آباد نیاورده بود.

مقاله حاضر مطلبی مفید در خصوص منظومه ی شمسی و سیارات این منظومه می باشد. مدار پلوتون با مدار همه سیارات فرق میکند. مدار پلوتو برخلاف مدار زمین و هفت سیاره دیگر شبیه به یک مدار دایرهای نیست بلکه این مدار یک بیضی با خروج از مرکز بسیار زیاد و غیرعادی است. گرچه سیارات فراخورشیدی دیگری شبیه به زمین، از نظر اندازه (مانند TRAPPIST-1f و شاید Teegarden c) و از نظر دما (TRAPPIST-1d و TOI 700d) وجود دارند ولی هیچ سیاره فراخورشیدی دیگری غیر از کپلر-1649c وجود ندارد که از هر دو نظر به مقادیر سیاره زمین نزدیک باشد و در منطقه قابل سکونت سیستم خود قرار گرفته باشد.

این بدان معنی نیست که ذرات مدارهای ثابتی دارند .امروزه،به نظر ما،تک تک ذرات حلقه بر اثر نیروهای گرانشی و الکترومغناطیسی اطراف آن ها با هم برخورد میکنند و آشفته می شوند؛ در این صورت حلقه های زحل همواره در حال تغییرند. تا قبل از سال 2006 که پلوتون به عنوان سیاره کوتوله طبقه بندی شد، به عنوان کوچک ترین سیاره منظومه شمسی ما در نظر گرفته می شد. نیوهورایزنز در نزدیکترین فاصلهاش روز 14 ژوئیه 4 سال 2015 به فاصله 12.500 کیلومتری سطح سیاره کوتوله رسید. پلوتون وقتی بهنزدیکترین فاصلهاش از خورشید میرسد از سیاره نپتون هم بهخورشید نزدیکتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید