۶۵. بنگرید به: (Davidson, 1987, P

استفاده از این فناوری ها میتواند در فضا مفید باشد و استفاده از فناوری های فضایی معدنی، مانند ربات ها میتوانند بر روی زمین مفید باشند مرکز مهندسی فضایی استرالیا واقع در سیدنی در سال 2010 تاسیس شد و 15 فارغ التحصیل دکتری دارد که روی فعالیتهای مرتبط با منابع فضایی تحقیق میکنند و این مربوط به نیازها ی و تخصص های استرالیا میشود. برای دانستن اینکه ایمان از کدام جنس است، بررسی قوای نفسانی مرتبط با این ساحات، بایسته و سودمند می­نماید.

گفته شد که اگر متعلَق ایمان از جنس گزاره باشد، آنگاه ایمان از سنخ معرفت خواهد بود؛ وگرنه چیزی است از جنس امید، توکل یا اعتماد. در برداشت نخست، ایمان تنها به گزاره­ها تعلق می­گیرد و گوهر آن، از جنس اعتقاد و معرفت است؛ اما در برداشت دیگر، ایمان نوعی اعتماد، وفاداری یا توکل به شخصی ویژه است (نراقی، 1378، ص34-31). در اینجا ایمان من به علم او، نه به­معنای امید است، نه توکل و نه اعتماد یا هر احساس غیر عقلانی دیگر.

و تیمش سپس اندازهگیریهای بعدی را انجام دادند که نشان میداد سیگنال جدید توسط یک سیاره تولید میشود و نه عوامل دیگر. طبق آخرین اخبار بازی Avatar: Frontiers of Pandora و بر اساس گفتههای خود عوامل یوبیسافت، فیلم تنها زمین بازیای است در جهت پیادهسازی ایدهی اصلی بازی. آخرین باری که ما زهره را در مقابل خورشید در حال عبور می دیدیم در سال 2012 بود و بار دیگر در سال 2117 خواهد بود. شواهد به دست آمده از تحقیقات دیگر نیز این نتیجه را تأیید می کند.

همه اینها را وقتی با ایمان خود لاک به مسیحیت درنظر بگیریم، به این نتیجه می­رسیم که جایگاه ایمان، یا به­تعبیر دقیق­تر، معیار سنجش ایمان نزد او، عقل است؛ ایمانی درخور اعتنا و اعتماد است که عقل نیز به صحت مفاد آن گواهی دهد (Locke, 1999, p.691). برای نمونه، منجّمی را درنظر بگیرید که درباره صحت گزاره­ای علمی (مثلاً اینکه “زیست گیاهی و جانوری در سیاره مریخ ممکن است”)، به شواهدی غیر قطعی و امیدوارکننده دست یافته و اثبات حقانیت او، در گروِ سفری فضایی است که در ده سال آینده محقق خواهد شد. سیاره مریخ، مانند زمین، دارای ابر در اتمسفر و رسوبات یخ در قطبهاست؛ اما بر خلاف زمین، مریخ در سطح خود آب مایع ندارد.

در سالهای اخیر کشورهای آمریکا، روسیه، ژاپن و هند چندین کاوشگر به مریخ فرستادند. «در روایات مذهبی آمده است که هاروت وماروت دو تن از فرشتگان الاهی بودند که در زمان ادریس پیامبر و منجم در سرزمین بابل فرود آمدند تا به مردم سحر و جادو بیاموزند. تاریخ اولیه زهره (دیرتر از چهار میلیارد سال قبل) بایستی از ((تاریخ زمین)) پیروی کرده باشد، زیرا این دو سیاره ، چگالی ، جرم و اندازههای مشابهی دارند.

این سخن را در قالب مثال می­توان روشن­تر بیان کرد: اگر شخص الف در دانش ریاضی دارای نهایت تخصص و تبحر باشد، من به علم او در این دانش ایمان خواهم داشت؛ زیرا از پیش با مشاهداتی این باور عقلانی برای من ایجاد شده است که وی در این دانش متبحر است. برخی دیگر، به عکس این روند اشاره کرده­اند؛ یعنی گفته­اند می­توان ایمان غیرگزاره­ای را به ایمان گزاره­ای بازگرداند؛ برای نمونه “ایمان به پزشک الف”، ایمان به این گزاره است: “پزشک الف در کار خود حاذق است” (ملکیان، بیتا، ص37). فرض ساده این ایمان آن است که شخصی بگوید: “من به پزشک الف ایمان دارم”.

برای نمونه، نمی­گوییم ایمان دارم که خدا همه­ توان است؛ بلکه می­گوییم به همه­ توانی خدا ایمان دارم (Aquinas, p.1553). اینکه به هنگام نوشتن یک نامه، بهدنبال بیان مناسبی برای منظورمان میگردیم. در مباحث فلسفه دین و کلام جدید، هنگام بحث درباره ماهیت ایمان، اغلب تقسیمی برحسب متعلَق ایمان ارائه میشود که البته بسیار دیرپا و پراهمیت است؛ دیرپاست از آن جهت که پیشینیانی همچون توماس آکوئیناس در طراحی آن نقش داشتهاند و مهم است بدان سبب که در تعیین ماهیت ایمان مؤثر است.

نقره نشانی آن را محمد بن­عبدالوحید اجرا و حاجب مسعود بن­احمد طراح هراتی نقش روی آن را حکاکی و کنده­کاری کرده­است. همان­گونه که در بازی منچ، دل به شماره تصادفی روی تاس می­بندیم، اینجا نیز ایمان را با یک تصمیم می­پذیریم. رودولف بولتمان نیز ایمان را به تصمیم تحویل می­برد (مککواری، 1382، ص261) و به­صراحت می­گوید: «ایمان همان تصمیمی است که ما در مورد فیضی می­گیریم که در اعلام کلمه با آن روبه­رو می­شویم» (همان). البته سروکار ما بیشتر با مقاله دوم اوست؛ جایی که او به­صراحت درباره گزاره­ای بودن متعلَق ایمان سخن می­گوید. پس از رونمایی از بازی بود که عدهی زیادی از افراد، بهخاطر منبع الهام بودن فیلم Avatar جیمز کامرون (James Cameron) بر این باور بودند که بازی میخواهد تا همان داستان فیلم را برایمان به ارمغان بیاورد، یا حداقل ادامهی آن داستان تبدیل به یک تجربهی گیمینگ شود.

اگر معیار شناخت ایمان از دیدگاه پاسکال همین برهان باشد، نقش اراده بسیار برجسته خواهد بود؛ چه اینکه خود او بر غیر یقینی بودن متعلق ایمان، لزوم پذیرفتن خطر و ضرورت آغاز کردنِ ارادی تأکید می­ورزد (Ibid, p.40-41). جیمز همچنین گریزی به اخلاق باور کلیفورد می­زند و در پاسخ می­گوید چنین نیست که بدون هیچ حجت و قرینه­ای، و صرفاً از روی خواست شخصی دست به گزینش بزنیم؛ بلکه نقش اراده آزاد در اعتقادات ما، همچون نقش چرخ پنجم یک کالسکه، مکمل و تعیین­کننده است (Ibid, p.7-8).

نظامی اقلیم پنجم را به ستارۀ عطارد و سرزمین مصر نسبت میدهد. قسمت دوم: در قسمت دوم این مستند به نام کوهستان ها Mountains به اقلیم های کوهستانی می پردازیم.کوهستان ها برجسته ترین محصولات نیروهای عظیمی هستند که سطح سیاره ما را شکل میدهند. کانت در پیش­گفتاری بر ویرایش دوم “سنجش خرد ناب” می­گوید: «باید علم را از میان بردارم تا جا برای ایمان باز شود» (Kant, 2010, p.23). همین قدر بدانید که چه با این سری آشنا باشید و چه نه، حیف است اگر در نسل هشتم این مجموعه کالکشن ارزشمند نسخه دوم و Pre Sequel را که برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان عرضه شده اند تجربه نکنید.

طی چهار نسخه از سری بازیهای Borderlands، اتفاقات زیادی در سیاره پاندورا افتاده است. Tales from the Borderlands یک عنوان اپیزودیک از استودیوی تلتیل (Telltale) است که در سیاره پاندورا جریان دارد و حوادث آن بر روی نقشهای که در Borderlands 2 کشف شده بود جریان دارد. هلیوپاز به عنوان مرز بیرونی منظومهٔ شمسی در نظر گرفته شده و برآورد میشود که میان ۱۱۰ تا ۱۷۰ واحد نجومی از خورشید دورتر است.

تخمین زده میشود که این سیاره حدود ۱۰ برابر جرم زمین را داشته باشد و حدود ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر دورتر از مدار زمین به دور خورشید میگردد. مطابق با زمان زمین، زحل هر 29.4 سال یکبار به دور خورشید میگردد! با این حال، برای صدها سال کاتبان، سوابق دقیقی از وقایع طبیعی بر روی زمین و آسمان به منظور پیش بینی آینده ثبت کردهاند. با ثبت شدن رنگ حقیقی در برد نزدیک معلوم شد، که سمت مایل به سرخ آن با ته رنگ های زرد و قهوه ای آمیخته است و آسمان آن هم به میزان کم تری همین رنگ را دارد.

این سیاره که پادشاه سیارهها هم نامیده میشود، دارای ۷۹ قمر تأییدشده است. و مرورگر دادههای برون سیارهها شامل اجسامی با ۲۴ برابر جرم مشتری است. زمان مقابله بهترین فرصت برای رصد سیاره مشتری است. برای روشن­تر شدن بحث، این دیدگاه را در فلسفه جان لاک پی می­گیریم. پی می­گیریم. وی مقاله «اخلاق باور» خود را با این داستان آغاز می­کند که مالک یک کشتی مسافربری، به­رغم تردیدش درباره ایمنی کشتی خود، آن را با ایمانی قلبی و دعای خیر، روانه دریا می­کند و البته آن کشتی در دریا غرق می­شود. بنابر تقسیمبندی رایج، متعلَق ایمان اگر گزاره نباشد، ماهیت ایمان متفاوت خواهد بود؛ یعنی ایمان از حالت ذهنی (ایمان داشتن که) به حالت قلبی (ایمان داشتن به) تبدیل می­شود.

برای نمونه، به­نظر ویتگنشتاین، ایمان، نه از سنخ معرفت علمی (همان، ص151-149)، بلکه گونه­ای تجربه است؛ یعنی نحوه­ای از زیستن که موجب می­شود رویدادها را با تعبیری ویژه ادراک کنیم (همان، ص153-152). بنابر هریک از این دو متعلَق، می­توان تعریفی ویژه از ایمان به­دست داد؛ یعنی اگر متعلَق ایمان یک گزاره باشد، ایمان از نوع گزاره­ای خواهد بود؛ وگرنه غیر گزاره­ای است. یونانیان معتقد بودند که زهره دو کالبد متفاوت دارد، یکی در آسمان صبح و دیگری عصر.

اراده یکی از اجزای اصلی اعتقاد است، نه اینکه آن را ایجاد کند، بلکه از آن جهت که امور بنابر آن جنبه­ای که بدانها می­نگریم، صادق یا کاذب­اند. به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سيما، این سیاره که WASP-۱۰۷ b نام دارد یکی از کم چگالیترین سیارات کشف شده خارج از منظومه شمسی است و به همین علت به آن لقب «پشمک» دادهاند. این سیاره مانند همه سیارههای منظومه شمسی به لایههای مختلف تقسیم میشود.

دیدگاهتان را بنویسید