7 نکته و حقیقت جالب در مورد سیاره مریخ – سرگرمی تفریحی

این مقدار از فشار می تواند در کمتر از 10 ثانیه تمام استخوان های یک انسان را خورد و نابود نماید. آنچه از فضاپیمای گالیله بهدست آمد نشان میداد که فراوانی هلیوم بسیار بیشتر از مقدار برآورد شده بود؛ و این یعنی اینکه پدیدهی تفریق در مورد هلیوم چندان قابل توجه نبود. جو اورانوس حاوی هیدروژن و هلیوم است و مهمتر از همه، مقدار نسبتا زیادی متان دارد. از گاز ساخته شده، آن هم بیشتر ازهیدروژن و هلیوم . یکی از مباحث علمی مطرح در زمان ما،بحث درباره ی علل بروز دورانهای یخبندانهای گذشته و پیشگویی امکان وقوع عصر یخبندان جدیدی در آینده است.تنها در 18000 سال پیش،بخش شمالی ایالات متحده و سرزمین های دیگری در همین عرضهای جغرافیایی پوشیده از یخ بوده است.شواهد اثباتی این واقعه را هنوز میتوان در قسمت هایی از ایالت مینه سوتا دید.به نظر برخی ناظران،سرمای شدید این دورانها ناشی از وقوع رخدادهای فاجعه بار،از قبیل برخورد یک سیارک،شهابسنگ یا دنباله داری غول پیکر با زمین،و در نتیجه برخاستن غباری عظیم بوده،که مانع رسیدن گرمای خورشید به زمین شده است.برخی دیگر بر این عقیده اند که منشا دورانهای یخبندان اثری آمیخته از چند تغییر در حرکت زمین بوده است.در اینجا می خواهیم یک سناریوی ممکن را در این باره ارائه دهیم.در بحث مربوط به حرکت تقدیمی زمین به این نتیجه رسیدیم که کجی محور زمین همیشه 23.5 درجه است.این نتیجه گیری درست نیست،زیرا در هر دوره بسیار طولانی 41000 ساله،کجی محور زمین به اندازه 4 درجه تغییر می کند.هرگاه این کجی بیشتر از 23.5 درجه شود،تغییرات فصلی شدیدتر می شوند،یعنی سیر ظاهری خورشید،در تابستان ما،در شمال دورتر و در زمستان ما در جنوب دورتر می شود.چنین تغییر مشخصی در کجی محور زمین به پایین تر رفتن دما می انجامد و لایه ضخیمتری از یخ در نواحی قطبی را تشکیل می دهد.این روند افزایش بیش از حد لایه های یخی معمولا با افزایش آب شدن یخ در تابستان جبران می شود،اما عامل دیگری است که گاه گاه با بیشتر کج شدن محور زمین مصادف می شود.

زحل یکی از سیارات غول پیکر گازی است، بدین معنی که این سیاره سطح جامد و مشخصی ندارد. سیاره زحل یک سیاره غول پیکر با گازهای متفاوت است . در منظومه شمسی بیرونی، غول های گازی و قمرهای آن وجود دارد. هر چند که کل سیاره از گاز تشکیل شده است ولی باز بخشی به نام جوّ هم دارد که بیشترین گاز تشکیل دهنده جوّ آن هم هیدروژن و هلیوم است. کشف اریس سبب شد تا اتحادیه بینالمللی ستاره شناسان (IAU) در تعریف بنیادین سیاره تجدید نظر داشته باشند. از سال ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۶ کاوشگر کاسینی در حال بررسی زحل به همراه قمرها و حلقههایش بود.

مشتری سه حلقه در اطراف استوای خود دارد، این حلقهها در سال ۱۹۷۹ توسط کاوشگر وویجر ۱ کشف شدند. حلقهها یا کمربندهای زحل در فاصله ۱۱۲۰۰ کیلومتری آن جای گرفتهاند. بهدلیل چرخش سریع، مشتری شکلی غیر کروی دارد و تختشدگی آن 1/15 است. آیا سبع سماوات، هفت سیاره جوی( گازی) شکل همانند مشتری(مشتری مانندها)بوده و زمین و زمین مانندها نیز در منظومه به تعداد معتنابهی پراکنده اند؟ و حتی اعلام کرد که این سیاره، یک سیستم سه تکه است؛ مدتی پس از آن هم اعلام کرد این سیاره دارای دسته یا دستگیرههایی در دو طرفش هست! در قرن چهارم/دهم کاری که به صورت درخشان توسط خوارزمی آغاز شده بود، توسط ریاضی دانان برجسته دنبال شد.ابو کامل الشُجاع معادلات تا پنج مجهول را حل کرد.

آیا تا بحال فکر کرده اید این حلقه از چه چیز تشکیل شده است و چرا فقط زحل این حلقه را به دور خود دارد؟ در عوض یک سال در زحل یعنی مدت زمان گردش یک دور کامل آن به دور خورشید، ۲۹ سال زمینی است. ماه تایتان در قسمت بیرونی مغناطیس کره زحل گردش می کند و در جو بیرونی تایتان پلاسما از ذرات یونیزه شده را کمک می کند. مطالعه ی اختلاف زمان در دریافت امواج اصلی و ثانوی به وسیله ی چند رصد خانه، نه تنها کانون لرزه را مشخص می کند، بلکه اطلاعاتی نیز برای بر آورد چگالی و توزیع مواد در داخل زمین، که زمین لرزه از میانشان گذشته است، در اختیار ما قرار می دهد.

جاهای دیگر را دیدهایم، احتمالاً نه آنطور که باید و شاید، اما گشته ایم و چیزی پیدا نکرده ایم، تنها نقطه دارای حیاتیکه سراغ داریم زمین است. شاید اگر می خواستیم عنوانی مجدد برای آن انتخاب کینم باید یگوییم که هفت شهر عشق به روایت اگزوپری بهترین عنوان برای این کتاب می تواند باشد. شاید یکی از دلایل منحصر به فرد بودن این سیاره حلقه جادویی است که به دورش تنیده شده است. شاید برای شما نوجوانان عزیز جالب باشد بدانید که حلقه های دور سیاره زحل از میلیون ها کریستال یخی تشکیل شده اند . از آنجا که این سیاره بسیار بزرگ و نزدیک به اندازه خورشیدش است، طی تقریبا ۲۴ ساعت یک بار دور خورشیدش میچرخد.

ستاره ما خورشید است و زحل در جایگاه ششمین سیاره به دور آن میگردد. سیاره زحل نمیتواند حیات را آنگونه که ما میشناسیم در خود داشته باشد. در عوض تعدادی از قمرهای آن (تیتان و انسلادوس) شرایطی دارند که امکان شکلگیری حیات را در آنها ایجاد میکند. بیگمان حتی اینجا هم ممکن است برای کسی این پرسش ایجاد شود که آیا میخواهیم بگوییم عدالت هرچیزی است که برای نظم اجتماعی موجودِ ما ضروری باشد یا اینکه عدالت اشاره دارد به هرچه برای یک نظم دلخواه مطلوب – که میتوانیم در نظر آوریم – ضروری است. به نظر میرسد، درمیان تمام۸.۷ میلیون گونه، حیات فقط سه چیز نیاز دارد.

نکته جالب اين است که، تا جایی که میدانیم زمين تنها مکانیستکه در آن حیات وجود دارد — ۸.۷ میلیون گونه. یک کارگردن فرانسوی موج نو، عقیده دارد که بسیار مضحک است که یک فیلمساز تنها بر ابزار داستان فیلم تکیه داشته باشد. اول از همه، کیت وینسلت، بازیگر دوستداشتنی انگلیسی که همگی او را به سبب هنرنماییاش در نقش رز بوکیتر در فیلم تایتانیک میشناسیم، قرار است پس از سالها دوباره با جیمز کامرون در آواتار ۲ همکاری کند. من فیلم ها و موسیقی خود را با انرژی عشق کیهانی 100% طبیعی برای کسانی که می خواهند از آن برای بهبود زندگی خود و جامعه استفاده کنند، شارژ کرده ام.

با نفوذ بیشتر به اعماق مشتری، تراکم و دمای هیدروژن و هلیوم تغییر میکند و دانشمندان بر اساس همین تغییرات لایههای مختلف جوی مشتری را توصیف میکنند. جرم مشتری ۲٫۵ بار از مجموع جرم دیگر سیارههای سامانه خورشیدی بیشتر است. در مارس ۱۹۹۳ سه ستارهشناس به نامهای یوجین شومیکر، کارولین شومیکر و دیوید اچ لوی یک دنبالهدار را نزدیک مشتری کشف نمودند. فقط تعداد محدودی از کاوشهای فضایی، توانستهاند زحل و مجموعه قمرهای آن را بررسی کنند: پایونیر ۱۱ ، ویجرهای ۱ و۲ و فضاپیمای کاسینی ـ هویگنس.

برای اینکه بدانیم آیاسیاره ای وجود دارد آن بیرون در منظومه شمسییا ورای آن که بتواند حیات داشته باشد، قدم اول این است که بفهمیمملزومات حیات چیست. شما به تصاویر پشت من میتوانید نگاه کنیدو بدون تفکر زیاد ببینید در کجای منظومه شمسیمان حیات میتواند بقا داشته باشد. هرچند،حیات روی زمینخوراک خود را از تنها ۶ عنصر شیمیایی، و این عناصر میتواند بر هر سیاره ای در منظومه شمسی مان یافت شود. سایر ترکیبات شیمیایی تنها در مقادیر کمی وجود دارند و شامل متان ، آمونیاک ، سولفید هیدروژن و آب می شوند.

خوشحالم که شما اینجایید، اگر تنها اینجا بودمکمی عجیب میشد. و به نظر درخواست سختی میرسد،مخصوصا اگر گوجه فرنگی آبدار بخواهید. زهره در نظر اعراب «ستاره» اهل طرب و مخصوص زنهاست. با وجود این اخیرا دانشمندان موفق شدند از این اتمسفر ضخیم عبور کرده و نگاهی اجمالی به سطح سیاره زهره بیندازند. البته به جای خرید دو گربه همچنین میتوانید با خرید یک گربه و به کمک یکی از دوستانتان، به پرورش بپردازید.

همچنین نیلوفر، گل اساطیری آبزی، نیز به آناهیتا منسوب است. توکن بومی این بازی، CBX است و قرار است به صورت ایردراپ در اختیار تمام دارندگان تخمهای کمیاب قرار بگیرد. به خاطر وجود ابر و مهی از رنگهای مختلف از جمله آبی، قهوهای و قرمز در اتمسفر این سیاره، خورشید به صورت هالهای از نور دیده میشود. اگر به واسطه قرمز رنگ بودن مریخ فکر می کردید که این سیاره حتماً دمای بالایی دارد، سخت در اشتباهید. فقط ۳ سیاره در منظومه شمسی وجود دارد، که روی سطح سیارهآب مایع وجود داشته باشد، و به ترتیب فاصله از خورشیدزهره، زمین و مریخ است.

دیدگاهتان را بنویسید