Macrocosm And Microcosm In Nasser Khosrow’s Prose Works

در این سوپ، میدانهای مغناطیسی از قدرت مشابه یا یکسان میتوانند بههم برخورد کنند، واکنش کرده و در یک بسته کروی شکل متحرک بزرگتر گیر بیفتند. آنها میتوانند در روی زمین به حیات ادامه دهند چرا که این سیاره در فاصله مناسبی نسبت به خورشید قرار گرفته است(کمربند سبز منظومه شمسی). قبل از بررسی جدی این احتمال، دانشمندان مشتاقند مطمئن شوند که آیا فسفین واقعاً در سیاره زهره وجود دارد یا خیر چرا که تاکنون برخی محققان درباره این موضوع شک دارند و متقاعد نشدهاند. در بالای بسیاری از این رسوبات لایهای در هر دو نیمکره کلاهکهایی از یخ و آب وجود دارد که در طول سال به صورت یخ زده باقی میمانند.

علوم اتمسفری که به مطالعه اتمسفر سیاره زمین میپردازند، شامل علوم هواشناسی و آب و هواشناسی است که عمدهترین عامل تفکیک این دو علم مقیاس زمانی است. تصور میشود زمین و سیارات دیگر، زمانی شکل گرفتند که نیروی گرانش، مواد را به صورت ابرهایی از گاز و گرد و غبار درآورد و تودههای سنگی را به وجود آورد. اختفا زمانی رخ می دهد که از دید رصدگر، جرم آسمانی با اندازه ظاهری بزرگتر از مقابل جرم با اندازه ظاهری کوچکتر عبور کند و آن را برای لحظاتی از دید ناظر پنهان کنددر اختفای ماه و زهره که در 18 فروردین ماه امسال نظاره گر آن هستیم نیز ماه با اندازه ظاهری بزرگتر نسبت به سیاره زهره، برای دقایقی از مقابل سیاره زهره عبور می کند و آن را از دید زمینیان مخفی می کند.

اما این دستهبندی هم کاملاً مناسب نبود زیرا سرس بسیار بزرگتر (و گردتر) از سیارکهای دیگر بود. زمین خشک قارهها از گرانیت و دیگر مواد معدنی سیلیکاتی سبک تشکیل شده، درحالیکه کف اقیانوسها اغلب از سنگهای آتشفشانی تیره و سنگینی به نام بازالت تشکیل شده است. این واکنشها در نتیجه یک دستگاه متحد شده بزرگتر را که پلاسمای بنیادی آغازین یا نوترون نامیده شده، تشکیل میدهد. این تودهها به تدریج بزرگتر شدند و سیارهها را شکل دادند. از ۴۱۵سیاره فرا خورشیدی کشف شده در دسامبر ۲۰۰۹بیشتر آنها جرمی در حد مشتری و یا بزرگتر از آن دارند، اگرچه محدوده جرم آنها از جرمهایی کمتر ازجرم عطارد و در بسیاریی اوقات تامشتری مشاهده شدهاست.

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «آرایش جهانی خلقت مواد» به زبان انگلیسی به قلم مهران توکلی کشه؛ دارای مدرک مهندسی هستهای از دانشگاه ملکه مری لندن، موسس و رئیس بنیاد تحقیقات فضایی کشه، تألیف شده و محمد ثابتی رضوانی آنرا به فارسی ترجمه کرده است. هدف نویسنده در این تحقیق این است که با عنایت به زمینه­های تاریخی عجایب­نامه­ها، به­عنوان منابعی مهم در درک ذهنیت جمعی و فرهنگ حاکم بر جامعة ایران عصر میانه، رویکرد تنجیمی این متون را با تأکید بر کیهان­شناسی اسطوره­ای مطالعه کند. جمعی از دانشمندان آمریکا، مکزیک و استرالیا سه بحران اساسی که اشکال مختلف حیات روی زمین با آنها رو به رو هستند را توصیف کردهاند.

سیاره زمین تنها ذره کوچکی از عالم است، اما خانه انسان و در واقع خانه ای برای تنها گونه های یافت شده حیات در کل جهان می باشد. به طور معمول، سیاره ای که در فاصله اینچنینی از این نوع خاص از ستاره ها قرار میگیرد آنقدر داغ می باشد که آب به هرشکلی در سطح آن، به صورت بخار تبدیل خواهد شد. زمین در جمع هشت سیاره ای که بر گرد خورشید می گردند از سیارات کوچک به شمار می رود از حیث قطر و جرم ، پنجمین سیاره و از لحاظ فاصله از خورشید سیاره سوم است .

در قسمت چهارم مستند سیارات کوکس نگاهی به سیاره زحل و حلقههای چشمگیر و اقمار فراوانش میاندازد. چند ماه پیش Rust با تغییرات گستردهای همراه بود و تیم سازنده قسمت اعظمی از نسخه اولیه بازی را بازسازی کرد. قسمت پنجم: در قسمت پنجم این مجموعه به صحرا ها Deserts میپردازیم . برخی از کریستال ها به اندازه چند خانه بزرگ هستند و برخی دیگر به ریزی گرد و غبارند. کاوشگر کاسینی تا 24 شهریور ماه چندین گردش مدار دیگر نیز انجام خواهد داد و تا آخرین لحظه بهروزرسانی و اطلاعات جدید در راه است.

به عبارتی دیگر مدت زمان یک شبانه روز این مقدار است. به مرور زمان، شرایط روی کره زمین برای حیات مساعد شد. برای ادامه حیات وجود آب نیز ضروری می باشد که زمین سرشار از آن است. در نتیجه گیاهان کمتری برای تصفیه هوای زمین وجود خواهند داشت. آ. موج سطحی: چنان که از نامش بر می آید، مانند امواج اقیانوس بر سطح زمین گذر می کند و در میان سه موج بالا از همه کند تر و بسیار خطرناک تر است. ب. موج اصلی: که از حیث سرعت در مرحله ی بعدی قرار دارد، از مواد جامد و مایع می گذرد.

کشف اولیه این اصول در فیزیک، فواید زیادی دارد، چون واکنش انواع مختلف سه ماده پایه و نیروهای میدانهای آنها در محیطشان منجر به خلقت و کنترل مواد (جامد، مایع و گاز) میشود. اگر در بازی بمیرید آیتم ها و مواد اولیه و .. که در آن سفر جمع کرده اید همان جا روی زمین می یمانند و یک بار فرصت دارید برگردید و آنها را بردارید! یعنی آن ها به تصور شئ هیچ چیز نمی افزایند.

توانایی جمع آوری یا دفع همه اجرام تنها به اندازه یک سیاره بستگی ندارد. هفت حاصل جمع سه و چهار است. در طی این روند بر اثر خنک شدن مواد حاصل از فوران آتشفشانها، گازها و مقایدر کمی آب حاصل شد که به همراه سایر عناصر ستارههای دنباله دار و سیارکها اتمسفر را تشکیل دادند. امیلی دود (Emily Dodd) در مجموعهی پیش رو تلاش میکند تا بیشترین اطلاعات را با شکل و ظاهری جذاب در اختیار کودکان و نوجوانان قرار دهد تا علاوه بر یادگیری، آنها از مطالعهی این اثر لذت ببرند.

دمای این سیاره به 464 درجه سلسیوس نیز میرسد. K2-18b به کمک تلسکوپ فضایی کپلر کشف شد. به علت تفاوتهای درون قدرت میدان مغناطیسیشان هر بسته کروی، دارای قدرت متفاوتی خواهد شد که هر قدرت میدان مغناطیسی به بزرگی سه نوع اساسی ماده (ماده تاریک، پادماده و ماده) خواهد بود. گفته شده است که هرکدام از این سه بحران مرگبار در دهههای آینده بدتر خواهند شد. طبق عقاید یهودیان، آسمان و زمین هرکدام «هفت طبقه» دارند؛ اما در تورات بهصراحت از وجود هفت آسمان یا هفت زمین سخنی به میان نیامده است. محققان هنوز موفق نشدهاند فرضیه قابل قبولی برای توضیح وجود این ابرسیاه چاله در کهکشانی کوچک ارائه کنند؛ اما به نظر میرسد NGC1277 باید به زودی عنوان خود را به ابرسیاهچاله بزرگتری واگذار کند.

مینیون ها یا Minions: شاید با شنیدن اسم مینیون، یاد موجودات کوتوله ی زرد رنگی که تو کارتون من شرور وجود داره بیفتین ولی این مینیون ها با چیزی که تو کارتون دیدین متفاوته. علت ایجاد این باد ها غالبا اختلاف دما توام با اختلاف فشار است، یکی از سرچشمه های این گونه اختلاف ها در طول مرزهای کلاهک های قطبی است، زیرا خاک عریان مریخ به نحو چشمگیری گرمتر از کلاهک های قطبی آن است. بعلاوه ، مطابق یکی از نظریه ها ، تحت تأثیر نیروهای گرانشی قدرتمند ، تعداد زیادی از گرد و غبار و ذرات گاز که به دور خورشید می چرخند شروع به چسبیدن به یکدیگر می کردند و به شکل گلوله در می آمدند و سیارات آینده را تشکیل می دادند.

زحل یکی از زیباترین سیارههاست، باید تصویر آن را در کتب درسی یا در تصویرهایی که از ستارهها و سیارهها نشان داده میشود، دیده باشید. در تصویر زیر، خورشید دقیقا پشت سیاره ی زحل قراردارد. مرگ سیاره زمین زودتر از آنچه تصور میکنیم، فرا خواهد رسید. عطارد کوچکترین سیاره سنگی و زمین بزرگترین سیاره سنگی منظومه شمسی است. مدار بقیه سیارات منظومه شمسی بیضی شکل است. مریخ دارای بزرگترین آتشفشان منظومه شمسی یعنی «المپوس مونس» (Olympus Mons) است. زمین دارای یک قمر می باشد. این سیاره خاکی دارای قطری (استوایی) حدود 12760 کیلومتر، مساحت رویه 500 میلیون کیلومتر مربع و حجمی در حدود یک هزار میلیارد کیلومتر مربع است.

از زمان شروع کشاورزی در ۱۱ هزار سال پیش، زمین حدودا ۵۰ درصد گیاهان خود را از دست داده است. زمین به هیچ وجه پایگاه مناسبی برای رصد های نجومی نیست .مشکل اصلی ساکن نبودن آن است .همه رصد های را باید به خاطر حرکت زمین تصحیح کرد . این بدان سبب است که حتی اگر مولکول های هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب شوند هم نیاز به انرژی برای تشکیل آب دارند. «برای تولید انرژی در شکافت هستهای امروز، مدرنترین فناوریها از اثر برخورد نوترونها و اتمها استفاده میکنند تا یک ساختار اتمی را بشکنند و انرژی آنرا آزاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید